Mokslas

Fizikos fakulteto tarybos rinkimai. Pakartotinių rinkimų rezultatai

 

Gerbiami Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai,

Fizikos fakulteto rinkimų komisija suskaičiavo pakartotinio balsavimo biuletenius.

Pakartotiniuose rinkimuose į Fizikos fakulteto Tarybos narius dalyvavusių rinkėjų skaičius – 118 iš 154 (76,6%).

Į Fizikos fakulteto Tarybą pakartotinį balsavimą laimėjusiais laikomi kandidatai, už kuriuos balsavo daugiausia ir ne mažiau kaip ketvirtadalis rinkimuose dalyvavusių rinkėjų t.y. 30.

Remiantis pakartotinių rinkimų į Fizikos fakulteto Tarybos narius rezultatais (FFRK protokolas) į fakulteto Tarybą išrinktas 15-as narys:

pagal grupę:

„Fizikos fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai, kuriais gali būti ir darbuotojai priklausantys aukščiau paminėtuose punktuose išvardytoms grupėms“ (pagal Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų 15.3 p.)

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

„UŽ“

Negaliojantys

1.

vyriaus.m.d. Gražina Tautvaišienė

41

1

2.

vyr.m.d. Jelena Tamulienė

4

3.

vyriaus.m.d. Arūnas Kučinskas

65

4.

m.d. Marius Maskoliūnas

7

Po dviejų balsavimo turų išrinkti visi 15 Fizikos fakulteto Tarybos narių, atstovausiančių 5 Fizikos fakulteto šakinius padalinius pagal tris Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų 15.1 – 15.3 grupes:

Cheminės fizikos institutas

prof. Valdas Šablinskas

doc. Olga Rancova

prof. Darius Abramavičius

Fotonikos ir nanotechnologijų institutas

prof. Saulius Antanas Juršėnas

doc. Ramūnas Aleksiejūnas

prof. Gintautas Tamulaitis

Lazerinių tyrimų centras

prof. Audrius Dubietis

doc. Domas Paipulas

prof. Mikas Vengris

Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas

prof. Jūras Banys

doc. Tomas Šalkus

doc. Sandra Pralgauskaitė

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

vyriaus.m.d. Valdas Jonauskas

vyr.m.d. Romualdas Kisielius

vyriaus.m.d. Arūnas Kučinskas

 

(Iš Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų)

  1. Tarybą sudaro 20 narių:

15.1. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai;

15.2. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai;

15.3. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai, kuriais gali būti ir darbuotojai priklausantys 15.1 bei 15.2 punktuose išvardytoms grupėms;

15.4. Keturi Fakulteto studentų atstovai pagal Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus;

15.5. Dekanas (narys pagal pareigas).

 

Rinkimų komisijos pirmininkas: doc. dr. Aidas Matijošius.

Kontaktai: Saulėtekio al. 10, Vilnius, 111 kab., tel. 8 5 2366020, el. p.:

Rinkimų komisijos nariai: dr. Robertas Maldžius, Aivaras Pečiulis.