Magistrantūros studijos

 

Informacija apie priėmimą į Fizikos fakulteto magistrantūros studijas

 

Fizikos fakulteto magistrantūros studijų programos:

Aplinkos ir cheminė fizika;

Biofizika;

Fizikinės technologijos ir jų vadyba;

Lazerinė fizika ir optinės technologijos;

Lazerinė technologija

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika (anglų k.);

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos;

Telekomunikacijų fizika ir elektronika;

Teorinė fizika ir astrofizika.

 

Konkursinio balo sandara

VS + BS + D + P

 

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis;

BS – studijų programos pagrindinių dalykų svertinis vidurkis:

  1. Aukštoji matematika;
  2. Bendroji fizika;
  3. Kvantinė mechanika;
  4. Statistinė fizika.

D – baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino pažymys;

P – papildomi balai:

         po 0,1 balo už kiekvieną SMD būrelyje parengtą ir konferencijoje atspausdintą darbą;

         po 0,2 balo už tezes Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje;

         po 0,3 balo už tezes tarptautinėje konferencijoje;

         po 0,5 balo už straipsnį, atspausdintą kituose moksliniuose leidiniuose;

         po 1 balą už straipsnį, atspausdintą į ISI sąrašą įtrauktame žurnale.

 

Konsultuotis apie stojimą į Fizikos fakulteto magistrantūros studijas galite:

Fizikos fakulteto dekanate (Saulėtekio al. 9, III r., 203 kab.);

tel. (8 5) 236 6000, (8 5) 236 6002;

El. p. .

 

Išsamią informaciją apie priėmimą į VU antrosios pakopos studijas rasite interneto svetainėje adresu:

http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/priemimas/2-pakopos-studijos