Magistrantūros studijos

 

Informacija apie priėmimą į Fizikos fakulteto magistrantūros studijas 2017 metais

 

Fizikos fakulteto magistrantūros studijų programos:
  • Aplinkos ir cheminė fizika;
  • Biofizika;
  •  Fizikinės technologijos ir jų vadyba;
  • Lazerinė fizika ir optinės technologijos;
  •  Lazerinė technologija
  •  Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika (anglų k.);
  •  Optoelektronikos medžiagos ir technologijos;
  •  Telekomunikacijų fizika ir elektronika;
  •  Teorinė fizika ir astrofizika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursinio balo sandara

VS + BS + D + P

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis;

BS – studijų programos pagrindinių dalykų svertinis vidurkis:

         1. Aukštoji matematika;

         2. Bendroji fizika;

         3. Kvantinė mechanika;

         4. Statistinė fizika.

D – baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino pažymys;

P – papildomi balai:

         po 0,1 balo už kiekvieną SMD būrelyje parengtą ir konferencijoje atspausdintą darbą;

         po 0,2 balo už tezes Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje;

         po 0,3 balo už tezes tarptautinėje konferencijoje;

         po 0,5 balo už straipsnį, atspausdintą kituose moksliniuose leidiniuose;

         po 1 balą už straipsnį, atspausdintą į ISI sąrašą įtrauktame žurnale.

 

Priėmimo taisyklės

Prašymai dalyvauti konkurse pateikiami ir koreguojami tik internetu (sumokėjus 12 Eur stojamąją studijų įmoką), registruojantis Priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos studijas  Internetinėje Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemoje (toliau ISAS), adresu https://is.vu.lt/pls/mg/isas.register nuo gegužės 23 d. (9 val.)  iki birželio 26 d. (24 val.)

 

Stojantiesiems, baigusiems VU 2005-2017 m., VGTU 2000-2017 m., VDU 2002-2017 m. , diplomo ir priedėlio duomenys bus perkelti automatiškai.

 

Papildomus balus už mokslinę veiklą suteikia Fizikos fakulteto prodekanas doc. K. Glemža. Konferencijų ir mokslinių straipsnių sąrašą (nurodant autorius, pavadinimą, žurnalą, tomą, metus, puslapių skaičių) iki birželio 26 d. reikia siųsti el.p. adresu .

 

Pažymą apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus, neturintiems pagrindinio/-ių studijų programos dalyko/-ų, suveda Fizikos fakulteto prodekanas doc. K. Glemža.

Kviečiamųjų studijuoti sąrašas skelbiamas ISAS birželio 30 d. 13 val.

 Gavus kvietimą studijuoti sumokamas 30 Eur kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis. Studijų sutartys sudaromos internetu nuo birželio 30 d. (13 val.) iki liepos 3 d. (24 val.) arba atvykus į VU Informacinių technologijų taikymo centrą (Saulėtekio al. 9, Jungiamieji rūmai) liepos 3 d. (9-15 val.).

 

Antras priėmimo etapas.

Prašymai teikiami/koreguojami ISAS nuo liepos 4 d. (15 val.) iki liepos 6 d. (24 val.)

Kviečiamųjų studijuoti sąrašas skelbiamas ISAS liepos 7 d. 11 val. 

Studijų sutartys sudaromos internetu nuo liepos 7 d. (11 val.) iki liepos 9 d. (24 val.) arba atvykus į VU Informacinių technologijų taikymo centrą (Saulėtekio al. 9, Jungiamieji rūmai) liepos 7 d. (11-15 val.).

Įstojusieji rugsėjo 1-30 d. privalės registruotis studijoms e-tapatybių valdymo sistemoje (https://idm.vu.lt/) - prisijungus prie VUSIS eStudentas aplinkos pažymėti varnelę, t.y. sutikimą registruotis studijoms.

 

 

Konsultuotis apie stojimą į Fizikos fakulteto magistrantūros studijas galite:

Fizikos fakulteto dekanate (Saulėtekio al. 9, III r., 203 kab.);

tel. (8 5) 236 6000, (8 5) 236 6002;

el. p. .

 

Išsamią informaciją apie priėmimą į VU antrosios pakopos studijas rasite interneto svetainėje adresu:

http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/priemimas/2-pakopos-studijos