Patvirtintas kandidatų į VU Senato narius sąrašas [2018-04-16]

Centrinė rinkimų komisija patvirtino iškeltų kandidatų į Senato narius sąrašą.

Fizikos fakultetas iškėlė septynis kandidatus (bus renkami trys atstovai):

  • dr. Darius Abramavičius,
  • m. d. dr. Vygintas Gontis,
  • habil. dr. Gintautas Tamulaitis,
  • dr. Gintaras Valiulis,
  • dr. Ramūnas Aleksiejūnas,
  • dr. Mindaugas Mačernis,
  • dr. Aidas Matijošius.

Su kitais kandidatais į VU Senato narius galima susipažinti VU tinklalapyje.

2018 m. balandžio 14 d. – gegužės 9 d. skelbiamas kandidatų į Senato narius agitacinis laikotarpis. Jo metu FF rinkimų komisija organizuos kandidatų į Senato narius debatus, o patys kandidatai ar juos iškėlę asmenys gali vykdyti kitokią Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 4 punkte (t.y.: Senato narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, akademinės laisvės bei skaidrumo principais) nustatytiems principams neprieštaraujančią agitacinę veiklą.

VU Senato rinkimai Fizikos fakultete vyks 2018 m. gegužės 14 – 16 dienomis 9 – 15 val. 516 aud. Juose galės dalyvauti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintus rinkėjų sąrašus įtraukti universiteto akademiniai darbuotojai.

VU Fizikos fakulteto rinkimų komisija

Tel. 8 5 2366049