Sidebar

Kursinis darbas – studijų programos dalykas, kurio metu studentai vykdo nesudėtingą projektą viename iš Fizikos fakulteto šakinių akademinių padalinių (ŠAP) arba kitoje institucijoje. Kursinio darbo metu studentai atlieka literatūros šaltinių analizę ir vykdo kitas veiklas reikalingas pasiekti projekto rezultatą. Kursinio darbo apimtis yra 5 kreditai. Kursinis darbas yra numatytas Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų bei Šviesos technologijų studijų programų 3 kurso pavasario semestre. 

Rašto darbai rengiami vadovaujantis:

  1. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarka
  2. Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai
  3. Rašto darbų administravimo vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas
  4. J. Žilinskas. Rašto darbai: ką būtina žinoti rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbą. Vilnius: VU. 2015, 188 p 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information