Sidebar

 FF ES struktūrinių fondų projektai (2018-2020 m.)   

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

„Inovatyvių parametrinių šviesos generatorių kūrimas ir tyrimas: subnanosekundinių impulsų link“

ES fondu logo

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 21 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 rugsėjo 1 d.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovas – dr. Julius Vengelis

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo pagal 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
01.1.1-CPVA-V-701 įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.

Santrauka

„Molėtų astronomijos observatorija (MAO)“

 

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 400 000,00 Eur

ES fondu logo

Projekto finansavimo sutarties pasirašymo data – 2018 m. birželio 12 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. birželio 30 d.

 

Projekto vykdytojas - Vilniaus universitetas

Projekto partneris – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto vadovas – prof. dr. Arūnas Kučinskas

 
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA

Aim to create a network of service providers for supporting eco-innovations in manufacturing SMEs of Baltic Sea Region.

Detaliau

„Network of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs (ECOLABNET)“

IBSR logo EUflag 1000px

Dr. Mangirdas Malinauskas

FF ES struktūrinių fondų projektai (2013-2014 m.)

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.

„Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis)“

Projekto kodas: Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-011.
Bendra projekto vertė 3,2 mln Lt.

Slenis

 
Doc. J. Šulskus
FF ES struktūrinių fondų projektai (20102013 m.)

Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.

Santrauka

„I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)“

Nr. NKP_VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005

ES fondu logo

Doc. J. Šulskus

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

Santrauka

„Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002

ES fondu logo

Dr. D. Kaškelytė

FF ES struktūrinių fondų projektai (20052008 m.)
BPD 1.5 priemonė

„Bazinės įrangos atnaujinimas ir virtualios erdvės eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimui prioritetinėse mokslo kryptyse (BAZEK)“
Projekto kodas: BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0013
Bendra projekto vertė – 5,757 mln. Lt.

ES fondu logo

Dr. A. Kežionis

BPD 2.5 priemonė

„Fizinių mokslų II ir III studijų pakopų pertvarka, jas pritaikant prioritetinių MTEP sričių vystymui“
Projekto kodas: BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0012
Bendra projekto vertė: 2,755 mln. Lt.

ES fondu logo

Doc. J. Šulskus

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos