2017/2018 m. m. žiemos sesijos laikas [2017-11-30]

DĖMESIO !!!

 

FIZIKOS FAKULTETE

♦   2017/2018 m. m. rudens semestro

paskaitos baigiamos gruodžio 21 d.

                                                        

♦   Šv. Kalėdų atostogos studentams –

gruodžio 24 d. - sausio 1 d.

♦  Žiemos egzaminų sesijos laikas –

sausio 2-26 d.

Pagal Studijų nuostatų 5.5.5. ir 5.5.7. punktus:

Studentas, negalintis į egzaminą atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali prašyti egzaminą leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Apie neatvykimo į egzaminą priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino datos pranešti Fizikos fakulteto dekanatui.

♦   Žiemos atostogos studentams –

sausio 27 d. – vasario 3 d.

 

♦ Pavasario semestro studijos prasideda

vasario 5 d. (pirmadienį).

 

FF dekanatas