Kiti ES struktūrinių ­fondų lėšomis finansuojami mokslo projektai

Programa / projektas Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)

FF ES struktūrinių fondų projektai (2013-2014 m.)

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas"

„Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis)". Projekto kodas: Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-011.
Bendra projekto vertė 3,2 mln Lt.

Slenis

 

Doc. J. Šulskus

FF ES struktūrinių fondų projektai (2010-2013 m.)

Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.

„I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)“

Nr. NKP_VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005

2010-2013 m.

 Doc. J. Šulskus

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

„Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002

 2010-2013 m.

Dr. D. Kaškelytė

FF ES struktūrinių fondų projektai (2005-2008 m.)

BPD 1.5 priemonė

 

“Bazinės įrangos atnaujinimas ir virtualios erdvės eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimui prioritetinėse mokslo kryptyse (BAZEK)”
Projekto kodas: BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0013
Bendra projekto vertė – 5,757 mln. Lt.

 

 

Dr. A. Kežionis

BPD 2.5 priemonė

Fizinių mokslų II ir III studijų pakopų pertvarka, jas pritaikant prioritetinių MTEP sričių vystymui”
Projekto kodas: BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0012
Bendra projekto vertė: 2,755 mln. Lt.

 

Doc. J. Šulskus