Skelbiamas viešas tarptautinis konkursas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekano pareigoms užimti

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statutu ir Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatais, Fizikos fakulteto taryba (toliau – Taryba) skelbia atvirą tarptautinį konkursą Fizikos fakulteto dekano (toliau - Dekanas) pareigoms eiti. Kadencijos trukmė – 5 metai.

Dekanu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo daktaro laipsnį, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties ir Dekano pareigų kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Kiekvienas pretendentas privalo pateikti Fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus lietuvių arba anglų kalba:

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • pretendento gyvenimo aprašymą, kuriame būtina nurodyti turimą pedagoginę ir vadybinę patirtį;
  • pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (iki 2 psl.);
  • pretendento deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo;
  • kitus dokumentus, kurie, pretendento nuomone, galėtų būti svarbūs dalyvaujant konkurse.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2017 metų gruodžio 22 dienos 13:00 valandos.

Visus pareiškinius dokumentus pretendentas turi pateikti Fakulteto rinkimų komisijai asmeniškai, arba išsiųsti paštu, arba išsiųsti per kurjerių tarnybą; svarstomi tik dokumentai, gauti iki skelbime nurodyto termino. Pretendentui patvirtinimas apie gautus dokumentus išsiunčiamas elektroniniu paštu.

Rinkimų eiga:

  • Kandidatų į Fakulteto dekanus sąrašas skelbiamas 2018 metų sausio 4 d.
  • Vieši kandidatų debatai vyks 2018 metų sausio 11 dieną 15:00 val. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Didžiojoje fizikos auditorijoje.
  • Dekano rinkimai Taryboje vyks 2018 metų sausio 18 dieną 15:00 val. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Didžiojoje fizikos auditorijoje.

Dekano pareigas reglamentuoja Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatai:

http://www.ff.vu.lt/apie-fakulteta/fakulteto-nuostatai

Rinkimų procedūrą reglamentuoja Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Dekano rinkimų tvarkos aprašas:

http://www.ff.vu.lt/dokumentai/Taryba/2017_m._gruod%C5%BEio_4_d._pos%C4%97dis/Fizikos_fakulteto_dekano_rinkim%C5%B3_tvarkos_apra%C5%A1as.pdf

Fakulteto rinkimų komisija: doc. dr. Aidas Matijošius, doc. dr. Robertas Maldžius, Aivaras Pečiulis.

Saulėtekio al. 10, 111 kab., LT10223 Vilnius, Lietuva

El. p.:

tel.: +370 5 236 6020