Sidebar

 

„NACIONALINĖS IR TARPTAUTINĖS PRIEIGOS DIDELIO INTENSYVUMO IR PLATAUS BANGŲ RUOŽO ULTRATRUMPŲJŲ LAZERINIŲ IMPULSŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRA“ (LASER RI)

 ES

Projekto vadovė dr. Dalia Kaškelytė

 

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“

 

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas (FF Lazerinių tyrimų centras)

Projekto partneris – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6.000.000 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. lapkričio 21 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

 

Santrauka:

Projektu siekiama sudaryti sąlygas kurti tarptautiniu mastu aukštos pridėtinės vertės mokslo rezultatus ir teikti aukšto mokslinio lygio paslaugas tiriant ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimą plačiame bangų ruože bei jų taikymą spinduliuotės ir medžiagos sąveikos, netiesinės optikos ir parametrinių reiškinių, ultrasparčiųjų procesų tyrimuose bei lazerinėje nano- ir mikrotechnologijoje. Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra (Laser RI; Lazerių MTI) apjungia Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro (VU LTC) ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Lazerinių technologijų skyriaus (FTMC LTS) padalinius, kuriuose sėkmingai plėtojamos tiek fundamentinės, tiek taikomosios ultratrumpųjų impulsų lazerių kūrimo ir taikymo mokslinės tematikos. Pasaulinės lazerinių technologijų vystymosi tendencijos diktuoja naujus poreikius lazerinių technologijų mokslui, tačiau dalies pažangių lazerinių technologijų taikymas dėl jų sudėtingumo ir kainos yra galimas tik didelėse nacionalinėse ir tarptautinėse laboratorijose. Lietuvos lazerių sektoriaus atstovams svarbi Ekstremalios šviesos infrastruktūra (ELI-DC), kuri apjungia tris baigiamas pastatyti ir įrengti labai didelės vertės specializuotas ELI MTI, esančias Čekijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. ELI tikslas - nauji fundamentalūs tyrimai ekstremalaus intensyvumo šviesai sąveikaujant su medžiaga, aukštų temperatūrų plazmos fizika, elektronų ir jonų greitinimas šviesos laukais, atosekundinių impulsų generavimas ir kiti didelio intensyvumo šviesos taikymai. Dalyvavimas ELI yra itin svarbus Lietuvos lazerių sektoriui, suteiksiantis galimybę įsilieti į su priešakinėmis žiniomis ir technologijomis dirbančią tarptautinę mokslininkų bendruomenę, įtakoti kuriamų centrų ir juose taikomų technologijų plėtrą Lietuvos mokslininkams naudinga kryptimi.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įranga, skirta VU LTC bei FTMC LTS mokslinėms laboratorijoms. Taip pat atlikti FTMC laboratorijos patalpų modernizavimo darbai. Be kita ko, projekto įgyvendinimo metu bus siekiama įsijungti į tarptautinę ELI infrastruktūrą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos