Mokslas

Disertacijos

Projekto numeris: Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002

Projektas „Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)“.

Projekto numeris: VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

Projekto biudžetas: 16,3 mln. Lt.

Pagrindinės projekto veiklos:

Sukurti ir atnaujinti bendrąją, technologinę ir informacinę studijų infrastruktūrą VU, KTU, VGTU ir FTMC FI medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų krypčių studijų proceso vykdymui bei aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui.

Sukurti ir atnaujinti bendrąją, technologinę ir informacinę atviros prieigos infrastruktūrą MTTP veiklos medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų srityje vykdymui VU, KTU, FTMC FI, FTMC PFI, FTMC ChI ir papildyti “Saulėtekio” slėnio mokslinę infrastruktūrą.

Projekto tikslinės grupės – studentai ir dėstytojai bei mokslininkai ir tyrėjai. Taip pat ir verslo sektoriaus atstovai, aukštųjų technologijų gamintojai, kurie galėtų naudotis Projekto metu sukurta ar atnaujinta atviros prieigos MTEP infrastruktūra.

Pradžia: 2010 m. kovo 3 d.
Pabaiga: 2013 m.. liepos 31 d.

Projekto vadovas: Dalia Kaškelytė

Tikslas: prisidėti prie viešosios MTTP ir studijų bazės, skirtos mokslui imliems ūkio subsektoriams, stiprinimo, sukuriant LaMeTech NKP infrastruktūrą ir papildant “Saulėtekio" bei "Santakos" slėnių centrų laboratorinius kompleksus.

Projekto esmė:

Projektas ir jo veiklos yra koncentruotos į kelias siauras proveržio kryptis, kuriose sukauptas didžiausias mokslo potencialas: lazerių ir šviesos technologijos, puslaidininkių optoelektronikos technologijos ir naujų medžiagų (nano ir elektronikos) technologijos. Šios kryptys yra glaudžiai susijusios su Saulėtekio slėnio ir dalinai su Santakos slėnio plėtra ir jose yra stipriausi ryšiai su Lietuvos pramonės įmonėmis. Projektas apjungia Lietuvos mokslo ir akademinės visuomenės (Vilniaus universiteto (VU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) pastangas, siekiant sukurti kompleksinį pagrindą moksliniam-technologiniam proveržiui medžiagų, nano- ir šviesos technologijų kryptyse. Projekto įgyvendinimo metu atnaujintos laboratorinės, kompiuterinės bei programinės įrangos pagalba bus skatinami moksliniai tyrimai perspektyviose ar Lietuvos pramonei aktualiose mokslo srityse, apimančiose naujų modernių medžiagų kūrimą, medžiagotyrinių metodų įsisavinimą, moderniausių mikro- ir nanotechnologijų procesų įvaldymą, naujus šviesos valdymo ir panaudojimo metodus. Sėkmingas projekto įvykdymas padidins aukštųjų technologijų įmonių indėlį į šalies biudžetą, didinant esamų lazerinių bendrovių konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir kuriant naujas įmones kitose naujų medžiagų, nano- ir šviesos technologijų kryptyse.

Projekto numeris: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005

Projektas “I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)”.

Projekto numeris: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005 (Finansavimo administravimo sutarties numeris VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005/ParS-13700-15566).

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.

Projekto biudžetas: 5,777mln. Lt.

Projekte dalyvauja – Vilniaus universiteto Fizikos ir Chemijos fakultetai.

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Pagrindinės projekto veiklos:

Atnaujinti iš viso 4 ir sukurti 1 naują I-os pakopos studijų programas, atnaujinti 7 ir sukurti 1 naują antros pakopos studijų programas:

atnaujinti 3 VU Fizikos fakulteto I-os pakopos studijų programas ir Chemijos fakultete sukurti 1 naują studijų programą; atnaujinti 1 KTU  I-os pakopos studijų programą; atnaujinti 6 VU II-os pakopos studijų programas; atnaujinti 1 KTU  II-os pakopos studijų programą; sukurti 1 naują VGTU II-os pakopos studijų programą.

129 II-os pakopos studentus paremti studijų krepšeliais ir finansuoti jų papildomas praktikas mokslinėse įstaigose ir įmonėse.

Remti dėstytojų kvalifikacijos kėlimą tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir stažuočių užsienyje metu.

Pradžia: 01/09/2010
Pabaiga: 26/10/2013

Projekto vadovas: Juozas Šulskus

Tikslas. Pertvarkyti I ir II pakopų studijų programas, kryptyse, kuriose sukauptas didžiausias mokslo potencialas: lazerių ir šviesos technologijos, puslaidininkių optoelektronikos technologijos ir naujų medžiagų (nano ir elektronikos) technologijos bei sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams įsisavinti modernias mokslo ir technologijų žinias.

Projekto esmė: Projekto veiklos yra koncentruotos į kelias siauras proveržio kryptis, glaudžiai susijusias su Saulėtekio ir Santakos slėnių plėtra.

Kiti ES struktūrinių ­fondų lėšomis finansuojami mokslo projektai

Programa / projektas Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)

FF ES struktūrinių fondų projektai (2013-2014 m.)

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas"

„Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis)". Projekto kodas: Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-011.
Bendra projekto vertė 3,2 mln Lt.

Slenis

 

Doc. J. Šulskus

FF ES struktūrinių fondų projektai (2010-2013 m.)

Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.

„I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)“

Nr. NKP_VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005

2010-2013 m.

 Doc. J. Šulskus

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

„Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002

 2010-2013 m.

Dr. D. Kaškelytė

FF ES struktūrinių fondų projektai (2005-2008 m.)

BPD 1.5 priemonė

 

“Bazinės įrangos atnaujinimas ir virtualios erdvės eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimui prioritetinėse mokslo kryptyse (BAZEK)”
Projekto kodas: BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0013
Bendra projekto vertė – 5,757 mln. Lt.

 

 

Dr. A. Kežionis

BPD 2.5 priemonė

Fizinių mokslų II ir III studijų pakopų pertvarka, jas pritaikant prioritetinių MTEP sričių vystymui”
Projekto kodas: BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0012
Bendra projekto vertė: 2,755 mln. Lt.

 

Doc. J. Šulskus

2018-09-14
Fizikos savaitė įkvėpė rinktis studijas Fizikos fakultete
2018-09-12
Kviečiame pavasario semestrą praleisti egzotinėje šalyje!

Dalyvaukite mainų per dvišales sutartis atrankoje.

Skaityti daugiau
2018-09-10
Dar yra laisvų vietų „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose!
2018-09-07
Tarptautinė konferencija „International conference on photo-exited processes and applications“

Konferencija vyks rugsėjo 11-14 d. Vilniuje.

Skaityti daugiau
2018-09-06
Kvietimas teikti paraiškas CERN Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centro stipendijai gauti
MŪSŲ DRAUGAI

fidi-logo-small  SMD logo  FF   logo Olimpas Karjera LT logo 2      Alumnio draugija    vu naujienos     jaunuju energetiku klubas      

 

                                                     

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos