Sidebar

2020 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas prof. Juozas Šulskus, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto direktorius prof. Jonas Matukas, prof. Robertas Grigalaitis bei doc. Tomas Šalkus kartu su Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentu prof. Jūru Baniu bei kitais akademikais lankėsi lietuviško kapitalo navigacinių sistemų ir daiktų interneto gamintojos UAB „Teltonika“ naujai atidarytoje gamykloje.

2020 09 22 vizitas Teltonika1

Vilniaus universitetas (VU) įsitraukia į tarptautinius visoje Europoje žinomus projektus. Vienas iš jų – EuroCC, kuriame dalyvauja VU mokslininkai dr. Povilas Treigys (Matematikos ir informatikos fakultetas) ir dr. Mindaugas Mačernis (Fizikos fakultetas). EuroCC glaudžiai bendradarbiauja su CASTIEL projektu – šie du projektai kartu užtikrins nuoseklią aukšto lygio superkompiuterių patirties sklaidą visoje Europoje.

2020 09 21 EUROCC str

Rugsėjo 16 d. eidamas 65-uosius metus po sunkios ligos mirė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto docentas Juozas Bučinskas. 

Juozas Buinskas 1956 2020

J. Bučinskas gimė 1956 m. gegužės 13 d. Stokaičiuose (Tauragės raj.). 1979 m. baigė VU Fizikos fakultetą. 1979–1985 m. dirbo Elektrografijos mokslinio tyrimo institute. 1985 -1988 m. mokėsi VU aspirantūroje. 1989 m. pradėjo dirbti Teorinės fizikos katedroje asistentu. 1992 m. apgynė daktaro disertaciją „Elektromagnetinės bangos difrakcija magnetodielektrinių ir feritinių rutulių baigtiniame rinkinyje ir bet kokios formos kūne“ (mokslinis vadovas prof. V. Šugurovas). Nuo 1996 m. docentas dėstė teorinę mechaniką, tolydžiųjų aplinkų mechaniką, matematinio modeliavimo pagrindus, kompiuterizuotuosius elektrodinamikos taikymus, fizikos diferencialines lygtis, statistinius metodus medicinoje ir matematinį modeliavimą. Mokslo darbai iš matematinės fizikos, elektromagnetinių bangų sklidimo ir sklaidos. Parašė mokomąsias knygas “Kompiuterizuotieji elektrodinamikos taikymai”, „Fizikos diferencialinės lygtys“. Noriai vadovavo studentų kursiniams ir baigiamiesiems darbams. Puikus docento bruožas – visuomet jautė atsakomybę už tuos, kuriems vadovavo. Juozas Bučinskas buvo tikras teorinės ir matematinės fizikos entuziastas, galima sakyti teoretikas „iki kaulų smegenų“, su savo tvirtu supratimu, kas yra fizika ir fizikas, ir neperkalbamu sąžiningumu. Docentas dosniai dalijosi mokslinėmis idėjomis su savo mokiniais ir bendradarbiais. Taip pat jis buvo itin geranoriškas, paprastas, visiems padedantis, puikus žmogus. Toks ir išliks jį pažinojusių širdyse.


Su docentu bus galima atsisveikinti šį sekmadienį, rugsėjo 20 d., nuo 9:00 iki 14:00 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, 1 salė. Laidotuvės įvyks nuo 14:00 Karveliškių kapinėse.

Sveikiname visus pirmakursius sėkmingai įstojus į Fizikos fakultetą!

 

Rugsėjo 14 d. laukiame jūsų šventiniame mokslo metų atidarymo renginyje! Susitinkame Fizikos fakulteto (Saulėtekio al. 9, III rūmai) Didžiojoje fizikos auditorijoje. Jūsų lauks Fizikos fakulteto dekanas ir kiti svečiai. Prašome atvykite studijų programai nurodytu laiku:

 • 10.00 val. kviečiame atvykti Šviesos technologijų pirmakursius;
 • 11.30 val. šventė prasideda Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų, Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo bei Aukštųjų technologijų fizikos ir verslo pirmakursiams; 
 • 13.00 val. laukiami Fizikos ir Taikomosios fizikos pirmakursiai.

Po bendrosios dalies vyks kiekvienos studijų programos pirmakursių susitikimas su studijų programos komitetu ir studentais-kuratoriais. Šiame susitikime sužinosite studijų programos ypatumus ir studijų tvarką. Kuratoriai papasakos svarbiausią informaciją reikalingą orientuotis universitete ir pradėti studijas.

Prie fakulteto įėjimo rasite nuorodas į Didžiąją fizikos auditoriją.

Renginyje privaloma dėvėti kaukes.

Pirmoji diena visų bakalauro studijų programų kurso studentams šventinė ir paskaitos nevyks.

Nuo 15.00 val. kviečiame antro, trečio ir ketvirto kursų studentus prisijungti prie MS Teams pokalbio, kuriame bus aptarti ateinančio semestro studijų ypatumai. Prisijungimo nuorodą gausite savo studentiniu paštu.

Iki susitikimo!

Fizikos fakulteto administracijos darbas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

FF dekanate aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai. Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),  nėra priimami.

Primename, kad visais klausimais į FF dekanatą taip pat galima kreiptis el. paštu arba darbo telefonais:

 • FF dekanato administracija 8 5 236 6000
 • FF dekanas 8 5 236 6001
 • FF prodekanė studijoms 8 5 236 6002

Nurodytais darbo telefonais dekanato darbuotojai yra pasiekiami visą darbo dieną. Skambučiai yra peradresuojami, reikia sulaukti atsiliepimo.

Darbo ir studijų Fizikos fakultete taisyklės nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Studijų procesas 2020–2021 m. rudens semestre vyksta pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu patvirtintas Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Vilniaus universitete 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu taisykles.

Bendrose uždarose fakulteto erdvėse (koridoriuose, auditorijose, mokomosiose laboratorijose ir kt.), kur tarp asmenų neišlaikomas bent 2 m atstumas, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Tarp studijų veiklose dalyvaujančių asmenų privalo būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.

Studentai prieš užsiėmimą turi patys dezinfekuoti savo darbo užsiėmimo metu auditorijoje vietą ir naudojamą inventorių auditorijose esančiu dezinfekciniu skysčiu. Savo darbo priemones darbo vietoje darbuotojai turi dezinfekuoti patys, panaudodami institutui perduotas dezinfekavimo priemones.

Universiteto dėstytojai privalo fiksuoti studijuojančiųjų fizinį dalyvavimą visuose nenuotoliniuose užsiėmimuose Universiteto virtualios mokymosi aplinkos priemonėmis, siekiant užtikrinti savalaikį duomenų apie kontaktą su sergančiuoju COVID-19 turėjusius asmenis pateikimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

Studijos Fizikos fakultete vyksta hibridinio, mišraus ir (ar) nuotolinio mokymo (-si) būdais (žr. pridedamas VU Taisykles, 7.1 – 7.3 punktai). Apie tai, kokį būdą taikyti, sprendžia dėstantis dėstytojas, suderinęs su studijų prodekane ir atsižvelgdamas į Taisyklių rekomendacijas bei fakulteto galimybes.

Pagal Universitete galiojančias Darbo organizavimo Vilniaus universitete karantino metu ir jam pasibaigus taisykles, nepriklausomai nuo to, ar padalinyje buvo nustatytas COVID-19 atvejis, ir kitiems darbuotojams pageidaujant, sudaroma galimybė dirbti nuotoliniu būdu, kai darbuotojo funkcijas visa apimtimi įmanoma vykdyti nuotoliniu būdu.

Už darbo organizavimą ir darbuotojų saugos užtikrinimą pagal taisykles šakiniame akademiniame padalinyje atsakingas jo direktorius.

Darbuotojai ir studentai prireikus gali pasimatuoti temperatūrą pas pastatų apsaugos darbuotojus esančiais termometrais. LTC termometras yra pas instituto administraciją.

Remiantis VU taisyklėmis, artimiausiu metu bus patvirtintos Fizikos fakulteto studijų organizavimo ir vykdymo semestro metu taisyklės.

Gerbiami kolegos, studentai ir darbuotojai, sveikiname su artėjančiais naujaisiais mokslo metais!

 

Šio rudens semestro studijų pradžios ypatumai:

1. VISŲ KURSŲ BAKALAURO STUDIJOS PRASIDEDA RUGSĖJO 14 D.

Papildoma informacija apie bakalauro studijų tvarką ir pirmąją mokslo metų dieną bus paskelbta rugsėjo pradžioje.

2. VISŲ KURSŲ MAGISTRANTŪROS STUDIJOS PRASIDEDA RUGSĖJO 1 D.

Rugsėjo 1 d. magistrantams yra šventinė. Paskaitos šią dieną nevyks. Paskaitos magistrantams prasideda rugsėjo 2 d.

 

Pirmo kurso magistrantūros studentus kviečiame į magistrantūros mokslo metų atidarymą rugsėjo 1 d. (Saulėtekio al. 9, III rūmai). Nuo 11 val. Didžiojoje fizikos auditorijoje bus bendras šventinis mokslo metų atidarymas, Fizikos fakulteto pristatymas ir rudens semestro studijų ypatumų pristatymas. Po bendrosios dalies nuo 12 val. vyks kiekvienos magistrantūros studijų programos pirmakursių susitikimas su studijų programos komitetu ir studijų kryptį kuruojančio instituto atstovais. Šiame susitikime Jums bus pristatyti studijų programos ypatumai, studijų vykdymas ir tyrimų galimybės.

Renginyje privaloma dėvėti apsaugines kaukes.

 

Susitikimai su studijų programų komitetais vyks:

 1. Gyvybės ir cheminė fizika – FF 401 aud.
 2. Lazerinė fizika ir optinės technologijos – FF DFA.
 3. Lazerinė technologija – FF DFA.
 4. Teorinė fizika ir astrofizika – FF 510 aud.
 5. Fotonika ir nanotechnologijos – NFTMC B236.
 6. Elektronika ir telekomunikacijų technologijos FF 313.

 

Kviečiame magistrantūros studijų programos pirmakursius dalyvauti mokslo metų pradžios renginyje!

Fizikos fakulteto dekanas prof. Juozas Šulskus

Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto mokslininkai dr. Andrius Džiaugys ir prof. Jūras Banys savo tyrimų rezulatatus publikavo prestižiniame žurnale „Nature Communications“. Šis darbas – ilgamečio Mikrobangės spektroskopijos laboratorijos bendradarbiavimo su Ukrainos Užhorodo universitetu ir JAV nacionaline Oukridžo (Oakridge) laboratorija rezultatas. Eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti JAV, A. Džiaugiui laimėjus prestižinę BAFF (Baltic–American Freedom Foundation) stipendiją.

Spausdintuvų dažai

Ričardas Diebenkornas savo paveikslui nupiešti „Abstraktus miestovaizdis“ (Richard Diebenkorn , “Abstract Cityscape”) naudojo kvinakridomo (angl. quinacridone) akrilinius dažus. Kvinakridomo molekulė yra organinės kilmės ir paprastai naudojama spalviniuose spausdintuvuose išgauti raudoną ar violetinę spalvą. Tad galima grožėtis ir spalviniais spausdintuvais darytomis nuotraukomis, ir netgi paveikslais. Dar daugiau kvinakridomo molekulės panaudojamos ir OLED technologijoms kaip vienas iš galimų ekranų variantų, o jau netolimoje ateityje galima svajoti, kad tokie ar panašios sudėties ekranai bus lankstomi ir kiekvienam įperkami. Šiais laikais labai svarbią vietą mūsų aplinkos nuspalvinime užima molekulės, o moksliniams tyrimams ypač įdomios tos, kurios mažiausiai ar visai nekenkia aplinkai, gyviems organizmams. Taigi, kvinakridomo molekulių pigmentų šeima yra aplinkos poveikiui atsparių dažų (įskaitant ir lazerinių bei rašalinių spausdintuvų dažus) pagrindas. 

Penkių Prezidentų – Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko – stipendijos ateinančiais mokslo metais už puikius akademinius pasiekimus atiteks dvidešimt devyniems universitetų ir kolegijų studentams. Tarp jų - du Vilniau universiteto Fizikos fakulteto studentai.

Sveikiname VU Fizikos fakulteto profesorių akademiką Jūrą Banį, Lietuvos mokslų akademijos prezidentą!

Pirmadienį Prezidentūroje vykusios apdovanojimų ceremonijos metu šalies prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo šaliai nusipelniusius žmones.
Apdovanojimas skirtas ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentui Jūrui Baniui. Akademikas apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
 

Koronaviruso pandemija, privertusi daugelį dirbti nuotoliniu būdu pasitelkus interneto ryšį, parodė aiškią ateities tendenciją – spartesnio naujos kartos ryšio linijos poreikį.

5G ryšys dar tik įsibėgėja, o inžinieriai ir mokslininkai jau kuria dar spartesnes ir pažangesnes duomenų perdavimo linijas. Šio tikslo siekia inžinieriai, verslo atstovai, o jau kurį laiką technologinės pažangos pionierių gretose – ir lietuviai iš Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakulteto. Kokia tai technologija ir ar mūsų šalies atstovai bus pirmieji pradėję 6G ryšio erą, pasakoja Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto mokslininkas dr. Kęstutis Ikamas.

Sunkiai suvokiami skaičiai

Ryšio technologijos – viena iš sparčiausiai plėtojamų šiuolaikinio mokslo ir inžinerijos sričių. Pastaruosius tris dešimtmečius plačius tyrimus šioje srityje skatino nuolatinis didesnės duomenų perdavimo belaidžiais komunikacijos kanalais spartos poreikis. „Praėjusio amžiaus pabaigoje pasirodęs trečios kartos (3G) mobilusis ryšys iš pradžių atrodė kaip stebuklas ir kosminis greitkelis, palyginti su vėžlio greičiu besivelkančiais senaisiais mobiliaisiais telefonais. Bet per kelerius metus vartotojai priprato prie naujojo ryšio teikiamų galimybių. Tuomet pradėtas kurti ketvirtos kartos mobilusis internetas (4G). Ši technologija imta plačiai diegti maždaug nuo 2008 m., o praėjus kiek daugiau nei dešimtmečiui, jau girdime apie pradedamą diegti dar spartesnį mobilųjį internetą – 5G“, – pasakoja dr. K. Ikamas. 5G technologijos – telefonai ir ryšio stotelės – jau sukurtos ir gaminamos arba ruošiamos masinei gamybai. Bet mokslininkai ir verslininkai įsitikinę, kad mobiliojo ryšio pažanga su penkta karta nesibaigs. Prognozuojama, kad apie 2030 m. rinką pasieks 6G ryšys, kurio sparta turėtų siekti vieną ir daugiau terabaitų per sekundę.

„Ar tai daug? Įsivaizduokite, jei jūsų kompiuteris sugebėtų „siurbti“ duomenis tokiu greičiu (o to dabar jis nesugeba), visus „Sostų karų“ sezonus 4K raiška galėtumėte parsisiųsti per keliolika sekundžių. Ir parsisiųstiems failams jums reikėtų bent dviejų terabaitų laikmenos“, – sako VU mokslininkas.

Lietuviai – priešakinėse pažangos linijose

Pateikti 6G mobiliojo ryšio skaičiai atrodo lyg paimti iš kokio fantastinio filmo, bet pažangiausiose pasaulio laboratorijose dirbantys mokslininkai šimtų gigabaitų per sekundę greitį jau pasiekė arba pasieks per artimiausius kelerius metus. „Viena iš tokių – Terahercų elektronikos laboratorija, įsikūrusi VU Fizikos fakultete. Jai vadovauja didelę patirtį itin aukšto dažnio elektroninių prietaisų gamyboje turintis profesorius Alvydas Lisauskas“, – pasakoja dr. K. Ikamas. Laboratorijos pavadinime žodis „terahercai“, reiškiantis labai didelio dažnio radijo bangas, pasak šios laboratorijos mokslininko dr. K. Ikamo, pavartotas neatsitiktinai. Terahercinės bangos – vienas iš būdų, leidžiančių pasiekti ateities mobiliajam ryšiui reikalingą spartą.

„Grupė kelerius pastaruosius metus intensyviai kuria naujos kartos ryšio liniją. Šiuo metu prototipinės linijos greitis siekia kuklius keliasdešimt megabitų per sekundę, tačiau pagrindiniai prof. A. Lisausko, mano ir kitų grupės narių sukurti elektroniniai komponentai leidžia pasiekti kur kas didesnį greitį“, – teigia mokslininkas.

Terahercais domisi įvairios įmonės

Terahercinėms bangoms pastaruoju metu skiriama itin daug dėmesio. Prieš kelis dešimtmečius tik astronomus dominusi aukšto dažnio sritis pradedama taikyti medicinoje, užtikrinant žmonių saugumą, biologijoje, chemijoje, farmacijoje, mašinų ir prekių gamybos pramonėje, užkariaujant kosmosą. Įdomių taikymo pavyzdžių galima rasti ir Lietuvoje. „Nors VU inžinierių fizikų projektas sudomino ir telekomunikacijų bendroves, jau kelerius metus prof. A. Lisausko grupė gamina ir tiria terahercų elektroninius įrenginius Europos kosmoso agentūros užsakymu. Sukurti prietaisai išbandomi kosmoso tyrimo laboratorijose. Viena iš tokių laboratorijų – „SOFIA“, tai aukščiau nei įprasti keleiviniai lėktuvai skraidantis „Boeing“ su išpjauta korpuse skyle teleskopui. Ši skraidanti observatorija tiria tolimas galaktikas, žvaigždžių raidą ir daugelį kitų įdomių dalykų“, – pasakoja K. Ikamas.

VU mokslininkai tiki, kad terahercai gali padėti ir kovoje su koronovirusu bei kitais ateityje mus galinčiais užpulti plika akimi nematomais ligų sukėlėjais. Tai ambicingas ir didelis projektas, kurį lietuviai ketina įgyvendinti kartu su kolegomis iš žymių Lenkijos, Vokietijos ir Švedijos universitetų ir mokslinių centrų.

Prisidėti galima dar studijuojant

Terahercinių bangų ir elektronikos tyrimai – perspektyvi sritis, su kuria susipažinti ir kurią įvaldyti galima pasirinkus VU Fizikos fakulteto elektronikos ir telekomunikacijų technologijų studijų programą. Kadangi vienas iš šios srities variklių – nepailstamai augantis mobiliojo ryšio greičio poreikis, abiturientai ar būsimi magistrantai studijuodami gali tapti telekomunikacijų ir elektronikos pažangos dalimi. Šiais metais arba anksčiau baigę magistrantūrą inžinieriai turi galimybę stoti ir į doktorantūros studijas. „Šia paskutine galimybe prieš šešerius metus pasinaudojau ir aš. Daug metų išdirbęs informacinių technologijų srityje, nusprendžiau grįžti į Alma Mater ir tęsti mokslininko karjerą VU Fizikos fakultete. Ir tokių „pabėgėlių“, iškeitusių karjerą verslo įmonėse į aukštąjį mokslą VU – ne vienas“, – sako dabar jau mokslų daktaru tapęs K. Ikamas.

Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos bei Fizikos fakultetų mokslininkai jau daugiau nei dešimtmetį naudojasi superkompiuteriais. VU, pasirašęs sutartis su UAB „Bull Baltija“ ir UAB „BAIP“ dėl naujo petaflopų skaičiuojamosios galios superkompiuterio įrengimo, žengia dar vieną žingsnį naujų galimybių link. Bendras superkompiuterių našumas įdiegus naujas sistemas padidės daugiau kaip 10 kartų, palyginti su dabar turimais ištekliais.

Nepaisant nuotolinės šių studijų metų pabaigos, Vilniaus universitete apsispręsta organizuoti tradicinį diplomų teikimą.

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto diplomų įteikimo iškilmės vyks 2020 m. birželio 25 d. 15 val. VU Centrinių rūmų ansamblyje esančiame Didžiajame kieme.

Įėjimas į kiemą leidžiamas nuo 14:30.

Dėmesio:

 • Įėjimas į Didįjį kiemą prieš iškilmes bus leidžiamas tik per vartus iš Šv. Jonų gatvės (prie varpinės), o išėjimas per M.K. Sarbiejivaus kiemą ir Bibliotekos kiemą (prie LR Prezidentūros).
 • Kadangi ribojamas renginio dalyvių skaičius, kiekvienas absolventas į iškilmes gali atvesti ne daugiau nei 2 svečius. Jeigu Jus pasveikinti nori daugiau žmonių, nei du svečiai, kurie galės dalyvauti iškilmėse, kiti galės palaukti Jūsų šalia prezidentūros, kur galės stebėti tiesioginę renginio transliaciją ir pasitikti Jus iškart po ceremonijos.
 • Renginio dalyviams rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes arba kitaip prisidengti nosį ir burną.

 

Vilniaus universiteto Technologijų uostas (VU Tech Hub) skelbia konkursą stipendijai už geriausią studijų metu parengtą baigiamąjį darbą tarpdisciplininėmis, technologijų, iššūkių visuomenei ir inovacijų tematikomis.

Sveikiname! Mantas Dmukauskas apsigynė mokslo daktaro disertaciją „MOVPE impulsinio auginimo technologijos kūrimas ir taikymas padidinto efektyvumo InGaN/GaN kvantinių duobių struktūrose” ir įgijo mokslo daktaro laipsnį.

Manto Dmukausko disertacijos „MOVPE impulsinio auginimo technologijos kūrimas ir taikymas padidinto efektyvumo InGaN/GaN kvantinių duobių struktūrose” anotacija:

Šiame darbe pristatomas padidinto efektyvumo indžio galio nitrido (InGaN) kvantinių duobių (QW) impulsinio auginimo technologijos kūrimas pasitelkiant metalo-organikos nusodinimo iš garų fazės (MOVPE) reaktorių. Darbo metu buvo ištirtos užaugintų bandinių struktūrinės ir optinės savybės ir susietos su krūvininkų lokalizacijos potencialo pokyčiais. Taip pat buvo ištirta kokią įtaką InGaN QW charakteristikoms turi impulsų ir pauzių trukmės bei impulsų skaičiaus ir auginimo temperatūros pokyčiai. Pasiūlyti optimalūs InGaN QW auginimo parametrai, kuriems esant gaunamas didžiausias fotoliuminescencijos intensyvumo padidėjimas su minimaliu smailės poslinkiu į mėlynąją spektro sritį. Galiausiai InGaN QW impulsinio auginimo technologija buvo pritaikyta InGaN šviestuko struktūros auginime.

Mokslinis vadovas: dr. Arūnas Kadys

 

Baigęs doktorantūrą ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo geba savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Jis įgija pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinias, specializuotus gebėjimus ir metodikas mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti, gebėjimą dirbti savarankiškai, mokslo ir profesijos išmanymą naujoms idėjoms ar procesams kurti ir panaudoti studijose bei kitoje veikloje.

 

Pokategorės

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos