Sidebar

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS FIZIKOS FAKULTETE 

Visos studijų programos Fizikos fakultete yra baigiamos baigiamuoju darbu. Baigiamasis darbas – studento savarankiškai atliktas universitetinių studijų reikalavimus atitinkantis rašto darbas, rodantis studento gebėjimą taikyti studijų metu įgytas žinias, pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis (pristatyti, analizuoti, interpretuoti ir pan.), taikyti tyrimo metodus, savarankiškai spręsti išsikeltas užduotis, pateikti savo išvadas (privaloma) ir rekomendacijas (pageidaujama), taip pat rodantis gebėjimą taisyklinga kalba, tiksliai ir aiškiai aprašyti tyrimą. Baigiamasis darbas turi atitikti studento studijų kryptį.

 

 

Rašto darbai rengiami vadovaujantis:

  1. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarka
  2. Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai
  3. Rašto darbų administravimo vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas
  4. J. Žilinskas. Rašto darbai: ką būtina žinoti rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbą. Vilnius: VU. 2015, 188 p 

  

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information