2014

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
LMT: Nacionalinė mokslo programa 
Ateities energetika
Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams 2012-2014 A. Kareiva (ChF),        T. Šalkus (FF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai Kompozitų iš neorganinių nanovamzdelių ir polimerų dielektriniai ir ultragarsiniai tyrimai 2012-2014 J. Banys (FF)
Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais 2012-2014 M. Malinauskas (FF)
Kompleksinis post-AGB žvaigždžių pulsacijų, dvinariškumo ir cheminės sudėties tyrimas  2012-2014 J. Sperauskas (FF)
Plačiatarpių nitridinių puslaidininkių liuminescencijos našumo didinimas 2012-2014 J. Mickevičius (FF)
Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose 2012-2014 D. Abramavičius (FF)
Kietakūnius šviesos šaltinius naudojančio A klasės spektro Saulės imitatoriaus kūrimas 2012-2014 V. Tamošiūnas (FF)
Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013-2015 V. Aleksa (FF)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013-2015 V. Pyragaitė (FF)
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016 A. Varanavičius (FF)
Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016 M. Peckus (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa


 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai 2014-2015  V. Kažukauskas (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai 2013-2014 E. Gaižauskas (FF)
Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės 2013-2014 T. Šalkus (FF)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas" Anglies putos elektromagnetiniams taikymams 2013-2014 J. Macutkevič (FF)
Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas 2013-2014 T. Šalkus (FF)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos