Disertacijos

2016

Pavardė, vardas Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas
Alesenkov Aleksandr

Kvantinės

elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Neskaidrių medžiagų mikroapdirbimas ore ir vandenyje femtosekundiniais lazerio impulsais
Jurkevičius Jonas

Puslaidininkių

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Fotoliuminescencijos našumas plačiatarpiuose III grupės nitridiniuose puslaidininkiuose ir jų heterodariniuose
Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė Bronė Kieto kūno elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Organiniai šviestukai: naujų organinių medžiagų ir struktūrų paieška plačiam regimosios spinduliuotės spektrui gaut
Pavlov Jevgenij

Puslaidininkių

fizikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Detektorių dariniai didelio defektų tankio silicyje ir spartaus atsako plačiatarpiuose puslaidininkiuose
Pučetaitė Milda Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Inkstų akmenų ir biologinių skysčių tyrimas virpesinės spektrometrijos ir mikroskopijos metodais
Redeckas Kipras

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Elektroniniai virsmai ir struktūrinė dinamika fotochrominiuose bei fotosintetiniuose pigmentuose
Reklaitis Ignas

Puslaidininkių

katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Pažangių nitridinių optoelektronikos prietaisų kūrimas ircharakterizavimas
Rekštytė Sima

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Tiesioginio lazerinio rašymo femtosekundiniais šviesos impulsais skaidriose tinklinamose medžiagose metodų vystymas ir taikymai
Rumbauskas Vytautas

Puslaidininkių

fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Krūvininkų sklaidos ir terminės aktyvacijos ypatumai dideliais įtėkiais apšvitintame silicyje
Stanislauskas Tomas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Didelės galios stabilios gaubtinės fazės itin trumpų impulsų formavimas parametrinio stiprinimo sistemose
Stephen Meera Kieto kūno elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Krūvio pernaša ir naujieji polifulerenai organinėjese fotovoltinėse sistemose
Steponkevičius Kęstutis

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Femtosekundinių lazerio impulsų trečiosios harmonikos generavimas ir šešiabangis dažnių maišymas ore
Voiciuk Vladislava

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Molekulių fotofizikinių virsmų tyrimas ultrasparčiosios daugiaimpulsės spektroskopijos metodais

2015

Pavardė, vardas Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas

Batavičiūtė Gintarė

Kvantinės

elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Nauji lazerinę pažaidą sukeliančių

defektų kiekybinio vertinimo

metodai

Butkus Vytautas

Teorinės fizikos

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Vibroninių eksitonų išsifazavimas

ir dekoherencija

Chmeliov Jevgenij

Teorinės fizikos

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Sužadinimo evoliucija ir

savireguliacijos geba

fotosintetinėse šviesą

surenkančiose sistemose

De Meulenaer Philippe

Astronomijos

observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Integralinių žvaigždžių spiečių

parametrų tikslumas.

Stochastiniai efektai

Gabrytė Eglė

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Femtosekundinių lazerio impulsų

taikymas refrakcinei chirugijai

Gulbinas Karolis

Puslaidininkių

fizikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Netiesiatarpių puslaidininkių

TlGaSe2

ir SiC fotoelektrinių ir

optinių savybių tyrimas

Kazlauskas Saulius

Radiofizikos

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Krūvininkų relaksacija fluorito

struktūros deguonies jonų

laidininkuose

Mineikis Tadas

Astronomijos

observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Stochastinė galaktikų diskų

evoliucija. 2-D modeliai

Purlys Vytautas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Trimačiai fotoniniai kristalai:

formavimas ir taikymas

chromatinių bei erdvinių šviesos

savybių valdymui

Serevičius Tomas

Puslaidininkių

katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Molekulinių spinduolių

optimizacija naujos kartos

organiniams šviestukams

Skardiūtė Lina

Puslaidininkių

fizikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Azoto heterociklinių darinių

fluorescencinių savybių valdymas

poliniais pakaitais

Ševčenko Dmitrij

Puslaidininkių

katedros doktorantas

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Izovalentiškai legiruotų cinko

selenido scintiliacinių kristalų

priemaišinės liuminescencijos

tyrimai

Tekorius Audrius

Puslaidininkių

fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Didelių įtėkių hadronų apšvitų

dozimetrijos kombinuoti metodai

ir įranga

Venckutė Vilma

Radiofizikos

katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Li+ kietųjų elektrolitų kristalinių

struktūrų, elementinės sudėties ir

jonų pernašos ypatumų tyrimas

Žukauskas Albertas

Kvantinės

elektronikos katedra

Technologijos mokslų

sritis,

Medžiagų inžinerijos

kryptis

Optinių elementų šviesos

valdymui mikrometriniame

mastelyje formavimas tiesioginio

lazerinio rašymo būdu

2013

Pavardė, vardas

Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas

ADAMONIS Jonas

Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Didelės galios pikosekundinis Nd:YAG lazeris čirpuotų impulsų parametrinių stiprintuvų kaupimui

BALEVIČIUS Vytautas

Teorinės fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Kvantinis koherentiškumas molekulių sužadinimo energijos pernašos ir relaksacijos vyksmuose

DARGINAVIČIUS Julius

Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Trijų ir keturių bangų parametrinių sąveikų taikymas ultratrumpųjų impulsų generacijai ultravioletiniame, artimajame ir viduriniajame infraraudonajame spektro ruože

DOBROVOLSKAS Darius

Puslaidininkių fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Krūvininkų dinamikos InGaN tyrimas liuminescencijos su erdvine skyra metodais

DOBROVOLSKAS Vidas

Astronomijos observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Konvekcijos ir nepusiausvirosios spinduliuotės pernašos efektai žvaigždžių atmosferose

KARALIŪNAS Mindaugas

Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Optoelektronikos prietaisams skirtų įvairialyčių cinko oksido darinių tyrimas spektroskopijos metodais

KULVIETIS Vytautas

Kvantinės elektronikos katedra

Biomedicinos mokslų sritis,

Biofizikos kryptis

Kvantinių taškų migracijos organizme tyrimai optiniais metodais

MANOLIS Georgios

Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Stipriai sužadintų 3C-SiC kristalų ir heterostruktūrų optinės ir elektrinės savybės

MIASOJEDOVAS Arūnas

Puslaidininkių fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Organinės optoelektronikos medžiagų fluorescencijos savybių valdymas formuojant molekulinius agregatus

ŠČAJEV Patrik

Puslaidininkių fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Plačiatarpių puslaidininkių fotoelektrinių savybių optinė diagnostika su laikine ir erdvine skyra

VENIUS Jonas

Kvantinės elektronikos katedra

Biomedicinos mokslų sritis,

Biofizikos kryptis

Funkciškai besiskiriančių žmogaus širdies audinių fluorescenciniai tyrimai ir vaizdinimas

2014

Pavardė, vardas Padalinys

Mokso sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas
Bagdzevičius Šarūnas Radiofizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Stroncio titanato ir kitų jam giminingų perovskitų keramikų bei plonųjų sluoksnių gamyba, struktūrinis ir plačiajuostis dielektrinis charakterizavimas
Damalakienė Leona Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Koloidinių kvantinių taškų kaupimosi ir viduląstelinio pasiskirstymo poveikio endocitozės mechanizmams fluorescenciniai tyrimai
Galinis Justinas Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Parametrinės fluorescencijos ţadinamos nekoherentiniais šviesos šaltiniais tyrimas
Ivanov Maksim Radiofizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medţiagų inţinerijos kryptis

Grūdų dydžio įtaka dielektrinėms feroelektrikų ir relaksorių savybėms
Majus Donatas Kvantinės elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Dinaminiai reiškiniai femtosekundinėse šviesos gijose
Toliautas Stepas Teorinės fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Elektroninio suţadinimo procesai fotoaktyviose organinėse molekulėse
Tuzikas Arūnas Puslaidininkių fizikos katedra

Technologijos mokslų sritis,

Medžiagų inžinerijos kryptis

Kietakūnio apšvietimo su valdomomis spalvų perteikimo, erdvinėmis, fotocheminėmis ir fotobiologinėmis savybėmis nišiniai taikymai

2010

Pavardė, vardas Padalinys

Mokslo sritis,

mokslo kryptis

Disertacijos pavadinimas

ALIŠAUSKAS

Skirmantas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Kelių optinių ciklų trukmės impulsų parametrinis stiprinimas infraraudonojoje srityje

MALINAUSKAS

Mangirdas

Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Trimačių funkcinių mikro ir nanodarinių

formavimas lazerinės daugiafotonės

polimerizacijos būdu
NARBUTIS

Donatas

 Astronomijos

observatorija

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Žvaigždžių spiečiai M31 galaktikos

pietvakarinėje dalyje. Fotometrinė

apžvalga ir populiacijos savybės
STUČINSKAS Darius  Kvantinės

elektronikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Šiluminio lęšio charakterizavimas bei jo

įtakos mažinimas išilginio diodinio

kaupinimo lazeriuos

VITTA Pranciškus

 Puslaidininkių

fizikos katedra

Fizinių mokslų sritis,

Fizikos kryptis

Relaksacijos vyksmų dažninė

spektroskopija optoelektronikos

medžiagose ir prietaisuose