Sidebar

Fizikos fakulteto doktorantūros studentei Ievai Pipinytei suteiktas mokslo daktaro laipsnis.

 

Sveikiname!

Femtosekundiniais iterbio lazerio impulsais sinchroniškai kaupinamos parametrinės šviesos generacijos tyrimas ir taikymas artimojoje infraraudonojoje srityje

Disertacijoje nagrinėjami femtosekundiniai sinchroniškai Yb:KGW lazerio pirmosios harmonikos impulsais kaupinami parametriniai šviesos osciliatoriai (SPOPO),  generuojantys derinamo bangos ilgio spinduliuotę artimojoje infraraudonojoje spektro srityje. Tokie prietaisai generuoja impulsus dideliu pasikartojimo dažniu (>50 MHz) ir pastaruoju metu vis plačiau taikomi netiesinėje mikroskopijoje ir spektroskopijoje. Parenkant ir optimizuojant SPOPO schemas, buvo išbandyti įvairūs periodiškai poliuoti netiesiniai kristalai (PPLN, MgO:PPLN, PPKTP) bei tirti jų generuojamos spinduliuotės ypatumai. PPKTP SPOPO  atveju buvo pademonstruotas kaupinimo galios keitimo į signalinės bangos galią efektyvumas siekiantis 40 % ∼1500 nm srityje. Parodyta, kad SPOPO, kurio rezonatorius pasižymi bendra neigiama grupinio vėlinimo dispersija, išvadinio veidrodžio pralaidumo didinimas lemia generuojamų impulsų trumpėjimą. Darbo metu buvo tiriamas ir SPOPO prietaisuose naudojamų netiesinių kristalų atsparumas didelio pasikartojimo dažnio lazerinei spinduliuotei bei pademonstruotas netiesinės sugerties matavimo metodas, leidžiantis apytiksliai įvertinti tokio atsparumo ribas, nepažeidžiant pačių kristalų. Disertacijoje pateiktas ir PPKTP SPOPO spinduliuotės, derinamos 1,45-1,8 µm spektriniame diapazone panaudojimas ištirti kontinuumo generacijos šviesolaidyje priklausomybei nuo žadinančios spinduliuotės bangos ilgio šviesolaidžio nulinės dispersijos srityje.

Mokslinis vadovas: dr. Rimantas Grigonis

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information