Sidebar

Individualus studijų planas – studento prašymu ir studijų programos komiteto sutikimu nustatomas (ir esant poreikiui keičiamas) studijuojamų dalykų ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (-ų) metu. Į individualų studijų planą gali būti įtraukti studento poreikius atitinkantys nauji studijų dalykai keičiant studijų programoje numatytus studijų dalykus.

Individualiam studijų planui turi pritarti studijų programos komitetas (SPK). Studentas, norintis sudaryti individualų studijų planą, turi elektroniniu laišku kreiptis į SPK pirmininką, kuriame išdėsto savo individualų studijų planą. SPK pirmininkas į tą laišką turi atsakyti, nurodydamas, ar pritaria tokiam planui. Rekomenduojama individualų studijų planą pirmiausia suderinti su SPK pirmininku telefonu ar per MS Teams, jeigu tam yra galimybė. Studijų programų komitetų sudėtį ir pirmininkų kontaktus galite rasti čia.

 Studentas, gavęs SPK pritarimą, turi prašyti prašymą dėl individualaus studijų plano sudarymo per eStudentas aplinką. Prašyme studentas turi nurodyti savo semestro studijų planą (visus dalykus, kurie bus studijuojami kitame semestre) ir parašyti sakinį, kad individualus studijų planas su SPK suderintas ir jam pritarta. Šis prašymas automatiškai bus išsiųstas Fizikos fakulteto dekanatui. Galutinį individualaus studijų plano tvirtinimą atlieka Fizikos fakulteto dekanas. Fakulteto dekanui patvirtinus individualų studijų planą, fakulteto studijų administratorė pagal planą įvykdo reikalingus pakeitimus ir studentas nuo semestro pradžios pradeda studijuoti studijų dalykus pagal individualų studijų planą.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information