Sidebar

VU FF sveikinimas apgintos disertacijos 2020Besibaigiant 2020 m., sveikiname visus 16 šiemet sėkmingai apgintų daktaro disertacijų autorius.

Metai kiekvienam iš mūsų buvo neeiliniai ir buvo tikras iššūkis mums visiems.

Norime padėkoti visiems už pasiekimus, už visus darbus bei linkime ir ateityje toliau kelti sau didžiausius tikslus.

Linkime visiems saugiai sutikti šv.Kalėdas ir pasitikti Naujuosius Metus.

 

2020 m. Fizikos fakultete apgintos disertacijos

Eil. Nr.

Autorius

Vadovas

Disertacijos pavadinimas lietuvių k.

Disertacijos pavadinimas anglų k.

Mokslo kryptis

1.        

Regimantas Komskis

Prof. habil. dr. Saulius Juršėnas

Antraceno dimerų fotofizika ir taikymas optoelektronikoje

Photophysics of anthracene dimers and their application in optoelectronics

Technologijos mokslai,

Medžiagų inžinerija T 008

2.        

Simas Butkus

Prof. habil. Dr. Valdas Sirutkaitis

Mikrokanalų formavimo skaidriose medžiagose femtosekundiniais impulsais ypatumai, naudojant abliacijos vandenyje bei tūrinio modifikavimo ir ėsdinimo metodus

The peculiarities of microchannel fabrication in transparent materials by direct laser ablation in water and laser-assisted etching methods using femtosecond laser pulses

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

3.        

Paulius Baronas

Prof. habil. dr. Saulius Juršėnas

Eksitonų dinamika bifluoreno kristaluose skirtuose lazerių taikymams

Exciton dynamics in bifluorene crystals for laser applications

Technologijos mokslai,

Medžiagų inžinerija T 008

4.        

Mantas Dmukauskas

Dr. Arūnas Kadys

MOVPE impulsinio auginimo technologijos kūrimas ir taikymas padidinto efektyvumo InGaN/GaN kvantinių duobių struktūrose

Development of MOVPE pulsed growth technique for increased efficiency InGaN/GaN multiple quantum well structures

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

5.        

Ieva Pipinytė

Dr. Rimantas Grigonis

Femtosekundiniais iterbio lazerio impulsais sinchroniškai kaupinamos parametrinės šviesos generacijos tyrimas ir taikymas artimojoje infraraudonojoje srityje

Investigation and application of nearinfrared parametric light generation synchronously pumped by femtosecond ytterbium laser pulses

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

6.        

Rokas Dobužinskas

Prof. Kęstutis Arlauskas

Jonizuojančios spinduliuotės įtaka organinių ir hibridinių medžiagų elektrinėms savybėms

Influence of ionizing radiation to electric characteristics of organic and hybrid organic-inorganic materials

Technologijos mokslai,

Medžiagų inžinerija T 008

7.        

Rimantas Budriūnas

Dr. Arūnas Varanavičius

Netiesinės optikos metodai itin trumpiems impulsams infraraudonojoje srityje generuoti

Nonlinear Optical Methods for Generation of Ultra-Short Infrared Pulses

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

8.        

Sergejus Balčiūnas

Dr. Maksim Ivanov

Kai kurių perovskitinių struktūrų

plačiajuostė dielektrinė spektrometrija

Broadband dielectric spectroscopy of

some perovskite compounds

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

9.        

Justinas Glemža

Prof. Jonas Matukas

Šiuolaikinių lazerinių ir šviesos diodų žemadažnio triukšmo spektroskopija

Low-frequency noise spectroscopy of novel laser diodes and light-emitting diodes

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

10.     

Titas Tičkūnas

Prof. dr. Roaldas Gadonas

Aukštos skyros funkcinių mikrodarinių

formavimas ir taikymai

Formation of high-resolution functional

microdevices and their applications

Technologijos mokslai,

Medžiagų inžinerija T 008

11.     

Rokas Skaisgiris

Prof. habil. dr. Saulius Juršėnas

Termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos donor–akceptorinių spinduolių optimizavimas

Optimization of donor-acceptor based Thermally Activated Delayed Fluorescence emitters

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

12.     

Jonas Bialopetravičius

Dr. Donatas Narbutis

Žvaigždžių spiečių analizė konvoliuciniais neuroniniais tinklais

Analysis of Star Clusters with Convolutional Neural Networks

Gamtos mokslai,

Fizika N 002

13.     

Augustas Vaitkevičius

Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis

Efektyvūs, radiacijai atsparūs ir spartūs oksidiniai scintiliatoriai

Oxide materials as efficient, radiation tolerant and fast scintillators

Fiziniai mokslai,

Fizika N 002

14.     

Lina Mažulė

Prof. habil dr. Valdas Sirutkaitis

Visuminės integruotos sklaidos matavimai, naudojant moduliuotos kokybės Nd:IAG lazerio harmonikas, ir jų taikymai įvairiuose lazerinių komponentų gamybos procesuose

Measurements of total integrated scattering using q-switched ND:YAG laser harmonics and their applications for different manufacturing processes of laser optical components

Technologijos mokslai,

Medžiagų inžinerija T 008

15.     

Augustinas Stepšys

Prof. Saulius Mickevičius

Algebrinio dvinarių klasterių modelio taikymai šešių nukleonų sistemoms transliaciškai invariantinėje bazėje

Application of the algebraic binary cluster model for six nucleon systems in a translationally invariant basis

Fiziniai mokslai,

Fizika N 002

16.     

Ignas Stasevičius

Prof. Mikas Vengris

Pakopinio netiesiškumo įtaka femtosekundinio optinio parametrinio osciliatoriaus charakteristikoms

Cascaded Nonlinearity Influence to Femtosecond Optical Parametric Oscillator Characteristics

Fziniai mokslai,

Fizika N 002

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos