Sidebar

Programme titleEK: Horizon 2020 project
Project“EUROPLANET2024 – Infrastructure for Scientific Research” (2020 - 2024)
Coordinating institution, country: University of Kent, Great Britain
Participants (countries, without Lithuania): 53
Read more.

Programme title: HORIZON 2020 project
Project:ES H2020-MSCA-IF-2015 “Spin Transport in Interacting Spin-Orbit Coupled Systems” (2016-2018)
Coordinating institution, country: Lithuania
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taivano) programa
Project: Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus (2016-2018)
Coordinating institution, country: Lithuania, Latvia, Taiwan
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: HORIZON 2020 project
Project: EUROPLANET2020 – Infrastructure for Scientific Research (2015-2019)
Coordinating institution, country: Great Britain
Participants (countries, without Lithuania):
Read more:
EUROPLANET2020 – Infrastructure for Scientific Research

Programme title: LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Project: Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą abinitio metodais (2015-2016)
Coordinating institution, country: Lithuania, Belarus
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: USA - Lithuania Collaborative Research project
Project: Novel optical lattices (2015-2018)
Coordinating institution, country: USA
Participants (countries, without Lithuania): USA

Programme title: EC Erasmus+ Strategic Partnerships project
Project: “European Astrobiology Campus” (2014 - 2016)
Coordinating institution, country: Estonia
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: CERN'o ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimas
Project: Subatominių dalelių fizika CERN CMS eksperimente (nuo 2014)
Coordinating institution, country: Lithuania
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: EK FP7
Project: Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organisations (SAPGERIC) (2014-2015)
Coordinating institution, country: Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): Norway, Iceland, Luxembourg

Programme title: Bendradarbiavimas su JAV
Project: Tarpžvaigždinė ekstinkcija atrinktuose dulkių debesyse ir žvaigždėdaros rajonuose (2013-2015)
Coordinating institution, country: Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): JAV

Programme title: "Žiliberas"
Project: Konvekcija ir spinduliuotes pernaša žvaigždžiu atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų (2013 - 2014)
Coordinating institution, country: VU TFAI, Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): France

Programme title: COST CM1301
Project: Chemija elektronų indukuotai nano gamybai (2013-2017)
Coordinating institution, country:
Participants (countries, without Lithuania): 31 šalis ir Lithuania

Programme title: COST MP1208
Project: Inercinės išlaikymo sintezės fizikos ir mokslinės bendruomenės vystymas NIF (Nacionalinio uždegimo įrenginio) paleidimo laikotarpiu (2013-2017)
Coordinating institution, country:
Participants (countries, without Lithuania): 18 šalių ir Lithuania

Programme title: Bendradarbiavimas su JAV
Project: Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams (2012-2014)
Coordinating institution, country: Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): JAV

Programme title: COST TA1201
Project: Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (2012–2016). Participants: 32 European countries
Coordinating institution, country: Spain, European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): 32 countries and Lithuania

Programme title: NSF (USA) Collaborative Research project
Project: Spectral Diagnostics of Heavy Elements at High Redshift (2012–2014). Participants: USA, Lithuania
Coordinating institution, country: Lawrence Berkeley National Laboratory
Participants (countries, without Lithuania): USA

Programme title: Taiwan-Baltic scientific cooperation
Project: Coherent manipulation of matter by light and light by matter (2012–2014).
Coordinating institution, country: Lithuania, Latvia Taiwan
Participants (countries, without Lithuania): Latvia, Taiwan

Programme title: COST MP1006
Project: Fundamental Problems in Quantum Physics (2011-2014)
Coordinating institution, country:
Participants (countries, without Lithuania): 10 countries and Lithuania

Programme title: NordForsk aukštieji kursai
Project: (Nordic-Baltic Research Course in Astrophysics) (2011 10 29 - 2012 11 21)
Coordinating institution, country: VU ITPA
Participants (countries, without Lithuania): Nordic and Baltic countries

Programme title: VISBY project
Project: Electronic, Transport and Electromagnetic Properties of Graphene Layers and Nanoribbons (2009-2011).
Coordinating institution, country: Sweden
Participants (countries, without Lithuania): Sweden

Programme title: 7 Bendroji ES programa
Project: „Atomo duomenų ir analizės struktūra termobranduolinei sintezei Europoje“ (2010–2013 m.)
Coordinating institution, country: Strathclyde universitetas, Great Britain
Participants (countries, without Lithuania): Great Britain

Programme title: FP7
Project: COLIMA - Coherent manipulation of light and matter via interferences of laser-dressed states (2011–2015).
Coordinating institution, country: University of Latvia, Riga Latvia
Participants (countries, without Lithuania): Latvia, Russia, Taiwan

Programme title: VISBY project
Project: Computational Atomic Structure with Applications to Astronomy and Plasma Physics (2011-2013)
Coordinating institution, country: Sweden
Participants (countries, without Lithuania): Sweden, Lithuania, Poland

Programme title: FP7
Project: Nanodesigning of atomic and molecular quantum matter - enlarged European Union (2010-2012)
Coordinating institution, country: CNR-INFM - Consiglio Nazionale delle Ricerche/ Istituto Nazionale per la Fisica della Materia Pisa, Italy
Participants (countries, without Lithuania): Italy, Germany, Austria, Switzerland, Spain, Poland

Programme title: NEON aukštieji kursai
Project: (NEON Research Course in Astrophysics) (2011)
Coordinating institution, country: VU ITPA, OPTICON
Participants (countries, without Lithuania): The European Union

Programme title: "Gilibert"
Project: Light-induced gauge potentials in ultra-cold atoms (2009 01 01 - 2010 12 31)
Coordinating institution, country: VU ITPA, Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): France

Programme title: Lithuania-Ukraine
Project: Experimental and theoretical investigation of electron-impact excited complex atoms and ions (2009 04 01 - 2010 12 31)
Coordinating institution, country: Institute of Electron Physics, Uzhgorod
Participants (countries, without Lithuania): Ukraine

Programme title: Lithuania-Ukraine
Project: Lengvųjų ir neutronų pagavimo reakcijų metu sintezuojamų cheminių elementų gausa kamuolinių spiečių žvaigždžių milžinių atmosferose kaip žvaigždžių ir spiečių raidos indikatorius (2009 - 2010)
Coordinating institution, country: VU ITPA, Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): Ukraine

Programme title: EC Joint Research Centre
Project: Theoretical studies of spectroscopic properties of superheavy atoms and ions with atomic number Z=122 (2009 01 01 - 2009 12 31)
Coordinating institution, country: Institute for Transuranium Elements (ITU) of the European Joint Research Centre (JRC)
Participants (countries, without Lithuania): Germany

Programme title: EC Joint Research Centre
Project: Theoretical studies of spectroscopic properties of the Cm(+4) and Am(+3) (2008 01 01 - 2008 12 31)
Coordinating institution, country: Institute for Transuranium Elements (ITU) of the European Joint Research Centre (JRC)
Participants (countries, without Lithuania): Germany

Programme title: FP7
Project: The BalticGrid project (2008 05 01 - 2010 04 30)
Coordinating institution, country: Royal Institute of Technology (KTH). Sweden.
Participants (countries, without Lithuania): Latvia, Estonia, Poland, Belarus, Sweden and Switzerland (CERN)
Read more: http://balticgrid.itpa.lt/bg22/

Programme title: NordForsk aukštieji kursai
Project: Šiaurės ir Baltijos šalių astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (Nordic-Baltic Research Course in Astrophysics) (2007 10 29 - 2008 11 21)
Coordinating institution, country: VU TFAI
Participants (countries, without Lithuania): Šiaurės ir Baltijos šalys

Programme title: FP7
Project: EURATOM project for ITER investigations, Contract of Association EURATOM/LEI (2007 - 2013)
Coordinating institution, country: EURATOM/LEI association, Lithuanian Energy Institute
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: Taiwan-Baltic scientific cooperation
Project: Taiwan-Baltic theoretical studies of spectroscopy of atoms and their behaviour in strong laser fields (08 01 2006 - 07 31 2007)
Coordinating institution, country: Institute of Atomic and Molecular Sciences, Taiwan
Participants (countries, without Lithuania): Latvia, Taiwan

Programme title: Sixth Framework programme
Project: Baltic States Network "Women in Sciences and High Technology", BASNET, Contract No. 017170 (01 01 2006 - 12 31 2007)
Coordinating institution, country: Vilnius university, Lithuania
Participants (countries, without Lithuania): Latvia, Estonia, Poland, Romania
Read more: https://www.basnetforumas.eu/

Programme title Sixth Framework programme
Project: Baltic Grid (11 01 2005 - 04 30 2008)
Coordinating institution, country: Royal Institute of Technology (KTH). Sweden.
Participants (countries, without Lithuania): Latvia, Estonia, Poland, Sweden ir Šveicarija (CERN)

Programme title: Sixth Framework programme
Project: Astronomy Fair in Lithuania, Contract No. 044831 (07 01 2006 - 11 30 2006 )
Coordinating institution, country: European Commission (EC), VU ITPA (in Lithuania)
Participants (countries, without Lithuania): 22 Europos šalys

Programme title: Sixth Framework programme
Project: Programmable Artificial Cell Evolution, PACE, Contract No.002035(04 01 2004 - 03 31 2008)
Coordinating institution, country: Ruhr-Universität Bochum, Germany
Participants (countries, without Lithuania): Italy, Denmark, Sweden, Spain, Ireland, JAV

Programme title: COST MP0801
Project: Physics of Competition and Conflicts(2008 - 2012)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Greece, Italy, Israel, Poland, Spain, Serbia, Finland, Great Britain, Germany, Ukraine

Programme title: COST MP0802
Project: Self-assembled guanosine structures for molecular electronic devices (2008 - 2012)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Slovenia, Spain, Great Britain

Programme title: COST P19
Project: Multiscale Modeling of Materials (2005 - 2010)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Israel, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Great Britain

Programme title: COST D37
Project: Grid Computing in Chemistry:GRIDCHEM (2006 - 2010)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark,Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy Ireland, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Great Britain

Programme title: COST D35
Project: Action D35: From Molecules to Molecular Devices: Control of Electronic, Photonic, Magnetic and Spintronic Behaviour (2005 - 2011)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark,Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy Ireland, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Great Britain

Programme title: COST D27
Project: Prebiotic Chemistry and Early Evolution (2002 -2007)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Bulgaria, Kroatija, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, The Netherlands, Poland, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Programme title: COST P10
Project: Physics of Risk (2004-2007)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia and Montenegro, Slovenia, United Kingdom

Programme title: COST D26
Project: Integrative Computational Chemistry (2004 - 2006)
Coordinating institution, country: European Science Foundation (ESF)
Participants (countries, without Lithuania): Austria, Belgium, Croatia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, The Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Programme title: Taiwan - Baltic scientific cooperation
Project: Taiwan Baltic Open Cluster Study (2002 - 2005)
Coordinating institution, country: Taiwan National Central University
Participants (countries, without Lithuania): Taiwan, Latvia

Programme title: Whole Earth Telescope programme (WET)
Project: WET observations of pulsating stars
Coordinating institution, country: Many countries
Participants (countries, without Lithuania):

Programme title: Chretien International Research Proposal of the American Astronomical Society
Project: Calibration of Stromvil photometric system
Coordinating institution, country: Many countries
Participants (countries, without Lithuania): USA, The Vatican

Programme title: European Space Agency (ESA) topic
Project: Optimization of instrumental basis of ESA space observatory GAIA
Coordinating institution, country: European Space Agency (ESA)
Participants (countries, without Lithuania): Belgium, Denmark, France, Italy, Germany, The Netherlands, Norway, Spain, United Kingdom

Programme title: Crafoord Foundation Grants
Project: Collaboration "Lund - Vilnius" (2003 - 2005)
Coordinating institution, country: Lund University, Sweden
Participants (countries, without Lithuania): Sweden

Programme title: Alexander von Humboldt Stiftungs Forschungskooperation
Project: A. fon Humboldt Foundation support for institution cooperation in research (2004 - 2007)
Coordinating institution, country: A. von Humboldt, Germany
Participants (countries, without Lithuania): Germany

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information