Mokslas

Projektas „Molėtų astronomijos observatorija (MAO)“

ESFIVP I 1

Projekto pavadinimas „Molėtų astronomijos observatorija (MAO)“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas
Projekto partneris – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto vadovas – prof. dr. Arūnas Kučinskas

Projekto finansavimo sutarties pasirašymo data – 2018 m. birželio 12 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. birželio 30 d.

Finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma - 2 400 000,00 Eur

Projektu siekiama Lietuvos narystės tarptautiniame MTI WEAVE konsorciume, kurio veiklos metu bus gauta unikali plataus lauko žvaigždžių spektroskopinių stebėjimų medžiaga. Tapusi šios MTI nare, Lietuva gaus prieigą prie WEAVE konsorciumo spektroskopinių stebėjimų duomenų, kurie bus naudojami atliekant kokybiškai naujus mūsų Galaktikos bei kitų galaktikų žvaigždžių populiacijų tyrimus. Siekiant kuo efektyvesnės WEAVE ir MTI Molėtų astronomijos observatorijoje (MAO) vykdomų tyrimų sinergijos, MTI MAO numatoma atlikti teleskopų bokštų pritaikymo darbus, įrengti naują, šiuolaikišką 80 cm skersmens veidrodinį teleskopą, skirtą fotometriniams WEAVE objektų tyrimams, įsigyti dvi didelio našumo kompiuterinio modeliavimo sistemas, kurios bus naudojamos MTI WEAVE ir MTI MAO gautų duomenų analizei, atlikti kitus būtinus MTI MAO infrastruktūros atnaujinimo darbus. Tapusi WEAVE konsorciumo nare, Lietuva dalyvaus formuojant ir įgyvendinant vykdomas astronominių stebėjimų programas, prioriteto tvarka gaus prieigą prie unikalių spektroskopinių duomenų bazės, kartu su kitomis narėmis inicijuos tarptautinius projektus, efektyviau rengs tarptautinio lygio mokslininkus. Projekto įgyvendinimas skatins tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą bei užtikrins jų kompetencijų sinergiją siekiant sėkmingai įgyvendinti šio konsorciumo mokslinius tikslus ir uždavinius. Projektu prisidedama prie ES Baltijos jūros regiono strategijos, tikslo – didinti regiono klestėjimą, įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto Fizikos fakultete.

APC "SPECTROVERSUM"

http://www.spectroversum.ff.vu.lt

Medžiagų ir elektroninių/molekulinių vyksmų spektrinio charakterizavimo centras

Atviros prieigos centras „SPECTROVERSUM“ yra infrastruktūra, teikianti specifinių spektrinių tyrimų plačiame spektriniame intervale  paslaugas.

Jos teikiamos paslaugos ir paraiškų teikimo bei svarstymo tvarka pateikta tinklapyje:http://www.spectroversum.ff.vu.lt/services.php

Paraiškos priimamos nuolat.

FF atviros prieigos centrai

NAGLIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRAS - Naglis (VU) APC

Vilniaus universiteto (VU) lazerinių tyrimų centro atviros prieigos centras „Naglis" (APC Naglis) – yra funkcinis Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto ir Lazerinių tyrimų centro (LTC) padalinys. Lazerinių tyrimų centre ir Fizikos fakulteto kvantinės elektronikos katedroje lazerių ir lazerinių technologijų kryptis plėtojama jau beveik 40 metų. Šiame centre daugiausia atliekami kvantinės elektronikos, lazerių fizikos, netiesinės optikos, lazerinės spektroskopijos, biofotonikos ir lazerių inžinerijos tyrimai. APC Naglis kuriamas lazerinių tyrimų centro turimos ir sukurtos infrastruktūros bei lazerinių tyrimų srityje sukauptų žinių pagrindu. Centre dirbs VU ir kitų suinteresuotų Lietuvos institucijų mokslininkai ir studentai bei atvykstantieji užsienio tyrėjai. APC Naglis sudarys penkios laboratorijos: didelių intensyvumų, didelės galios lazerinės spinduliuotės, metrologijos, lazerinės nanofotonikos ir femtosekundinio mikrofabrikavimo. Laboratorijose numatyta toliau plėtoti ir vystyti šias naujas perspektyvias mokslines sritis: terahercinės spinduliuotės generacija dujose, ultrasparčioji spektroskopija, lazerinė nanofotonika, optinių pažeidimų tyrimai, sugerties matavimai, rentgeno generacija ir atosekundinė fizika, parametriniai reiškiniai, femtosekundinis lazerinis fabrikavimas. APC Naglis įrengtos didelės energijos bei didelės vidutinės galios femtosekundinės lazerinės sistemos kartu su diagnostiniais aparatūriniais kompleksais leis daug efektyviau plėtoti bei vystyti minėtas mokslines kryptis bei atvers kelius naujiems nanodarinių taikymams, fundamentiniams ir taikomiesiems tyrimams.

APC Naglis paslaugos:

Femtosekundinio Yb:KGW osciliatoriaus su stiprintuvu („Pharos", Šviesos Konversija) nuoma parametrinių stiprintuvų kaupinimui, netiesinių optinių procesų tyrimui, tolimesniam lazerinės spinduliuotės galios didinimui.

  • Femtosekundinių impulsų laikinio kontrasto matavimas ~800 nm spektrinėje srityje Amplitude Technologies Sequoia matuokliu.
  • Lazerių, parametrinių šviesos generatorių ir lazerio sukurtos plazmos spektrinių charakteristikų matavimas atvaizduojančiu plataus spektrinio diapazono spektrografu Andor Shamrock 500i ir Andor CCD kamera.
  • Spektrų matavimas Avantes AvaSpec-NIR256-2.5 šviesolaidiniu spektrografu 1000 - 2500. nm spektrinėje srityje.
  • Vaizdų registravimas Olympus BX51 optiniu mikroskopu su Qimaging CCD kamera.
  • Femtosekundinių impulsų trukmės (nuo 20 fs iki 1000 fs) matavimas spektriniame diapazone nuo 410 iki 2000 nm daugiašūviu autokoreliatoriumi.
  • Mikroapdirbimas (skaidrių terpių gręžimas, metalinių kaukių formavimas) su 6 W vidutinės galios femtosekundine Pharos lazerio spinduliuote ir Aerotech vidutinės eigos 5 ašių pozicionavimo sistema.
  • Cheminių/biologinių medžiagų, puslaidininkių savybių tyrimai ultrasparčiosios spektroskopijos metodu: femtosekundinė daugiaimpulsė sugerties spektroskopija.
  • Optinio profilometro Sensofar PLμ2300 nuoma.
  • Ultratrumpų impulsų charakteristikų tyrimai netiesiniais metodais.
  • Hitachi Tabletop Elektroninis mikroskopo TM-1000 nuoma.

Lazerinės nanofotonikos tyrimai ir paslaugos: daugiafunkcinių ir integruotų mikrooptinių elementų (10-100 µm) skaitmeninis modeliavimas, lazerinis formavimas ir jų geometrinių bei optinių savybių apibūdinimas, dirbtinių trimačių mikroporėtų karkasų lazerinis formavimas ląstelių biologijos ir audinių inžinerijos taikymams, galimybė naudoti biologiškai inertiškus ir skaidžius (degraduojančius) polimerus, taip pat pagaminti kompozitinį karkasą iš kelių skirtingų medžiagų, nanofotoninių elementų iš polimerų ir skaidriose terpėse lazerinis įrašymas.

Kontaktai:
APC Naglis vadovas: Dr. Arūnas Varanavičius 
Kontaktinis asmuo: Ieva Pipinytė 

"HPC Saulėtekis"

 http://supercomputing.ff.vu.lt

Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto Aukšto našumo skaičiavimo centro atviros prieigos superkompiuteris („HPC Saulėtekis“).

„HPC Saulėtekis“ infrastruktūra, teikiamos paslaugos ir paraiškų teikimo bei svarstymo tvarka pateikta tinklapyje:  http://supercomputing.ff.vu.lt/paraiska/

Paraiškos priimamos nuolat.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos