Disertacijos

2017

Pavardė, vardas

Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas

Abramavičius Vytautas

Cheminės fizikos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Energijos ir krūvio pernašos teorija organinėse molekulinėse sistemose

Belovickis Jaroslavas

Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Kompozitų, sudarytų iš polimerų ir organinių bei neorganinių nanodalelių, ultragarsinė ir dielektrinė spektroskopija

Chorošajev Vladimir

Cheminės fizikos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Elektroninių sužadinimų variacinė pernašos ir relaksacijos teorija

Gelžinis Andrius

Cheminės fizikos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Fotosintetinių molekulinių kompleksų spektroskopija. Teorinis modeliavimas ir analizė

Grigaitis Tomas

Cheminės fizikos institutas

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis

Legiravimo įtaka CVD technologijos SiNX:H sluoksnių elektrinėms ir optinėms savybėms

Hamedi Hamid Reza

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Tiesiniai ir netiesiniai lėtos šviesos reiškiniai

Ivanauskienė Karolina

Lazerinių tyrimų centras

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Rezonatoriaus komponentų grupinio vėlinimo dispersijos įtaka sinchroniškai femtosekundiniais impulsais kaupinamam parametriniam šviesos generatoriui

Juknevičius Vaidas

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Erdvinis ir laikinis elgesys paviršių augimo kontinuumo modeliuose

Kamarauskas Egidijus

Cheminės fizikos institutas

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis

Hidrazono bei karbazolo krūvio pernašos darinių bei dažiklių Saulės elementams tyrimai

Kazakevičius Rytis

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Sudėtingos netiesinės sistemos veikiamos spalvoto ir ne Gauso išorinio triukšmo

Klevas Jonas

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Konvekcijos ir nelokalaus spinduliuotės lauko įtaka spektro linijų formavimuisi žvaigždžių atmosferose

Klimavičius Vytautas

Cheminės fizikos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Kompleksinių inovatyviųjų medžiagų kietojo kūno BMR spektrometrija

Mackevičiūtė Rūta

Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Plonų feroelektrinių sluoksnių ir nanodarinių elektrinių savybių tyrimai

Matulionytė Marija

Lazerinių tyrimų centras

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Fotoliuminescuojančių aukso nanoklasterių struktūros, spektrinių savybių bei poveikio vėžinėms ląstelėms tyrimai

Palaimienė Edita

Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Plačiajuostė relaksorių ir giminigų keramikų dielektrinė spektroskopija

Prakapavičius Dainius

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Deguonis žvaigždžių atmosferose: spektro linijų formavimasis ir gausa

Radžiūtė Laima

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Lyginumo ir laiko apgrąžos pažeidimo tyrimas atomo fizikoje

Raišys Steponas

Fotonikos ir nanotechnologijų institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Eksitonų difuzijos valdymas organinėse optoelektronikos medžiagose

Stanislovaitis Paulius

Lazerinių tyrimų centras

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Šviesos sūkurių formavimas ir jų tiesinės bei netiesinės transformacijos

Šaulys Bronius

Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos mokslo kryptis

Triukšminė šviesos diodų su nitridiniais sluoksniais kokybės diagnostika

Važgėla Julius

Cheminės fizikos institutas

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis

Krūvininkų pernaša ir rekombinacija organinėse tūrinėse heterosandūrose

2016

Pavardė, vardas Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas
Alesenkov Aleksandr

Kvantinės

elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Neskaidrių medžiagų mikroapdirbimas ore ir vandenyje femtosekundiniais lazerio impulsais
Jurkevičius Jonas

Puslaidininkių

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Fotoliuminescencijos našumas plačiatarpiuose III grupės nitridiniuose puslaidininkiuose ir jų heterodariniuose
Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė Bronė Kieto kūno elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Organiniai šviestukai: naujų organinių medžiagų ir struktūrų paieška plačiam regimosios spinduliuotės spektrui gaut
Pavlov Jevgenij

Puslaidininkių

fizikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Detektorių dariniai didelio defektų tankio silicyje ir spartaus atsako plačiatarpiuose puslaidininkiuose
Pučetaitė Milda Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Inkstų akmenų ir biologinių skysčių tyrimas virpesinės spektrometrijos ir mikroskopijos metodais
Redeckas Kipras

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Elektroniniai virsmai ir struktūrinė dinamika fotochrominiuose bei fotosintetiniuose pigmentuose
Reklaitis Ignas

Puslaidininkių

katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Pažangių nitridinių optoelektronikos prietaisų kūrimas ircharakterizavimas
Rekštytė Sima

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Tiesioginio lazerinio rašymo femtosekundiniais šviesos impulsais skaidriose tinklinamose medžiagose metodų vystymas ir taikymai
Rumbauskas Vytautas

Puslaidininkių

fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Krūvininkų sklaidos ir terminės aktyvacijos ypatumai dideliais įtėkiais apšvitintame silicyje
Stanislauskas Tomas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Didelės galios stabilios gaubtinės fazės itin trumpų impulsų formavimas parametrinio stiprinimo sistemose
Stephen Meera Kieto kūno elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Krūvio pernaša ir naujieji polifulerenai organinėjese fotovoltinėse sistemose
Steponkevičius Kęstutis

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Femtosekundinių lazerio impulsų trečiosios harmonikos generavimas ir šešiabangis dažnių maišymas ore
Voiciuk Vladislava

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Molekulių fotofizikinių virsmų tyrimas ultrasparčiosios daugiaimpulsės spektroskopijos metodais

2015

Pavardė, vardas Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas

Batavičiūtė Gintarė

Kvantinės

elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Nauji lazerinę pažaidą sukeliančių

defektų kiekybinio vertinimo

metodai

Butkus Vytautas

Teorinės fizikos

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Vibroninių eksitonų išsifazavimas

ir dekoherencija

Chmeliov Jevgenij

Teorinės fizikos

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Sužadinimo evoliucija ir

savireguliacijos geba

fotosintetinėse šviesą

surenkančiose sistemose

De Meulenaer Philippe

Astronomijos

observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Integralinių žvaigždžių spiečių

parametrų tikslumas.

Stochastiniai efektai

Gabrytė Eglė

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Femtosekundinių lazerio impulsų

taikymas refrakcinei chirugijai

Gulbinas Karolis

Puslaidininkių

fizikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Netiesiatarpių puslaidininkių

TlGaSe2

ir SiC fotoelektrinių ir

optinių savybių tyrimas

Kazlauskas Saulius

Radiofizikos

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Krūvininkų relaksacija fluorito

struktūros deguonies jonų

laidininkuose

Mineikis Tadas

Astronomijos

observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Stochastinė galaktikų diskų

evoliucija. 2-D modeliai

Purlys Vytautas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Trimačiai fotoniniai kristalai:

formavimas ir taikymas

chromatinių bei erdvinių šviesos

savybių valdymui

Serevičius Tomas

Puslaidininkių

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Molekulinių spinduolių

optimizacija naujos kartos

organiniams šviestukams

Skardiūtė Lina

Puslaidininkių

fizikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Azoto heterociklinių darinių

fluorescencinių savybių valdymas

poliniais pakaitais

Ševčenko Dmitrij

Puslaidininkių

katedros doktorantas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Izovalentiškai legiruotų cinko

selenido scintiliacinių kristalų

priemaišinės liuminescencijos

tyrimai

Tekorius Audrius

Puslaidininkių

fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Didelių įtėkių hadronų apšvitų

dozimetrijos kombinuoti metodai

ir įranga

Venckutė Vilma

Radiofizikos

katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Li+ kietųjų elektrolitų kristalinių

struktūrų, elementinės sudėties ir

jonų pernašos ypatumų tyrimas

Žukauskas Albertas

Kvantinės

elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Optinių elementų šviesos

valdymui mikrometriniame

mastelyje formavimas tiesioginio

lazerinio rašymo būdu

2014

Pavardė, vardas Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas
Bagdzevičius Šarūnas Radiofizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Stroncio titanato ir kitų jam giminingų perovskitų keramikų bei plonųjų sluoksnių gamyba, struktūrinis ir plačiajuostis dielektrinis charakterizavimas
Damalakienė Leona Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Koloidinių kvantinių taškų kaupimosi ir viduląstelinio pasiskirstymo poveikio endocitozės mechanizmams fluorescenciniai tyrimai
Galinis Justinas Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Parametrinės fluorescencijos ţadinamos nekoherentiniais šviesos šaltiniais tyrimas
Ivanov Maksim Radiofizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medţiagų inţinerijos kryptis

Grūdų dydžio įtaka dielektrinėms feroelektrikų ir relaksorių savybėms
Majus Donatas Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Dinaminiai reiškiniai femtosekundinėse šviesos gijose
Toliautas Stepas Teorinės fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Elektroninio suţadinimo procesai fotoaktyviose organinėse molekulėse
Tuzikas Arūnas Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Kietakūnio apšvietimo su valdomomis spalvų perteikimo, erdvinėmis, fotocheminėmis ir fotobiologinėmis savybėmis nišiniai taikymai
2018-10-19
Prof. A. Dubietis – netiesinio profesoriaus pavyzdys
2018-10-16
Kviečiame dalyvauti CERN greitintuvų mokykloje „Didelio gradiento plazmos bangos greitintuvai“
2018-10-16
Pasaulinė duomenų diena (W2D2, World Wide Data Day)
2018-10-15
Dr. Vytautas Klimavičius: lemiamą minutę pasirinkau taikomąją fiziką
2018-10-10
Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti susitikimuose su Nobelio premijos laureatais!
MŪSŲ DRAUGAI

fidi-logo-small  SMD logo  FF   logo Olimpas Karjera LT logo 2      Alumnio draugija    vu naujienos     jaunuju energetiku klubas      

 

                                                     

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos