Sidebar

ES fondu logo crop

 

Programa / projektas Projekto pavadinimas Trukmė Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Podoktorantūrinių stažuočių projektai
VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001
Joninių skysčių molekulinės struktūros, dinamikos ir spektrinių parametrų teorinis modeliavimas 2012–2014 Dr. K. Aidas, Prof. V. Balevičius
Kietųjų elektrolitų funkciniams jonikos elementams tyrimas 2012–2014 Dr. A. Džiaugys, Prof. A. F. Orliukas
Cu+, Li+, VO** superjonikų plačiajuostė impedanso spektroskopija 2012–2014 Dr. T. Šalkus, Prof. J. Banys
Liuminescencijos našumo InGaN dariniuose didinimo būdų tyrimas 2012–2014 Dr. J. Mickevičius, Prof. G. Tamulaitis
Rezonansinės plazmonų sąveikos su puslaidininkiais tyrimas netiesinės optikos metodais su subpikosekundine laikine skyra 2013–2015 Dr. S. Nargelas, Prof. G. Tamulaitis
Visuotinės dotacijos projektai VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001: Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje (COLMIR) 2013–2015 Prof. A. Dubietis
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-011: Kompleksiniai multiferoinių savybių tyrimai kompozituose ir nanokeramikose 2013–2015 Dr. R. Grigalaitis
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040: Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai 2013–2015 Dr. A. Lisauskas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-041: Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksatorių plačiajuostė spektroskopija 2012–2015 Dr. J. Macutkevič
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-020: Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose 2011–2015 Dr. D. Abramavičius
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-023: Nano-morfologijos įtaka krūvininkų dinamikai 2011–2015 Prof. G. Juška
Kiti projektai
Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas – EUREKA 
Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003
Poveiklė 1.2.1.5: ACOUSTICS Akustinių bangų pritaikymas poringo maisto kokybės ir saugos bei nemaistinių matricų analizei 2011–2013 V. R. Adomaitis
ITEA2 11005 EMPHATIC, Empatiniai produktai 2013–2015 V. R. Adomaitis
MTEP veiklų vykdymas pagal NKP tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004: Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje 2012–2015 Prof. V. Šablinskas
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information