Pavasario egzaminų sesijos laikas [2017-04-06]

 

Pavasario egzaminų sesija I-III k. ir M1 k.

 

Pavasario semestro užsiėmimai baigiami gegužės 30 d.

Pavasario egzaminų sesijos laikas – birželio 3-30 d.

 

 Pagal VU Studijų nuostatų 5.5.5. ir 5.5.7. punktus:

Studentas, negalintis į egzaminą atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Apie neatvykimo į egzaminą priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino datos pranešti dekanatui pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą.

 

FF dekanatas