Apie fakultetą

2016/2017 m. m. rudens semestro Fizikos fakulteto laisvųjų dalykų tvarkaraštis

 

Dalyko pavadinimas
Dėstytojas
Paskaitos laikas
Paskaitos vieta
Aplinkos taršos tyrimo metodai doc. A. Maršalka Antradienį 9 val. FF
Biofizikinės technologijos prof. S. Bagdonas Penktadienį 9 val. FF
Grupių teorija prof. E. Anisimovas Antradienį 15 val. 201 aud.
Huawei technologijos lokaliuosiuose tinkluose doc. K. Svirskas Antradienį 17 val. 313 aud.
Kompiuterių tinklai: CISCO programa II/II d. doc. F. Kuliešius Pirmadienį 9 val.

401 aud.

Kompiuterių tinklai Pro II/III d. doc. F. Kuliešius Trečiadienį 9 val. 404 aud.
Kosmoso technologijų pagrindai dr. L. Tumonis Ketvirtadienį 12 val. 201 aud.
Mikroprocesorių technologijos doc. M. Viliūnas Penktadienį 12.30 val. 201 aud.
Mikrovaldiklių programavimas C# kalba d. S. Greičius Trečiadienį 17 val. 001 aud.
Modeliniai skaičiavimai fizikoje I/II d. prof. Ž. Kancleris Pirmadienį 16 val. 312 aud.
Praktinė medžiagotyra prof. E. Kuokštis Penktadienį 14 val. 215 aud.
Skaitmeninių signalų procesoriai doc. M. Viliūnas Ketvirtadienį 9 val. 211 aud.
Virtualūs programuojami tinklai doc. F. Kuliešius Ketvirtadienį 15 val. 404 aud.
Žmogus ir aplinka* doc. A. Maršalka Trečiadienį 15 val. FF

 

*Dalykas skirtas ne Fizikos fakulteto studentams

Kosmoso technologijų pagrindai 

dr. L. Tumonis 

Ketvirtadienį 12 val. 

201 aud.