Lietuvos projektai, programos

2014

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
LMT: Nacionalinė mokslo programa 
Ateities energetika
Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams 2012-2014 A. Kareiva (ChF),        T. Šalkus (FF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai Kompozitų iš neorganinių nanovamzdelių ir polimerų dielektriniai ir ultragarsiniai tyrimai 2012-2014 J. Banys (FF)
Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais 2012-2014 M. Malinauskas (FF)
Kompleksinis post-AGB žvaigždžių pulsacijų, dvinariškumo ir cheminės sudėties tyrimas  2012-2014 J. Sperauskas (FF)
Plačiatarpių nitridinių puslaidininkių liuminescencijos našumo didinimas 2012-2014 J. Mickevičius (FF)
Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose 2012-2014 D. Abramavičius (FF)
Kietakūnius šviesos šaltinius naudojančio A klasės spektro Saulės imitatoriaus kūrimas 2012-2014 V. Tamošiūnas (FF)
Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013-2015 V. Aleksa (FF)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013-2015 V. Pyragaitė (FF)
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016 A. Varanavičius (FF)
Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016 M. Peckus (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa


 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai 2014-2015  V. Kažukauskas (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai 2013-2014 E. Gaižauskas (FF)
Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės 2013-2014 T. Šalkus (FF)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas" Anglies putos elektromagnetiniams taikymams 2013-2014 J. Macutkevič (FF)
Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas 2013-2014 T. Šalkus (FF)

2016

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
LMT: Nacionalinė mokslo programa 
"Link ateities technologijų"
Jonizuojančių spinduliuočių erdvinės ir spektrinės skyros MOCVD GaN sensorių formavimo technologijos kūrimas (LAT-16007) 2016-2018 E. Gaubas (FF)
Nitridiniai puslaidininkiai radiacijai atspariems infraraudonosios spinduliuotės detektoriams (LAT-16022) 2016-2018 G. Tamulaitis (FF)
 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"       Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius 2015-2018 V. Šablinskas FF) 
VU projekto partneris    
3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (SEN-20/2015) 2015-2018 S. Rekštytė (FF) 
LMT: Atviros partnerystės 2016-2019 m. projektai Kvantinės fazės ir faziniai virsmai ribotos geometrijos kondensatuose (APP-16-033) 2016-2018 E. Anisimovas (FF, TFAI)
Šviesos gijų ir saviveikos reiškinių valdymas pasitelkiant konkuruojančius kvadratinį ir kubinį netiesiškumus 2016-2018 A. Dubietis (FF)
LMT: Technologinės plėtros projektai Dvikanalis derinamas optinis parametrinis osciliatorius daugiafotonės polimerizacijos technologijoms: maketo išbandymas ir prototipo sukūrimas 2015-2016 R. Gadonas (FF)

 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016  D. Čiplys (FF)
Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016 M. Peckus (FF)
Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016 A. Varanavičius (FF)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose 2015-2018 K. Genevičius (FF)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose 2015-2018 L. Valkūnas (FF)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas 2015-2018 D. Abramavičius (FF)
Energijos lygmenų ir krūvio pernašos parametrų tyrimai naujose bipolinėse organinėse medžiagose (MIP-107/2015) 2015-2018 V. Jankauskas (FF)
 LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017  J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017  V. Balevičius (FF)

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas 2015-2016  J. Čeponkus (FF)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015-2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015-2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015-2016 A. Lisauskas (FF)

2015

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"       Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius 2015-2018 V. Šablinskas (FF) 
LMT: Technologinės plėtros projektai Dvikanalis derinamas optinis parametrinis osciliatorius daugiafotonės polimerizacijos technologijoms: maketo išbandymas ir prototipo sukūrimas 2015-2016 R. Gadonas (FF)
  Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013-2015 V. Aleksa (FF)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013-2015 V. Pyragaitė (FF)
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016 A. Varanavičius (FF)
Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016 M. Peckus (FF)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose 2015-2018 K. Genevičius (FF)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose 2015-2018 L. Valkūnas (FF)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas  2015-2018 D. Abramavičius (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa  Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai 2014-2015  V. Kažukauskas (FF)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas" Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas 2015-2016  J. Čeponkus (FF)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015-2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015-2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015-2016 A. Lisauskas (FF)

2013

Programa

Projekto pavadinimas

Trukmė

Vadovas (-ai)

Lietuvos mokslo taryba

LMT: Nacionalinė mokslo programa 
Ateities energetika

Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams

2012-2014

Habil. dr. A. Kareiva (ChF), dr. T. Šalkus

 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

Kompozitų iš neorganinių nanovamzdelių ir polimerų dielektriniai ir ultragarsiniai tyrimai

2012-2014

Prof. J. Banys

Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais

2012-2014

Dr. M. Malinauskas

Kompleksinis post-AGB žvaigždžių pulsacijų, dvinariškumo ir cheminės sudėties tyrimas

 2012-2014

Dr. J. Sperauskas

Plačiatarpių nitridinių puslaidininkių liuminescencijos našumo didinimas

2012-2014

Dr. J. Mickevičius

Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose

2012-2014

Prof. D. Abramavičius

Kietakūnius šviesos šaltinius naudojančio A klasės spektro Saulės imitatoriaus kūrimas

2012-2014

Dr. V. Tamošiūnas

Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais

2013-2015

Dr. V. Aleksa

Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa

2013-2015

Dr. V. Pyragaitė

LMT: Proveržio idėjų projektai

Skysčių charakterizavimas nuotėkio paviršinėmis akustinėmis bangomis

2012-2013

Habil. dr. Daumantas Čiplys

LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa

Puslaidininkiniai II-VI grupės scintiliatoriai Rentgeno spinduliuotės detektoriams

2012-2013

Dr. J. Mickevičius

LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai

2013-2014

Dr. E. Gaižauskas

Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės

2013-2014

Dr. T. Šalkus

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

Anglies putos elektromagnetiniams taikymams

2013-2014

Dr. Jan Macutkevič

Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas

2013-2014

Dr. T. Šalkus

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Aukštųjų technologijų plėtros programa

Impulsų nešlio-gaubtinės fazės valdymas ir įdiegimas OPCPA sistemose

2011-2013

Dr. A. Varanavičius

Svarbiausių lazerinių elementų grupės esminis patobulinimas didinant optinį atsparumą ir optimizuojant poliravimo bei metalų oksidų mišinių dengimo technologijas - EIGULYS

2011-2013

Dr. A. Melninkaitis

Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos kūrimas

2011-2013

 Dr. V. Jonkus

2018-10-19
Prof. A. Dubietis – netiesinio profesoriaus pavyzdys
2018-10-16
Kviečiame dalyvauti CERN greitintuvų mokykloje „Didelio gradiento plazmos bangos greitintuvai“
2018-10-16
Pasaulinė duomenų diena (W2D2, World Wide Data Day)
2018-10-15
Dr. Vytautas Klimavičius: lemiamą minutę pasirinkau taikomąją fiziką
2018-10-10
Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti susitikimuose su Nobelio premijos laureatais!
MŪSŲ DRAUGAI

fidi-logo-small  SMD logo  FF   logo Olimpas Karjera LT logo 2      Alumnio draugija    vu naujienos     jaunuju energetiku klubas      

 

                                                     

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos