Fizikos fakulteto Tarybos pirmininko kreipimasis [2017-12-01]

 Mieli bendradarbiai,

Pirmiausia noriu padėkoti balsavusiems Fizikos fakulteto darbuotojams už pasitikėjimą, išrenkant mane į Fakulteto tarybą, o Fakulteto Tarybos nariams - už tai, jog mane išrinko pirmininku. Noriu pasidalinti su jumis savo mintimis, kurias išsakiau Taryboje, kandidatuodamas į pirmininkus.

Mūsų laukia įtemptas darbas: Fakultetas ką tik restruktūrizuotas. Beveik visi jo darbą reguliuojantys dokumentai nebegalioja ir reikia juos priimti iš naujo. Atsirado nauji padaliniai, sujungiant kelias buvusias katedras ir įtraukiant į FF du institutus. Vienas jų – Fotonikos ir nanotechnologijų institutas, o kitas – Teorinės fizikos ir astronomijos. Jei pirmasis buvo daugiau formaliai „atsipumpuravęs“ nuo FF, kai taip buvo politiškai patogiau, tai antrasis – visiškai atskira organizaciją, kurią dabar priėmėme į savo tarpą. Ateinančių kelių metų vienas iš svarbiausių tikslų – pasiekti, kad TFAI mokslininkai pradėtų laikyti FF savo namais, įsijungtų į dėstymą, sustiprindami FF tiek moksline, tiek pedagogine prasme. Tai suprasdamas ir siekdamas žengti pirmą žingsnį šia kryptimi, savo pavaduotoju pasirinkau dr. Arūną Kučinską būtent iš TFAI. Jei jau kolegos, tai ir tarybos vadovybėje būkime kolegos. Welcome aboard!

Antras mūsų laukiantis didelis darbas – reikia tvarkyti studijas. Fakultete mokydami studentus fizikos, turime tikrai daug gerų dalykų, bet esame išblaškę juos po daugybę bakalauro programų, istoriškai atsiradusių, fakultetui vaikantis vis naujų konjunktūros vėjų. Daugelis iš mūsų patys nepasakytų, kuo skiriasi kompiuterinė fizika nuo taikomosios, o ši – nuo paprastos fizikos. Tie, kurie žino, turbūt pripažins, kad skiriasi jos ne iš esmės. Studentams sukurti dirbtiniai barjerai rinktis kursus iš skirtingų programų, formaliai nustatant tiems kursams skirtingus kreditų kiekius. Turime pasiekti, kad visi kursai būtų perdaryti taip, kad už juos skiriamų kreditų kiekis būtų kartotinis penkiems – tada studentai galės laisvai rinktis ir savo specializaciją kurti patys, rinkdamiesi iš daugelio kursų, o ne iš dviejų arba – kaip kartais dabar atsitinka – tik iš vieno.

Didelė bakalaurų dalis tikrai gali tilpti vienoje „šakotoje“ programoje, į kurią susijungtų kelios dabartinės. Tokios programos kamieną sudarytų bazinis fiziko išsilavinimas (bendroji fizika ir būtini matematikos kursai), o specializacijos dalį – pasirenkamieji kursai. Išauginus žmonių skaičių programoje, geriau galiotų didžiųjų skaičių dėsnis, vertinant studentų pasiekimus. Ir patys studentai turėtų daugiau galimybių bendrauti (ir konkuruoti) tarpusavyje. Be to, pasirenkamieji kursai – puiki galimybė įtraukti į dėstymą naujus žmones iš institutų, neseniai prisijungusius prie FF personalo.

Mažesnis bakalauro programų pasirinkimas ir aiškesni skirtumai tarp jų padėtų prisivilioti daugiau bakalauro studentų, kurių dalis dabar, manau, tiesiog nusispjauna, negalėdami išsirinkti iš to, kas siūloma FF. Ir tai mūsų trečiasis didelis darbas – reikia “pereiti į puolimą”, kovojant dėl pas mus ateinančių abiturientų. Tai daryti reikia tiek gerinant pačias studijas, tiek sutelktomis viešųjų ryšių pastangomis. Reikia pagaliau pradėti rūpintis FF tinklapio turiniu. Iki kažkodėl šiol buvo galvojama, kad tai puslapio administratoriaus, o ne tam specialiai dedikuotų turinio kūrėjų darbas. Toks požiūris turėjo mirti kartu su tamagočiais.

Bet dirbdami vien virtualioje erdvėje rezultatų nepasieksime. Reikia dirbti kūnu, kaip sakydavo mano viena doktorantė, kai jai reikėdavo matuoti, fiziškai stovint laboratorijoje prie stendo. Turime sukurti „smogiamąją grupę“, sudarytą iš pačių charizmatiškiausių dėstytojų, ir patys važiuoti į Lietuvos mokyklas skaityti mokslo populiarinimo paskaitų, demonstruojant vaikams, kokia įdomi ir patraukli yra fizika, ir kaip smagu studijuoti VU FF. Jei pavyktų aplankyti bent 20 mokyklų per metus, gal galėtume bent jau išlaikyti kasmetinį bakalaurų priėmimą ties 150. Nieko nedarant, šis skaičius pats augti tikrai nepradės. O kartu padidinsime visuomenės (t.y. tų žmonių, kurie išgirs paskaitas apie mokslą, bet vis dėlto neįstos į fiziką) mokslinį raštingumą ir taip kursime tokią Lietuvos visuomenę, kurioje patiems bus smagiau gyventi. Galima (reikia) galvoti ir apie užsienio studentų pritraukimą, bet tai turbūt svarbiau magistro programose. Mano patirtis sako, kad gabių vaikų Lietuvoje sočiai, reikia tik juos įtikinti, kad taip gerai kaip FF jiems daugiau niekur nebus.

Spręsti šiuos uždavinius reikia VU reformų nežinomybės ir nerimo fone, kai visi ir taip persidirbę, netikri dėl savo ateities ir dažnokai norisi į viską spjauti. Bet tai ne pirmas kartas, kada laikai sunkūs. Gerai pamąsčius, jie niekad taip ir nebuvo lengvi. Bet juk mes esame vieni geriausių (jei netikit, pažiūrėkit į pasaulinius VU FF reitingus ir sunormuokit į investuotų pinigų skaičių). Todėl neabejoju, kad jei draugiškai gyvensime, būsime dažniau linksmi negu niūrūs ir dirbsime kartu, viskas mums pavyks.

Linkėdamas sėkmės,

Mikas Vengris

VU FF Tarybos pirmininkas