Bakalauro studijų programos

Šviesos technologijos

Studijų programos tikslas

Suteikti aukšto lygio žinias ir praktinius gebėjimus, užtikrinančius tinkamą absolventų kvalifikaciją darbui Lietuvos šviesos technologijų pramonėje.                                                      

Numatomi studijų rezultatai

Studijų metu bus siekiama suteikti ir gilinti praktiniam darbui orientuotas bendrosios fizikos, matematikos ir chemijos žinias, ugdyti gebėjimus kūrybiškai pritaikyti teorines žinias vykdant standartinius puslaidininkių ir lazerių technologijos procesus bei gebėjimus pasitelkti analitinius ir modeliavimo metodus aprašant ir analizuojant fizikinius vyksmus, ir lavinti technologinius bei inžinerinius įgūdžius, reikalingus dirbti lazerių, lazerinių technologijų, modernaus apšvietimo, fotovoltaikos, fotonikos ir puslaidininkių pramonės įmonėse.                                                     

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su lazerinėmis, apšvietimo ir puslaidininkinėmis šviesos technologijomis, išlavins dirbo su moderniais programiniais įrankiais, kurie naudojami šviesos sistemų projektavimui ir modeliavimui, įgis elektronikos įgūdžių, išmoks dirbti su moderniausiomis medžiagų gaminimo įrangomis ir charakterizavimo sistemomis.                                    

Programos komiteto pirmininkė  - dr. Renata Butkutė.

Plačiau

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas

Studijų programos tikslas

Rengti specialistą, sugebantį įsisavinti naujas technologijas, besiremiančias šių dienų gamtos mokslų rezultatais, greičiau įsilieti į naujų technologijų ir idėjų kūrimą; supažindinti studentus su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, teorinio modeliavimo ir prognozavimo metodais siekiant pritaikyti įgytas žinias atliekant fizikinio ir technologinio pobūdžio kompiuterizuotus darbus.                                         

 Numatomi studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo programą, geba atlikti fizikinio ir technologinio pobūdžio kompiuterizuotus darbus, suformuluoti sprendžiamą problemą, nustatyti ir atrinkti reikiamas užduočiai įvykdyti informacines technologijas ir priemones.                                                             

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti tyrėju, technologu, informacijos tvarkytoju įvairiuose fizikose mokslo tiriamuosiuose institutuose, firmose, kuriančiose ir naudojančiose moderniąsias technologijas, pagrįstas šių dienų gamtos mokslų rezultatais.                                                                                     

Programos komiteto pirmininkas – doc. dr. Mindaugas Mačernis

Plačiau

Taikomoji fizika

Studijų programos tikslas

Patenkinti šios specialybės fizikų poreikį Lietuvoje; parengti universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, atitinkančius tarptautinius standartus, tapsiančius doktorantūros rezervu; siekti, kad magistrantūros studijose įgytos taikomosios fizikos bei mokslinio darbo pradinė patirtis suteiktų galimybę absolventams įsijungti į tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti ir efektyviau spręsti technologines ir fizikines problemas Lietuvoje.                                                                 

Numatomi studijų rezultatai

Fizikos bakalauras yra sukaupęs fundamentinės fizikos žinių, susipažinęs su šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, turi savarankiško darbo įgūdžių; geba kūrybiškai taikyti fizikinių reiškinių modelius, naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis, moka rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti eksperimentinius duomenis.                                                               

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti mokslinėse ir praktinės veiklos institucijose, kuriose darbai susiję su teorine ir eskperimentine fizika: spektrometrija, medžiagotyra, eksperimentine aplinkotyra, radioekologija; dirbti aukštųjų technologijų ir elektronikos įmonėse bei mokslinį darbą.                                                          

 Programos komiteto pirmininkas  -  dr. Justinas Čeponkus.                                                                   

Plačiau

 

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Studijų programos tikslas

Suteikti teorines ir praktines žinias darbui telekomunikacijų, elektronikos, aukštųjų technologijų įmonėse bei tolimesnėms studijoms magistrantūroje.

Numatomi studijų rezultatai

Elektronikos inžinerijos bakalauras turi praktinio ir mokslinio darbo įgūdžių ir gali dirbti su telekomunikaciniais bei elektroniniais įrenginiais ir jų sistemomis, turi telekomunikacijų ir elektroninių sistemų valdymo žinių, žino šių įrenginių ir sistemų veikimo fizikinius principus, turi mokslinio darbo įgūdžių ir gali juos pritaikyti naujų telekomunikacinių ir elektroninių technologijų bei įrenginių kūrime.                 

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti aukštųjų technologijų bei telekomunikacijų įmonėse.                                           

Programos komiteto pirmininkas – dr. Tomas Šalkus.                                              

Plačiau

 

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos ūkinės veiklos vadovus ir organizatorius, gerai išmanančius ne tik ekonomikos ir teisės dalykus, bet ir aukštąsias technologijas, besiremiančias šių dienų gamtos mokslų rezultatais.                                                                    

Numatomi studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Moderniųjų technologijų vadybos programą, geba analizuoti konkrečių firmų ūkinę veiklą ir jai vadovauti, analizuoti aukštųjų informacinių technologijų, naujausių medžiagų ir jų taikymo, lazerinių ir biofizikinių technologijų Lietuvoje ir užsienyje rinką, ruošti aukštųjų technologijų diegimo projektus.                                              

Tolimesnių studijų galimybės

Baigusieji šią studijų programą galės toliau studijuoti tiek fizinių mokslų srities tiek ekonomikos magistrantūrose.                                                                                     

 Profesinės veiklos galimybės

Fizikos bakalauras gali kvalifikuotai organizuoti ir vadovauti ūkinei veiklai, skirtai aukštųjų technologijų moksliniams tyrimams, projektavimui, gamybai, panaudai bei aukštųjų technologijų diegimo reklamai.

Programos komiteto pirmininkas – doc. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas                                                                

Plačiau

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos