CERN

Tarptautinė elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamoka 2018

Logo renginiui2

 

Atkurtai Lietuvai 100

 

 

Jau Lietuvoje!!!

"Tarptautinė elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamoka 2018"

Tarptautiniai meistriškumo kursai vyks 2018 03 23 d. nuo 10:00 – 18:30.

Atraskite kvarkų ir leptonų pasaulį tirdami realius CERN CMS detektoriaus duomenis!

Elementariųjų dalelių fizikos tyrėjai kviečia 15-19 metų amžiaus moksleivius bei studentus ir suteikia jiems galimybę būti mokslininkais vienai dienai. Pagrindinė renginio veikla –eksperimentinis elementariųjų dalelių fizikos tyrimas naudojant realius CERN duomenis, užregistruotus Kompaktiškojo miuonų solenoido (CMS) eksperimente. Tik vieną dieną išeik iš mokyklos ar gimnazijos, atvyk į VU Fizikos fakultetą ir sužinok apie fundamentalius tyrimus ir jų metodus.

Kiekvienais metais, daugiau kaip 13000 moksleivių ir studentų iš 52 pasaulio šalių vienai dienai atvyksta į jiems artimiausią universitetą iš maždaug 215 dalyvaujančių universitetų ar mokslinių tyrimų centrų, norėdami išaiškinti dalelių fizikos paslaptis. Mokslininkų paskaitos juos supažindina su elementariųjų dalelių bei fundamentaliųjų jėgų tyrimais ir taikomais metodais. Dalyviams suteikiama galimybė atlikti realių dalelių fizikos eksperimentų duomenų analizavimą. Dienos pabaigoje, kaip įprasta tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, renginio dalyviai prisijungia prie vaizdo konferencijos diskusijoms ir gautų rezultatų palyginimui bei aptarimui .

 
REGISTRACIJA

 

Numatoma renginio programa (laikai gali keistis)

Renginio vieta: VU FF prof. Povilo Brazdžiūno didžioji fizikos auditorija (DFA) , Saulėtekio al. 9 III rūmai, Vilnius

9:30 – 10:00                          Dalyvių registracija

10:00 – 10:20                        prof. J. Vaitkus. Lietuvos kelias į CERN

10:25 – 10:55                        prof. E. Norvaišas. Elementarios dalelės ir jų tyrimas CERN

11:00 – 11:20                        Pertrauka

11:20 – 11:35                        dr. A.Juodagalvis. Detektoriai – daleles registruojantys prietaisai

11:40 – 12:20                        moderatorius M. Ambrozas. Eksperimento duomenų apdorojimas

12:25 – 12:35                        doc. A.Kynienė. Grupių ir moderatorių paskirstymas

12:40 – 14:00                        Pietų pertrauka

 

14:10 – 15:10                       Ekskursija Mokslinės Komunikacijos ir Informacijos centre (MKIC), Saulėtekio al. 5

 

Renginio vieta: VU ITTC (Saulėtekio al. 9, II-ieji jungiamieji rūmai) 1 ir 2 salės

 

15:25 – 16:25              CERN CMS eksperimento duomenų analizė.

 

Grįžtam į prof. Povilo Brazdžiūno didžiąją fizikos auditoriją (DFA)

 

16:30 – 17:00              Duomenų aptarimas, grupių duomenų pristatymas, klausimai.

17:00 – 18:00              Video tiltas su CERN CMS eksperimentu. Prisijungs tarptautinės meistriškumo pamokos dalyviai iš Turkijos, Šveicarijos ir Brazilijos.

18:00                           Atsisveikinimas. Sertifikatų įteikimas.

Renginio iniciatorius: Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos sklaidos centras

 

Registracija

Centras

Registracija

Centras

Rėmėjai: 

Masterclass remejai

 

Mokslininkų grupės

     Grupės vadovas - dr. Arnoldas Deltuva
     Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, Tel. +370 5 223 4563, el. paštas:

     Grupės vadovas – doc. dr. Aušra Kynienė
     Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, Tel.: +370 5 223 4646, +370 60600402. E-paštas:

  • Dalelių jutikliai ir apšvitinimo dozimetrija

     Grupės vadovas - habil. dr. Eugenijus Gaubas
     Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, Tel. +370 5 223 4480, el. paštas:

  • Elementariųjų dalelių fizikos grupė
  • Puslaidininkių radiacinio atsparumo ir radiacinių defektų giliųjų lygmenų spektroskopijos grupė

     Grupės vadovas - prof. habil. dr. Juozas Vidmantis Vaitkus
     Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, Tel. +370 5 223 4503, el. paštas:

     Grupės vadovas - dr. Andrius Juodagalvis
     Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, Tel.: +370 5 223 4658, +370 619 19146. E-paštas:

  • Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos CERN grupė

 

Logo branduoliu ir elementariuju daleliu fizikos centras 01

Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuva stiprino ir plėtė savo dalyvavimą CERN veiklose keliomis kryptimis. Dabar, kai Lietuva siekia asocijuotos narystės CERN, buvo įkurtas Centras, norint sustiprinti Lietuvos eksperimentinę didelių energijų fizikos bazę Vilniaus universitete.

Pagrindiniai centro tikslai:

  • didinti visuomenės supratimą apie fundamentalią fiziką (įskaitant dabartinį įsivaizdavimą apie visatos sandarą ir jos kilmę), panaudojant plačiajai visuomenei suprantamas priemones;
  • koordinuoti teorinės ir eksperimentinės didelių energijų fizikos, medžiagotyros ir informacinių technologijų mokslo bei medicinos taikomųjų tyrimų veiklą, susijusią su CERN tyrimų sritimis;
  • palengvinti Vilniaus universiteto mokslininkų dalyvavimą CERN vykdomose programose ir eksperimentuose;
  • organizuoti mokymus studentams ir jauniesiems mokslininkams didelių energijų fizikos, dalelių fiksavimo metodų, duomenų apdorojimo ir kitose susijusiose srityse.

Laikinasis vadovas -   Prof. habil. dr. Juozas Vidmantis Vaitkus

Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
Lietuva
Telefonas: 8 (5) 2234503
El. paštas:

Struktūra

struktura lt

Subkategorijos