Sidebar

 

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas(-ai)
Lietuvos mokslo taryba
LMT: Nacionalinė mokslo programa Sveikas senėjimas“ Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius 2015–2018 V. Šablinskas (FF)
LMT: Technologinės plėtros projektai Dvikanalis derinamas optinis parametrinis osciliatorius daugiafotonės polimerizacijos technologijoms: maketo išbandymas ir prototipo sukūrimas 2015–2016 R. Gadonas (FF)
LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013–2015 V. Aleksa (FF)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013–2015 V. Pyragaitė (FF)
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014–2016 D. Čiplys (FF)
Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų parametrinio stiprinimo metodu 2014–2016 A. Varanavičius (FF)
Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės valdymui 2014–2016 M. Peckus (FF)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose 2015–2018 K. Genevičius (FF)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose 2015–2018 L. Valkūnas (FF)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas  2015–2018 D. Abramavičius (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai 2014–2015 V. Kažukauskas (FF)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas 2015–2016 J. Čeponkus (FF)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015–2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015–2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015–2016 A. Lisauskas (FF)
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information