Sidebar

Projekto partneris: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. Bendras biudžetas: 6 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą, 2021-06-16 Lietuva tapo Ekstremalios šviesos infrastruktūros (ELI) Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) nare.

Ši MTI yra neatskiriama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų dalis, kuri ir toliau užtikrina aukščiausio lygio mokslinius tyrimus lazerių ir jų taikymo srityse. Įgyvendinamas projektas yra labai svarbus sumaniosios specializacijos prioritetui – Fotonikos ir lazerinių technologijų veiksmų programos įgyvendinimui, aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui bei kai kurioms kitoms prioritetinėms kryptims, kurioms aktualus lazerinių technologijų naudojimas, o tuo pačiu užtikrinamas tolesnis inovatyvių produktų kūrimas sparčiai augančioje Lietuvos lazerių pramonėje.

Reikia pažymėti, kad VU Lazerinių tyrimų centras yra ne tik lazerių MTI atstovas, bet yra ir integruotos europinės mokslinių tyrimų infrastruktūros LASERLAB-EUROPE AISBL asociacijos narys. Tai yra pagrindinių europinių lazerinių laboratorijų ir centrų mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklas, vienijantis pažangių mokslinių tyrimų plėtrą lazerių ir daugelyje lazerių taikymo sričių ypač pabrėžiant sritis, turinčias didelį pramoninį ir socialinį poveikį, pvz., bio- ir nanofotoniką, medžiagų analizė, biologija ir medicina. Pastaruoju metu buvo pasiekta pažanga ir proveržis lazerinių technologijų ir novatoriškų lazerinių taikymų srityse. Lazerinės technologijos yra pagrindinis inovacijų variklis, skatinantis labai įvairius taikymus ir naujų produktų kūrimą daugelyje šiuolaikinės visuomenės sričių ir taip prisidedama prie šalies ekonomikos augimo. Dėka „LASERLAB-EUROPE“ strateginio požiūrio siekiama sustiprinti Europos lyderystės pozicijas ir konkurencingumą šiose proveržio srityse. „LASERLABEUROPE“ užtikrina lazerinių mokslinių tyrimų veiklų koordinavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje, integruodama daugumos Europos narių išteklius ir teikdama suderintas ir veiksmingas paslaugas mokslo ir pramonės tyrėjams. Narystė „LASERLAB-EUROPE“ reiškia tarptautinį pripažinimą šios išskirtinių išteklių nacionalinės MTI.

Lazerių MTI apjungia pajėgas ir pasauliniu mastu žinomą patirtį tokiose mokslo tematikose kaip ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimas plačiame bangų ruože ir taikymas spinduliuotės ir medžiagos sąveikos, netiesinės optikos ir ultrasparčiųjų procesų tyrimuose bei lazerinėje nano- ir mikrotechnologijoje, optinių komponentų charakterizavimui. Šios tematikos itin svarbios vystant aukščiausio lygio priešakinius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information