Tarptautiniai mokslo projektai

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES programa "Horizontas 2020"
Tuneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018 J. Banys (FF),             A. Kareiva (CHGF)
Advanced European Infrastructures for Detectors and Accelerators (AIDA 2020) 2015-2019 J.V. Vaitkus (TMI),      E. Gaubas (TMI), G.Tamulaitis (FF)
The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Kompozitinių kietųjų elektrolitų gamyba ir pritaikymas elektrocheminiams įtaisams (TAP-LZ-17-011) 2017-2018 E.Kazakevičius (FF)
Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017 J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017 V. Balevičius (FF)
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa
Metalo-Organinių karkasų nanoarchtektonika: dizainas, dielektrinės savybės ir organinė katalizė 2016-2018  R. Grigalaitis (FF)
   Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų programa
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija 2016-2018 J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose 2016-2018 M. Ivanov (FF)
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond CA15104 2015-2020 R. Aleksiejūnas (FF), K. Svirskas (FF)
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (CA15107) 2015-2020

J. Macutkevič (FF),     J. Banys (FF)

European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136) 2015-2020 M. Mačernis (FF),       J. Šulskus (FF)
Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT (IC1208) 2012-2017 R. Grigalaitis (FF),     J. Banys (FF)
NanoSpectroscopy (MP1302) 2013-2017 G. Tamulaitis (TMI),   J. Mickevičius (FF)
Modern tools for spectroscopy on advanced materials: A European Modelling Platform (EUSpec) (MP1306) 2013-2018 J. Macutkevic (FF),     V. Samulionis (FF) 
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) (MP1307) 2013-2018 V. Kažukauskas (FF, TMI), V. Kalendra (FF)
Towards an Oxide-Based Electronics (TO-BE)MP1308 2013-2018 M. Ivanov (FF),            R. Mackevičiūtė (FF)
Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar) (MP1406) 2014-2019 V. Kažukauskas (FF, TMI), M. Pranaitis (KF)

2015

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES programa "Horizontas 2020"
TUneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018 J. Banys (FF), A. Kareiva (CHF)
The Integrated Iniative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
ES 7-oji bendroji programa
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III) 2012-2015 V. Sirutkaitis (FF)
Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS) 2012-2015 G. Juška (FF)

Šveicarijos

 

Lietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje 2012-2016 J. Banys (FF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas  2015-2016  J. Čeponkus (FF)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015-2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015-2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015-2016 A. Lisauskas (FF)
Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa
 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai  2014-2015 V. Kažukauskas (FF)
Kitos tarptautinės programos
EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC 2013-2015 R. Adomaitis (FF)

 

2013

Projekto pavadinimas

Trukmė

Vadovas (-ai)

ES 7-oji bendroji programa

Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR)

2012-2016

Prof. J. Banys

LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III)

2012-2015

Prof. V. Sirutkaitis

Nanostructured Lithium Conducting Materials (NANOLICOM)

2011-2014

Prof A. F. Orliukas

Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS)

2012-2015

Prof. G. Juška

ŠveicarijosLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016

Prof. J. Banys

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"

Anglies putos elektromagnetiniams taikymams

2013-2014

Dr. Jan Macutkevič

Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas

2013-2014

Dr. T. Šalkus

Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

Naujų zolių-gelių dizainas biotechnologiniams taikymas

2012-2013

Dr. J. Mickevičius

Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai

2013-2014

Dr. E. Gaižauskas

Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės

2013-2014

Dr. T. Šalkus

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)

Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO) (MP0902)

2009-2013

Doc. V. Samulionis

Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM) (TU0802)

2009-2013

Prof. J. Banys, Dr. R. Sobiestijanskas

Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) (MP0904)

2010-2014

Prof. J. Banys, dr. R. Grigalaitis

Kitos tarptautinės programos

EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC

2013-2015

V. R. Adomaitis

EUREKA: Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices (ACOUSTICS)

2011-2013

V. R. Adomaitis

2014

Projekto pavadinimas

Trukmė

Vadovas (-ai)

ES 7-oji bendroji programa

Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR)

2012-2016

Prof. J. Banys

LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III)

2012-2015

Prof. V. Sirutkaitis

Nanostructured Lithium Conducting Materials (NANOLICOM)

2011-2014

Prof A. F. Orliukas

Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS)

2012-2015

Prof. G. Juška

ŠveicarijosLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016

Prof. J. Banys

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"

Anglies putos elektromagnetiniams taikymams

2013-2014

Dr. Jan Macutkevič

Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas

2013-2014

Dr. T. Šalkus

Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai

2013-2014

Dr. E. Gaižauskas

Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės

2013-2014

Dr. T. Šalkus

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)

Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) (MP0904)

2010-2014

Prof. J. Banys,

dr. R. Grigalaitis

Kitos tarptautinės programos

EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC

2013-2015

V. R. Adomaitis

 

2012

Projekto pavadinimas

Trukmė

Vadovas (-ai)

ES 7-oji bendroji programa

Nanostructured Lithium Conducting Materials (NANOLICOM)

2011-2014

Prof A. F. Orliukas

Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS)

2012-2015

Prof. G. Juška

ŠveicarijosLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016

Prof. J. Banys

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)

Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO) (MP0902)

2009-2013

Doc. V. Samulionis

Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM) (TU0802)

2009-2013

Prof. J. Banys, Dr. R. Sobiestijanskas

Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) (MP0904)

2010-2014

Prof. J. Banys, dr. R. Grigalaitis

Kitos tarptautinės programos

EUREKA: Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices (ACOUSTICS)

2011-2013

V. R. Adomaitis

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos