Magistrtantūros studijų programos

Teorinė fizika ir astrofizika

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie, taikydami kompiuterius, sugebėtų atlikti astronomijos, elektrodinamikos, mikroobjektų kvantinės teorijos tiriamuosius darbus bei kompiuterinio modeliavimo būdu sugebėtų spręsti teorinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius, analizuoti ir atrinkti tinkamus modeliavimo metodus, suplanuoti tiriamųjų darbų eigą.                                                                       

Numatomi studijų rezultatai

Fizikos magistras geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais bei juos tobulinti, atlikti kryptingus eksperimentus ir stebėjimus, analizuoti bei apibendrinti gautus duomenis, atlikti mokslinius tyrimus, naudodamas šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą.                                                                                     

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose ar mokslo institutuose, teorinių prognozių bei informacijos tvarkymo bei kompiuterinio modeliavimo darbą mokslo institutuose ar firmose.       

Programos komiteto pirmininkas – dr. Darius Abramavičius.

Plačiau

 

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Studijų programos tikslas

Plataus profilio specialistų rengimas telekomunikacijų ir elektronikos rinkai.                                            

Numatomi studijų rezultatai

Elektronikos inžinerijos magistras turi specialių žinių, praktinio ir mokslinio darbo įgūdžių ir gali dirbti su telekomunikaciniais bei elektroniniais įrenginiais ir jų sistemomis, gali eksploatuoti ir valdyti telekomunikacines ir elektronines sistemas,g erai žino šių įrenginių ir sistemų veikimo fizikinius principus, gali juos taikyti telekomunikacinėse ir elektroninėse technologijose, turi įgūdžių naujų telekomunikacinių ir elektroninių technologijų bei įrenginių kūrimui.                                                                                     

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti aukštųjų technologijų telekomunikacijų elektronikos įmonėse bei dirbti mokslinį darbą.                                                                                         

Programos komiteto pirmininkas – dr. Robertas Grigalaitis.                             

Plačiau

 

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas dirbant mokslinėse laboratorijose, aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse, bei organizacijose, susijusiose su elektronikos bei optoelektronikos pramone ir jos valdymu technologiniame lygmenyje; supažindinti magistrantus su naujausiomis mokslo ir technologijų plėtros problemomis, paruošti juos mokslo pasiekimų ir aukštųjų technologijų diegimui Lietuvoje; rengti aukšto lygio fizikus studijoms doktorantūroje.                                                                                

Numatomi studijų rezultatai

Fizikos magistras geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, atlikti kryptingus eksperimentus ir analizuoti bei apibendrinti jų rezultatus, atlikti eksperimentus, naudodamas šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą, suvokti mokslo ir gamybos sąryšį.                                                          

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti mokslinį darbą, darbą aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje, elektronikos, optoelektronikos ir medžiagų inžinerijos srityse.                                                                        

 Programos komiteto pirmininkas – prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis                                                                                   

Plačiau

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, tarptautinius standartus atitinkančius optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialistus, sugebančius pažinti, kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas, generuoti ir realizuoti idėjas efektyviai gamybinei, ūkinei ir ekspertinei veiklai, didinti Lietuvos pramonės konkurencingumą. Paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius tęsti studijas fizikos, chemijos, medžiagų mokslo ir kitų panašių studijų krypčių doktorantūroje.                                                                                        

Numatomi studijų rezultatai

Įvaldymas perspektyviausių organinių ir neorganinių puslaidininkinių šviesos šaltinių, saulės elementų gamybos technologijų, kitų elektronikos krypčių hibridinių technologijų. Gebėjimas dirbti ir diegti optoelektronikos technologijas pramonės įmonėse, vykdyti eksperimentinius ir fundamentaliuosius tyrimus mokslo institucijose, generuoti naujas idėjas ir kurti naujus konkurencingus produktus, įgyvendinti inovacinius aukštųjų technologijų projektus.                                                                       

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti tyrėjais universitetuose, institutų mokslinėse laboratorijose, taikomosios, inovacinės ar technologinės pakraipos elektronikos pramonės įmonėse.                                                                                 

Programos komiteto pirmininkas - prof. Vincas Tamošiūnas

Plačiau

 

Lazerinė technologija

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, sugebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas dirbant lazerių technologijų gamybinėse įmonėse bei mokslinėse laboratorijose; supažindinti magistrantus su naujausiomis mokslo ir technologijų plėtros problemomis, paruošti juos mokslo pasiekimų ir aukštųjų technologijų diegimui Lietuvoje; rengti doktorantūroje.                                                       

Numatomi studijų rezultatai

Medžiagų mokslo magistras geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, atlikti kryptingus eksperimentus ir analizuoti bei apibendrinti jų rezultatus, atlikti eksperimentus, naudodamas šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą, suvokti mokslo ir gamybos sąryšį.                                                        

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje, lazerių ir optinės technologijos srityse, mokslinį darbą.                                                                  

Programos komiteto pirmininkas – prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis

Plačiau

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos