Sidebar

Studijų vykdymas 2020-2021 m.m. pavasario semestre (2021-02-02)

Pagal Vilniaus universiteto studijų nuostatus pavasario semestras prasideda vasario 4 dieną. Šiais metais tai yra ketvirtadienis.

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, VU Senato nutarimą (2020-12-15 Nr SPN-91), FF Studijų kolegijos nuomonę, 2021 pavasario semestro studijų veiklos suplanuotos taip:

Šiuo metu visos paskaitos, pratybos, seminarai suplanuoti vykdyti nuotoliniu būdu mažiausiai iki balandžio mėnesio.

Studijų dalykuose numatyti laboratoriniai darbai vasario mėnesį gyvai nevyks. Priklausomai nuo darbų specifikos ir dalyke numatytų valandų, numatyta arba vasarį visai nevykdyti lab. darbų, o perkelti jų pradžią į kovo ar balandžio mėnesį, arba vasarį lab. darbus pakeisti nuotoliniais darbais ir demonstracijomis, studentų pasiruošimui darbams. Dėl kiekvieno dalyko sprendimą priėmė koordinuojantis dalyko dėstytojas arba lab. darbų koordinatorius. Kai kuriuose dalykuose vasarį numatyta daugiau paskaitų, kad vėliau liktų mažiau paskaitų ir daugiau laiko lab. darbams. Informaciją dėl konkretaus dalyko pateiks dalyko dėstytojas per pirmą paskaitą.

Atskiri sprendimai numatyti ketvirto kurso studentams, kurių visi užsiėmimai turi baigtis iki gegužės 5 dienos. Magistrantūros studijų lab. darbai vyks pagal dėstytojų sudarytus studentų individualius tvarkaraščius. Bet kokiu atveju vasarį gyvi darbai grupėse neturi vykti.

Jei leis valstybės lygio karantino sąlygos, studentai galės dirbti individualiai laboratorijose, vykdant mokslo tiriamuosius darbus ir ruošiant baigiamuosius darbus.

FF tinklapyje paskelbti atnaujinti tvarkaraščiai. Jei epidemiologinė situacija pagerės ir karantino sąlygos bus sušvelnintos, galimai po studentų Velykų atostogų peržvelgsime tvarkaraštį ir numatysime daugiau gyvų užsiėmimų (Velykų atostogos kovo 29 – balandžio 5 d).

Magistrantūros 1 kurso studentai per pirmas 10 semestro dienų turi pasirinkti Mokslo tiriamojo darbo temą ir susitarti su vadovu. Siūlomos temos bus paskelbtos FF tinklapyje nuo semestro pradžios. Taip pat studentai gali patys susirasti darbo temą ir vadovą. Jeigu Jūsų surastas vadovas nėra Fizikos fakulteto darbuotojas, tokiu atveju pasirinkimą reikia suderinti su Jūsų studijų programos komiteto pirmininku.

Tas pats galioja Šviesos technologijų 3 kursui, kur numatytas kursinis darbas. Jums irgi bus paskelbtos temos, Jūs taip pat galite patys surasti temą ir vadovą, ir jei vadovas ne iš FF, temą ir vadovą reikia suderinti su Studijų programos komiteto pirmininke.

Bakalauro ir magistrantūros studijų paskutinio semestro studentai per pirmas 10 semestro dienų turi pasirinkti baigiamųjų darbų temas ir vadovus. Greičiausiai dauguma Jūsų tęs darbus su tais pačiais vadovais, kurie vadovavo Jūsų praktikai  ar tiriamiesiems darbams. Jei taip yra, paraginkite savo vadovą, kad praneštų apie tai ŠAP administratoriui ir parašytų baigiamojo darbo temą ir darančio studento (Jūsų) vardą ir pavardę.

 

Studijų vykdymo pokyčiai Fizikos fakultete (2020-12-08)

Lietuvos Respublikos Vyriausybei vakar priėmus naują nutarimą dėl karantino sąlygų griežtinimo ir karantino trukmės pratęsimo, Vilniaus universiteto darbo grupė korona viruso prevencijai universitete nusprendė, kad visa veikla iki gruodžio 31 d. (imtinai) turi būti tęsiama nuotoliniu būdu. Remianti šiuo nutarimu studijos Fizikos fakultete iki gruodžio 31 d. (imtinai) organizuojamas taip: 

 • Visos studijų veiklos turi būti tęsiamos tik nuotoliniu būdu.
 • Išimtis taikoma tik laboratorijose atliekamiems nepertraukiamiems individualiems tyrimams, kurie būtini baigiamiesiems darbams parengti (tame tarpe ir mokslo tyriamiesiems darbams). Tais atvejais atsakingi laboratorijų darbuotojai, darbų vadovai ir institutų direktoriai yra atsakingi už proceso organizavimą taip, kad vienu metu patalpoje būtų ne daugiau kaip vienas darbuotojas ir vienas studentas, jie laikytųsi visų asmens higienos ir kaukių ar kitų veido apsaugos priemonių saugaus dėvėjimo reikalavimų.
 • Darbo patalpas būtina ypač gerai išvėdinti.
 • Už šios tvarkos įgyvendinimą fakulteto institutuose atsakingi institutų direktoriai.
 • Už tvarkos laikymąsi studijų procese atliekant baigiamųjų darbų tyrimus laboratorijose, Fizikos fakultete atsako studentų baigiamųjų darbų vadovai ir institutų direktoriai.

Fizikos fakulteto dekanato darbas iki gruodžio 31 d. (imtinai) organizuojamas tik nuotoliniu būdu.

Lankytojai priimami dekanate laikantis būtinų saugumo priemonių, susitarus iš anksto el. paštu arba darbo telefonais:

tel. (8 5) 236 6000, +370 616 20535 – administratorė Lina Petniūnaitė,

tel. +370 682 90385 – studijų administratorė Laima Dumbravienė,

tel. (8 5) 2366 066 – studijų vadovas Ignas Gaižiūnas,

tel. (8 5) 236 6070 – komunikacijos specialistė Raminta Laimė Raudytė,

tel. (8 5) 236 6001 – dekanas prof. Juozas Šulskus,

tel. (8 5) 236 6002 – prodekanė studijoms doc. Olga Rancova,

tel. (8 5) 236 6014 – prodekanė dr. Dalia Kaškelytė.

Nurodytais darbo telefonais dekanato darbuotojai yra pasiekiami darbo metu. Skambučiai yra peradresuojami, reikia sulaukti atsiliepimo.

StudentAUK

Pradėjus bakalauro ar magistrantūros studijas gali kilti daug klausimu. Dalis klausimų gali ir nekilti, nes nežinai, ko nežinai. Todėl visų pakopų pirmakursiams aktualią informacija rasite aiškiai, trumpai ir informatyviai puslapyje studentAUK>>. Aktyviai dalyvaukite veiklose ir įsijunkite į VU bendruomenę!

Studijų vykdymas 2020-2021 m.m. rudens semestre (papildyta 2020-09-22)

Dėl šiuo metu esančių epidemiologinių sąlygų buvo patvirtintos Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Vilniaus universitete 2020-2021 studijų metų rudens semestro metu taisyklės. Pagal šias taisykles numatyta, kad: 

 1. Universiteto darbuotojai, studentai ir klausytojai auditorijose ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 2. Tarp studijų veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.
 3. Siekiant užtikrinti savalaikį duomenų apie kontaktą su sergančiuoju COVID-19 turėjusius asmenis pateikimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Universiteto dėstytojai privalo fiksuoti studijuojančiųjų fizinį dalyvavimą visuose nenuotoliniuose užsiėmimuose.
 4. Tą pačią dieną studijuojantiesiems vykstančius studijų užsiėmimus, kuriuose reikalingas studijuojančiųjų dalyvavimas, rekomenduojama organizuoti vieną po kito, numatant tik pertraukas patalpų vėdinimui ir nepaliekant ilgųjų (užsiėmimo trukmės) pertraukų („langų“), tokiu būdu siekiant sumažinti studijuojančiųjų atvykimų į Universitetą skaičių ir jų fizinio buvimo Universiteto patalpose laiką.
 5. Studijuojantieji, dalyvaujantys nenuotoliniuose užsiėmimuose, atvykę į užsiėmimą ir po jo privalo dezinfekuoti savo darbo priemones (stalų paviršius, kėdžių atramas, studijų priemones ir kt.).
 6. Fizikos fakulteto patalpose studijuojančiam studentui nustačius ar įtariant COVID-19, susijusią informaciją pranešti ir visus tolimesnius veiksmus derinti su prodekane studijoms ir fakulteto dekanu.
 7. Fizikos fakulteto darbuotojui nustačius ar įtariant COVID-19, susijusią informaciją pranešti ir visus tolimesnius veiksmus derinti su fakulteto dekanu.

 

Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Vilniaus universitete 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu taisykles

Darbo Fizikos fakultete 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu taisyklės

Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Fizikos fakultete 2020-2021 studijų metų rudens semestro metu taisyklės

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos