Studijų dokumentai

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus universiteto akademinio kamieninio padalinio studijų pasiekimų vertinimo apeliacijos komisijos nuostatai

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka

FF Studento praktinio mokymo sutartis

Daugiau informacijos http://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika

Kursinių darbų gynimo bei vertinimo tvarka Fizikos fakultete