VU Fizikos fakultetas – didžiausia fizikos studijų institucija Lietuvoje, organizuojanti visų pakopų fizikos studijas. Jo misija - kūrybingų asmenybių ugdymas, aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas. Pagrindinė fakulteto funkcija – kokybiškų fizikos studijų organizavimas.

cutmypic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               1366015295

 

  1. Pradžia
  2. Studentams
  3. Stojantiesiems
  4. Projektai
  5. Tvarkaraščiai

Disertacijos

2010

Pavardė, vardas Padalinys

Mokslo sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas

ALIŠAUSKAS

Skirmantas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Kelių optinių ciklų trukmės impulsų parametrinis stiprinimas infraraudonojoje srityje

MALINAUSKAS

Mangirdas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Trimačių funkcinių mikro ir nanodarinių

formavimas lazerinės daugiafotonės

polimerizacijos būdu
NARBUTIS

Donatas

 Astronomijos

observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Žvaigždžių spiečiai M31 galaktikos

pietvakarinėje dalyje. Fotometrinė

apžvalga ir populiacijos savybės
STUČINSKAS Darius  Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Šiluminio lęšio charakterizavimas bei jo

įtakos mažinimas išilginio diodinio

kaupinimo lazeriuos

VITTA Pranciškus

 Puslaidininkių

fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Relaksacijos vyksmų dažninė

spektroskopija optoelektronikos

medžiagose ir prietaisuose

2011

 

Pavardė, vardas

 

 Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

 Disertacijos pavadinimas

ANTIPENKOV Roman

Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Didelės išvadinės energijos plataus spektro čirpuotų impulsų optinis parametrinis stiprinimas
DŽIAUGYS Andrius

Radiofizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Priemaišų įtaka feroelektrinių ir superjoninių kristalų dielektrinėms savybėms
KEBURIS Povilas Radiofizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Bešvinių feroelektrinių relaksorių plačiajuostė dielektrinė spektroskopija

MAČERNIS Mindaugas

Teorinės fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Aplinkos poveikis fotoindukuotiems reiškiniams organinėse molekulėse
VAITONIS Zenonas

Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Šiluminiai reiškiniai didelės galios šviestukuose

2012

 
 Pavardė,  vardas Padalinys Mokso sritis, mokslo kryptis  Disertacijos pavadinimas

ČEPONIS

Tomas
Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Radiacinės Si prietaisų parametrų optimizavimo ir radiacinių defektų kontrolės technologijos
GERTUS

Titas

Kvantinės elektronikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis
Yb:KGV femtosekundinė lazerinė sistema medžiagų mikroapdirbimui ir jos taikymai

JUKNA

Vytautas
Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Kūginių bangų nenuostovūs erdvėlaikiniai reiškiniai netiesinėse Kerro terpėse
 

KAŠKELYTĖ Dalia

Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Fluorimetrinių metodų taikymai biologinių audinių patologinių pakitimų diagnostikoje

KAŽDAILIS

Paulius
Radiofizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Nuotėkio akustinės bangos akustooptinėje ir akustoelektrinėje sąveikoje

NARGELAS

Saulius
Puslaidininkių fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Nepusiausvirųjų krūvininkų dinamikos tyrimas sužadinimo-zondavimo metodikomis InN, InGaN, GaAsBi

PRANAITIS Mindaugas

Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Krūvio pernašos ir pagavos bei optinių netiesiškumų tyrimas polimerinėse medžiagose, perspektyviose optoelektronikos taikymams

RUDYS

Saulius
Radiofizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos metodų tobulinimas, tiriant (1-x)(Na½Bi½)TiO3-xLa(Mg½Ti½) O3 ir kitas medžiagas
 

ULECKAS Aurimas

Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Nesąlytinė savitųjų ir technologinių defektų spektroskopija Si, Ge ir GaN dariniuose

ZAUKEVIČIUS

Audrius
Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Kampinės dispersijos panaudojimas galingų ir ultratrumpų impulsinių šviesos pluoštų formavimui netiesinių sąveikų metu
2017-11-21
Mokymų ciklas studentams „Sesija be streso“
2017-11-10
Fizikos fakulteto tarybos rinkimai. Pakartotinių rinkimų rezultatai
MŪSŲ DRAUGAI

fidi-logo-small  SMD logo  FF   logo Olimpas Karjera LT logo 2      Alumnio draugija    vu naujienos     jaunuju energetiku klubas