Apie fakultetą

2017/2018 m. m. žiemos sesijos laikas

DĖMESIO !!!

 

FIZIKOS FAKULTETE

♦  Žiemos egzaminų sesijos laikas –

sausio 2-26 d.

Pagal Studijų nuostatų 5.5.5. ir 5.5.7. punktus:

Studentas, negalintis į egzaminą atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali prašyti egzaminą leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Apie neatvykimo į egzaminą priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino datos pranešti Fizikos fakulteto dekanatui.

♦   Žiemos atostogos studentams –

sausio 27 d. – vasario 3 d.

 

♦ Pavasario semestro studijos prasideda

vasario 5 d. (pirmadienį).

 

♦ 2017/2018 m. m. rudens semestro sesijos neišlaikytų egzaminų perlaikymai vyks

nuo vasario 5 d. iki vasario 19 d.    

 

FF dekanatas