Sidebar

Bendras biudžetas: 5 mln. Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų tinklas (LitGrid-HPC) prisijungė prie tarptautinės Europinės paskirstytų skaičiavimų infrastruktūros EGI (European Grid Infrastructure-advanced computing for research and Euro-HPC).

„LitGrid-HPC“ yra nacionalinė mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri kompleksiškai ir efektyviai teikianti vartotojams reikalingas skaičiavimų galimybes ir susijusias paslaugas (vartotojų identifikavimo, mokymo, saugumo, programų inžinerijos ir mokslinių projektų, reikalaujančių aukšto našumo kompiuterinių skaičiavimų sprendimų, kitos procedūros), užtikrinanti įvairiapusį HPC ir duomenų saugyklų atviros prieigos resursų funkcionalumą, sudaranti sąlygas mokslo ir verslo vartotojams panaudoti tarptautines HPC infrastruktūras ir jų patirtį. LitGrid-HPC veikla yra būtina, siekiant palengvinti skaičiavimus įvairiose mokslo kryptyse ypač biologijoje, medicinoje, biochemijoje, spektroskopijoje, astrofizikoje, elementarių dalelių fizikoje, termobranduolinės sintezės ir inžineriniams uždaviniams spręsti. Aukšto našumo skaičiavimų paslaugos teikiamos dvejuose VU LitGrid-HPC atviros prieigos centruose: VU Fizikos fakultete „HPC Saulėtekis“ ir VU Informacinių technologijų atviros prieigos centre Matematikos ir informatikos fakultete.

HPC teikiamomis paslaugomis dažniausiai naudojasi VU Fizikos fakulteto, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Biochemijos instituto ir Fizinių mokslų ir technologijų centro mokslininkai. Ne VU mokslininkai HPC resursais daugiausiai naudojasi vykdydami bendrus su VU projektus.

Darbų tematikos – nuo astrofizikinių reiškinių iki vyksmų atomų ir molekulinėse sistemose modeliavimo: volframo jonų plazmos spektrų tyrimas, vyksmų fotoaktyviose organinėse medžiagose ir nanodariniuose modeliavimas, biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai, molekulinių vyksmų biologinėse ir mezoskopinėse sistemose spektriniai tyrimai (joninio skysčio molekulių solvatacinėje aplinkoje struktūros ir dinamikos modeliavimas, funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais), elektroninio sužadinimo molekuliniuose agregatuose dinamikos modeliavimas tiksliais ir artutiniais metodais, mažų matmenų turbulentinių reiškinių žvaigždžių atmosferose ir jų įtakos stebimoms žvaigždžių savybėms modeliavimas.

HPC atviros prieigos centro teikiamos paslaugos apima konsultacijas dėl HPC išteklių ir kompiliatorių naudojimo (PGI, „Intel“, MPI ir „OpenMP“), lygiagrečių programų kūrimą, taip pat kvantinės chemijos uždavinius, „Matlab“ modeliavimo operacijas („Simulink“, „Parallel Computing“) „Toolbox“, „Symbolic Math Toolbox Linux“ aplinkos, naudojant iki 224 skaičiavimo branduolių); molekulinės mechanikos / dinamikos uždavinių sprendimą, modeliavimo paslaugos naudojant skirtingą programinę įrangą, tačiau laikantis licencijų apribojimų („Gamess“, „NwChem“, „Dalton“, „WebMO“, „Gaussian09“, „WebMo“, „Amber12“, „Crystal“, „Molcas“, „Molpro“, „VASP“, „Qchem“), medžiagų analizės ir kitų duomenų analizę pasitelkiant 3D grafinį atvaizdavimą.

VU „LitGrid-HPC“ naudojasi studentai ir doktorantai atliekamiems mokslinius tyrimus, taip pat infrastruktūra naudojama ir lygiagrečių skaičiavimo metodų mokymuisi. Studijų dalykai Lygiagrečių skaičiavimų ir programavimo naudojant superkompiuterius studijų dalykai įtraukiami į pirmos ir antros pakopos studijų programas.

Vienas iš pagrindinių laimėjimų – įsijungimas į tarptautines infrastruktūras ir iniciatyvas (EGI, EuroHPC), sukurtos standartinės Europinių tinklų vartotojų sąsajos, sudarytos Lietuvos HPC vartotojams sąlygos pasinaudoti Europos HPC resursais.

Nuo 2011 m. „LitGrid-HPC“ yra BULL kompanijos „BUX“ grupės (Bull User group for eXtreme computing) narė. „Bull User“ grupė yra nepriklausoma pasaulinė vartotojų grupė, kuri bendradarbiaus, kad padidintų didelio masto lygiagrečių mokslinių ir techninių skaičiavimų pajėgumas. VU palaiko glaudžius ryšius su CERN: įstojus į CERN, Vilniaus universiteto Fizikos fakultete buvo įsteigtas bendradarbiavimo su CERN centras; VU matematikos ir informatikos fakultetas aktyviai dalyvauja optimizuojant lygiagrečių skaičiavimų superkompiuteriams skirtą programinę jrangą. VU „LitGrid“ HPC resursų pagrindu 2018 m. Lietuva tapo „EuroHPC“ iniciatyvos tikrąja nare. 2019 m. VU HPC centras, kaip nacionalinis HPC centras (iš esmės „LitGrid-HPC“ infrastruktūra), tapo jungtinio „EuroHPC“ kompetencijos centro („EuroHPC-CC“) dalis. Tai įgalina nacionalinius vartotojus naudotis vienu iš galingiausių pasaulyje „EuroHPC“ superkompiuterių resursų.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos