Sidebar

2022 m. gegužės 6 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto fizikos studijų krypties pirmos pakopos studijų programos Energetikos fizika išregistravimo patvirtinimo_120000-TPN-11_2022

 

2022 m. balandžio 1 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto dekano metinės ataskaitos patvirtinimo_120000-TPN-8_2022

FIZIKOS FAKULTETO ATASKAITA 2021

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų teikimo Vilniaus universiteto afilijuotų mokslininkų vardo (statuso) suteikimui_1200-TPN-9_2022

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų teikimo Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimui_120000-TPN-10_2022

 

2022 m. kovo 18 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto magistrantūros studijų programos Gyvybės ir cheminė fizika komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo_120000-TPN-6_2022

Dėl Fizikos fakulteto 2022 m. biudžeto patvirtinimo_120000-TPN-7_2022

Fizikos fakulteto 2022 m. biudžetas

 

2022 m. vasario 25 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto teikiamų darbų VU skatinimui už reikšmingus pasiekimus patvirtinimo_120000-TPN-5_2022

 

2022 m. vasario 8 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto kreipimosi į Vilniaus universiteto Senatą projekto patvirtinimo palaikant MIF siūlymą dėl pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašo 7 punkto formuluotės_120000-TPN-4_2022

 

2022 m. sausio 14 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto bakalauro studijų programos Aukštųjų technologijų fizika ir verslas komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo_120000-TPN-1_2022

Dėl Fizikos fakulteto magistrantūros studijų programos Lazerinė fizika ir optinės technologijos komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo_120000-TPN-2_2022

Dėl Fizikos fakulteto strateginio plano patvirtinimo_120000-TPN-3_2022

 

2021 m. gruodžio 17 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto skelbtinų konkursų profesoriaus pareigoms patvirtinimo_120000-TPN-33_2021

 

2021 m. gruodžio 10 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto institutų biudžetinių mokslinių temų patvirtinimo_120000-TPN-32_2021

 

2021 m. gruodžio 3 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų teikimo LMA aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursui_120000-TPN-30_2021

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų teikimo LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursui patvirtinimo_120000-TPN-31_2021

 

2021 m. lapkričio 26 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto tarybos pirmininko ir pavaduotojo patvirtinimo_120000-TPN-28_2021

 

2021 m. lapkričio 12 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų VU pedagoginių vardų teikimui patvirtinimo_120000-TPN-26_2021

Dėl Fizikos fakulteto vykdomos pirmos pakopos studijų programos Šviesos technologijos apimties ir studijų programos trukmės pakeitimo patvirtinimo_120000-TPN-27_2021

 

2021 m. spalio 27 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto teikiamų mokslo darbų LMA premijų konkursui patvirtinimo_120000-TPN-24_2021

Dėl Fizikos fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo_120000-TPN-25_2021

 

2021 m. spalio 13 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų magistrantūros studijų programos komiteto sudėties patvirtinimo_120000-TPN-23_2021

 

2021 m. spalio 7 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto direktoriaus rinkimų rezultatų patvirtinimo_120000-TPN-22_2021

 

2021 m. rugsėjo 24 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto kandidato profesoriaus emerito statusui_120000-TPN-18_2021

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų 2021 m. Lietuvos mokslo premijai teikimo_120000-TPN-19_2021

Dėl Fizikos fakulteto magistrantros studijų programos Lazerinė technologija komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo_120000-TPN-20_2021

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų į Lietuvos mokslo akademijos jaunosios akademijos narius patvirtinimo_120000-TPN-21_2021

 

2021 m. rugsėjo 8 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto direktoriaus rinkimų skelbimo ir inicijavimo_120000-TPN-17_2021

 

2021 m. birželio 7 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto lyčių lygybės plano patvirtinimo 120000-TPN-13_2021

Dėl UAB „Optomenas“ vardinės stipendijos nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-14_2021 (UAB „Optomenas“ vardinės stipendijos nuostatai)

Dėl Fizikos fakulteto studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienio mokslo ir studijų institucijas patikslintos redakcijos atrankos kriterijų patvirtinimo 120000-TPN-15_2021

Dėl bendros Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto ir UAB Teltonika IoT Group mokslinių tyrimų laboratorijos įsteigimo patvirtinimo 120000-TPN-16_2021 

 

2021 m. balandžio 23 d. posėdis

Dėl afilijuotojo mokslininko vardo statuso suteikimo 120000-TPN-9_2021

Dėl siūlymo teikti valstybės apdovanojimui 120000-TPN-10_2021

Dėl Fizikos fakulteto studijų programų komitetų ataskaitų patvirtinimo 120000-TPN-11_2021

Dėl Fizikos fakulteto minimalaus grupės dydžio pasirenkamiesiems astronomijos/astrofizikos dalykams Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo studijų programoje patvirtinimo 120000-TPN-12_2021

 

2020 m. balandžio 9 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto dekano metinės ataskaitos patvirtinimo 120000-TPN-8_2021

Fizikos fakulteto dekano 2020 m. ataskaita

 

2021 m. kovo 5 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto 2021 m. biudžeto patvirtinimo 120000-TPN-7_2021

 

2021 m. vasario 27 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto teikiamų darbų VU mokslininkų skatinimui už reikšmingus mokslo pasiekimus 2020 m. atrankos konkursui patvirtinimo 120000-TPN-6_2021

 

2021 m. vasario 25 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto teikiamų darbų VU mokslininkų skatinimui už reikšmingus mokslo pasiekimus 2020 m. atrankos konkursui patvirtinimo 120000-TPN-5_2021

 

2021 m. sausio 15 d. posėdis

Dėl CERN 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 120000-TPN-3_2021.pdf

Dėl Fizikos fakulteto Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų bakalauro studijų programos komiteto patvirtinimo 120000-TPN-4_2021

 

2021 m. sausio 8 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto atestacinės komisijos patvirtinimo 120000-TPN-1_2021

Dėl Fizikos fakulteto skelbtinų konkursų profesoriaus pareigoms patvirtinimo 120000-TPN-2_2021

 

2020 m. gruodžio 18 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto magistrantūros studijų programos Teorinė fizika ir astrofizika komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-33_2020

Dėl Fizikos fakulteto skelbtinų konkursų profesoriaus pareigoms patvirtinimo 120000-TPN-34_2020

Dėl Fizikos fakulteto institutų biudžetinių mokslinių temų patvirtinimo 120000-TPN-35_2020

ChFI_MTD_2021

FNI_MTD_2021

LTC_MTD_2021

TETI_MTD_2021

TFAI_MTD_2021

 

2020 m. lapkričio 6 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų teikimo LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursui patvirtinimo 120000-TPN-26_2020

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų teikimo LMA aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursui 120000-TPN-27_2020

Dėl Fizikos fakulteto kandidatų pedagoginių vardų teikimui 120000-TPN-28_2020

Dėl Fizikos fakulteto lėšų skyrimo vadovėlio leidybai 120000-TPN-29_2020

Dėl Fizikos fakulteto bakalauro Šviesos technologijos studijų programos trukmės pertvarkos patvirtinimo 120000-TPN-30_2020

Dėl Fizikos fakulteto rašto darbų rengimo gynimo ir kaupimo tvarkos pataisos patvirtinimo 120000-TPN-31_2020

Dėl Fizikos fakulteto bakalauro studijų programos Šviesos technologijos dėstymo kalbos pataisos patvirtinimo 120000-TPN-32_2020

 

2020 m. spalio 22 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto 2021 m. biudžeto projekto patvirtinimo 120000-TPN-24_2020

Dėl Fizikos fakulteto naujos bakalauro studijų programos komiteto patvirtinimo 120000-TPN-25_2020

 

2020 m. spalio 9 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto siūlomų kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius patvirtinimo 120000-TPN-22_2020

Dėl Fizikos fakulteto siūlomo kandidato į LMA tikruosius narius patvirtinimo 120000-TPN-23_2020

 

2020 m. rugsėjo 25 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto teikiamų darbų 2020 m. Lietuvos mokslo premijoms 120000-TP-18_2020

Dėl Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto teikiamų beaidžio kambario paslaugų įkainių patvirtinimo 120000-TPN-19_2020

Dėl Fizikos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudėties patvirtinimo 120000-TPN-20_2020

Dėl Fizikos fakulteto akademinės etikos komisijos sudėties patvirtinimo 120000-TPN-21_2020

 

2020 m. liepos 2 d. posėdis

Dėl dr. Igno Končiaus vardinės stipendijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 12000-TPN-17_2020

Igno Končiaus vardines stipendijos nuostatai

 

2020 m. birželio 26 d. posėdis

Dėl CERN centro metinės ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo_120000-TPN-14_2020

Dėl VU Fizikos fakulteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo gynimo ir kaupimo tvarkos aprašo pakeitimo_120000-TPN-15_2020

Dėl prof. B. Robert kandidatūros į VU garbės daktarus_120000-TPN-16_2020

VU FF rašto darbų rengimo gynimo ir kaupimo tvarka suvestinė redakcija 2020.pdf

 

2020 m. birželio 5 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto dekano metinės ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo_120000-TPN-12_2020

Dėl VU Fizikos fakulteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos pakeitimo_120000-TPN-13_2020

 

2020 m. balandžio 22 d. posėdis

Dėl kandidatūrų patvirtinimo vu afilijuoto mokslininko vardo (statuso) suteikimui_120000-TPN-11_2020

 

2020 m. kovo 13 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto 2020 m biudžeto tvirtinimo_120000-TPN-7_2020

Dėl Fizikos fakulteto komisijos suformavimo biudžetinių asignavimų skirstymo principams sukurti_120000-TPN-8_2020

Dėl Fizikos fakulteto BUS finansavimo lėšų skisrtymo tavrkos patvirtinimo_120000-TPN-9_2020

Dėl CERN centro direktoriaus prašymo skriti fakulteto lėšų CERN centro vadybininko etatui finansuoti_120000-TPN-10_2020

 

2020 m. vasario 28 d. posėdis

Dėl darbų teikimo reikšmingų mokslo pasiekimų atrankos konkursui už 2019 metus_12000-TPN-3_2020

Dėl FF II pakopos studijų programos Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika išregistravimo_120000-TPN-4_2020 

Dėl FF II pakopos studijų programos Lazerinė technologija vykdymo kalbos pakeitimo_120000-TPN-5_2020

Dėl pritarimo bendrųjų universitetinių studijų moduliui The World of Paticles_120000-TPN-6_2020

BUS The World of Particles 2020

 

2020 m. sausio 17 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto studijų programų komitetų ataskaitų tvirtinimo_12000-TPN-1_2020

Dėl Fizikos fakulteto II pakopos studijų programos Optoelektronikos medžiagos ir technologijos pavadinimo keitimo_120000-TPN-2_2020

 

2019 m. gruodžio 13 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto studijų įmokų sumažinimo tvarkos patvirtinimo_120000-TPN-33_2019

Įmokų-sumažinimo-tvarka-FF_2019

Dėl Fizikos fakulteto šakinio akademinio padalinio mokslinės teminės grupės pavadinimo pakeitimo_120000-TPN-34_2019 

Dėl Fizikos fakulteo šakinių akademinių padalinių biudžetinių temų patvirtinimo_120000-TPN-35_2019 

ChFI_MTD_2020

FNI_MTD_2020

LTC_MTD_2020

TETI_MTD_2020

TFAI_MTD_2020

Dėl Fizikos fakulteto konkursų naujoms pareigoms patvirtinimo_120000-TPN-36_2019 

 

2019 m. lapkričio 8 d. posėdis

Dėl FF II pakopos studijų programos Fizikinės technologijos ir jų vadyba išregistravimo_120000-TPN-24_2019

Dėl FF kandidatų VU pedagoginių vardų suteikimui patvirtinimo_120000-TPN-25_2019

Dėl FF kandidatų LMA jaunųjų mokslininkų premijai patvirtinimo_120000-TPN-26_2019

Dėl FF maksimalaus laboratorinių darbų pogrupio dydžio patvirtinimo_120000-TPN-27_2019

Dėl FF studijų programos komiteto sudėties pakeitimo_120000-TPN-28_2019

Dėl FF kandidatų VU pedagoginių vardų suteikimui patvirtinimo_120000-TPN-29_2019

Dėl vykdmos studijų programos Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba pavadinimo keitimo_120000-TPN-30_2019

Dėl FF kandidatų LMA jaunųjų mokslininkų geriausių darbų konkursui patvirtinimo_120000-TPN-31_2019

Dėl FF kandidatų LMA studentų geriausių darbų konkursui patvirtinimo_120000-TPN-32_2019

 

2019 m. spalio 28 d. posėdis

Dėl fizikos fakulteto vykdomos studijų programos „Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba“ pavadinimo keitimo 120000-TPN-23_2019

 

2019 m. spalio 16 d. posėdis

Dėl „Light Conversion“ UAB vardinių stipendijų nuostatų patvirtinimo120000-TPN-22_2019

 

2019 m. rugsėjo 26 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto teikiamo darbų ciklo 2019 m. Lietuvos mokslo premijai_120000-TPN-21_2019

 

2019 m. birželio 28 d. posėdis

Dėl FF sui generis padalinio CERN 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo_120000-TPN-16_2019

Dėl_FF_prof._V._Smilgevičiaus_kandidatūros_teikimo_VU_profesoriaus_emerito_statuso_suteikimui_120000-TPN-17_2019

Dėl_FF_bakalauro_studijų_programos_Taikomoji_fizika_komiteto_sudėties_pakeitimo_patvirtinimo_120000-TPN-18_2019

Dėl_FF_studentų_darbų_kėlimo_į_VUSIS_tvarkos_patvirtinimo_120000-TPN-19_2019

Dėl_FF_studijų_pertvarkos_veiksmų_strategijos_patvirtinimo_120000-TPN-20_2019

 

2019 m. balandžio 25 d. posėdis

Dėl Lazerinių tyrimų centro direktoriaus rinkimų organizavimo patvirtinimo_120000-TPN-15

 

2019 m. balandžio 1 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto dekano 2018 m. ataskaitos tvirtinimo 120000-TPN-14

 

2019 m. kovo 13 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto 2019 m. biudžeto patvirtinimo 120000-TPN-12

Dėl prof. G. Mourou kanidatūros į VU garbės daktarus teikimo 120000-TPN-13

2019 m. Fizikos fakulteto biudžetas

 

2019 m. kovo 1 d. posėdis

Dėl dr. Manto Šimėno prašymo suteikti VU asocijuotojo mokslininko statusą patvirtinimo 120000-TPN-8

Dėl akademiko Jurgio Viščako vardinės stipendijos nuotatų patvirtinimo 120000-TPN-9

Akad. J. Viščako vardinės stipendijos nuostatai 2019

Dėl Fizikos fakulteto siūlomo naujo bendrųjų universitetinių studijų dalyko „Astronomija tyrinėjant laiką ir erdvę“ patvirtinimo 120000-TPN-10

BUS Astronomija tyrinėjant laiką ir erdvę

Dėl Fizikos falulteto darbų teikiamų VU mokslininkų skantinimui už reikšmingus mokslo pasiekimus 2018 m. patvirtinimo 120000-TPN-11

 

2019 m. vasario 4 d. posėdis

Dėl siūlomų narių į Fizikos fakulteto priėmimo-atestacinę komisiją patvirtinimo 120000-TPN-5

Dėl I. B. Spielman'o kandidatūros į VU garbės daktarus teikimo 120000-TPN-6

Dėl Fizikos fakulteto studentų baigiamųjų darbų viršelio neesminio pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-7

Antraštinio lapo pavyzdys baigiamojo darbo 2019

 

2019 m. sausio 25 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto šakinių akademinių padalinių nuostatų pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-2

CHFI FF nuostatai 2019-01-25 redakcija

FNI FF nuostatai 2019-01-25 redakcija

LTC FF nuostatai 2019-01-25 redakcija

TETI_FF_nuostatai_2019-01-25 redakcija

TFAI_FF_nuostatai_2019-01-25 redakcija

Dėl Fizikos fakulteto bakalauro studijų programos Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba studijų komiteto patvirtinimo 120000-TPN-3

Dėl Fizikos fakulteto Astronomijos_Astrofizikos kursams taikytino minimalaus grupės dydžio patvirtinimo 120000-TPN-4

 

2019 m. sausio 17 d. posėdis

Dėl dr. Remio Gaškos vardinės stipendijos nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-1 2019

Dr. Remio Gaškos vardinės stipendijos nuostatai

 

2018 m. gruodžio 14 d. posėdis

Dėl vardinių stipendijų nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-61

Akademiko P. Brazdžiūno vardinės stipendijos nuostatai

Dėl prof. A. Matulio vadovėlio „Klasikinė mechanika“ leidybos patvirtinimo 120000-TPN-62

Dėl FF ŠAP mokslo tiriamųjų darbų planų patvirtinimo 120000-TPN-63

ChFI 2019 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

FNI 2019 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

LTC 2019 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

TETI 2019 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

TFAI 2019 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

 

2018 m. lapkričio 26 d. posėdis

Dėl darbų teikimo LMA jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinių darbų konkursui 120000-TPN-60

 

2018 m. lapkričio 23 d. posėdis

Dėl darbų teikimo LMA jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinių darbų konkursui 120000-TPN-59

 

2018 m. lapkričio 16 d. posėdis

Dėl darbų teikimo LMA P. Brazddžiūno vardinių premijų konkursui 120000-TPN-56
Dėl darbų teikimo VU Rektoriaus premijoms 120000-TPN-57
Dėl Fizikos fakulteto veiklos plano patvirtinimo 120000-TPN-58
Dėl kandidatų profesoriaus ir docento vardų suteikimui 120000-TPN-55
2018-2020 m. Fizikos fakulteto veiklos planas

 

2018 m. spalio 26 d. posėdis

Dėl FF magistrantūros studijų programos Gyvybės ir cheminė fizika komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo TPN-120000-52TPN-120000-52

Dėl FF akademiniams darbuotojams mokamų priemokų prie tarnybinio atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo TPN-120000-53TPN-120000-53

Fizikos fakulteto akademiniams darbuotojams mokamų priemokų prie tarnybinio atlyginimo tvarkos aprašas TPN-120000-531

Dėl dokumento Komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos, susijusios su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, neatskleidimo susitarimo teksto nepriimtinumo TPN-120000-54TPN-120000-54

 

2018 m. spalio 22 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto siūlomo kandidato į LMA jaunosios akademijos nario vietą patvirtinimo 120000-TPN-51120000-TPN-51

 

2018 m. spalio 12 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto siūlomų kandidatų į laisvas LMA tikrųjų narių vietas patvirtinimo 120000-TPN-50120000-TPN-50

 

2018 m. rugsėjo 21 d. posėdis

Dėl FF teikimo Lietuvos mokslo premijai 120000-TPN-41
Dėl gretutinių bakalauro studijų vykdymo FF bakalauro programose 120000-TPN-42
Dėl FF bakalauro studijų programos Taikomoji fizika komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-43
Dė FF Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijų programos pavadinimo pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-44
Dėl FF magistrantūros studijų programos Aplinkos ir cheminė fizika pavadinimo pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-45
Dėl FF studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienio mokslo ir studijų institucijas tvarkos taisyklių patvirtinimo 120000-TPN-47
Dėl FF studentų siuntimo dalinėm studijoms į užsienio mokslo ir studijų institucijas pagrindinių atrankos kriterijų patvirtinimo 120000-TPN-48
Dėl FF dėstytojų darbo laiko apskaitos minimalių grupių dydžių patvirtinimo 120000-TPN-49
Dėl FF siunčiamojo rašto blanko patvirtinimo

 

2018 m. birželio 20 d. posėdis

Dėl FF TFAI mokslinių teminių grupių patvirtinimo 120000-TPN-40

 

2018 m. birželio 1 d. posėdis

Dėl FF siūlomų kandidatų VU afilijuotojo mokslininko vardo statuso suteikimui patvirtinimo 120000-TPN-36
Dėl FF ŠAP mokslinių teminių grupių patvirtinimo 120000-TPN-37
Dėl FF ŠAP TETI IR LTC direktorių pavaduotojų patvirtinimo 120000-TPN-38
Dėl FF studijų programų Kompiuterinė fizika ir modeliavimas ir Teorinė fizika ir astrofizika socialinių partnerių patvirtinimo 120000-TPN-39

 

2018 m. gegužės 29 d. posėdis

Dėl FF studijuojančiųjų rašto darbų rengimo gynimo ir kaupimo tvarkos aprašo patvirtinimo 120000-TPN-35
VU FF rašto darbų rengimo gynimo ir kaupimo tvarka

 

2018 m. gegužės 24 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto ginčų komisijos patvirtinimo 120000-TPN-34

 

2018 m. gegužės 11 d. posėdis

Dėl konkurso paskelbimo sui generis padalinio direktoriaus pareigoms užimti 120000-TPN-28
Dėl magistrantūros studijų programų tinklelių pakeitimų patvirtinimo 120000-TPN-29

Dėl pagrindinių bakalauro studijų programų tinklelių pakeitimų patvirtinimo 120000-TPN-30

Dėl baigiamųjų darbų vadovo atsiliepimo formos patvirtinimo 120000-TPN-31
Baigiamojo darbo vertinimo lentelė
Dėl Fizikos fakulteto studijų skyriaus nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-32
VU Fizikos fakulteto Studijų skyriaus nuostatai
Dėl siūlomų FF atributikos pakeitimų 120000-TPN-33

 

2018 m. balandžio 30 d. posėdis

Dėl prof. L. Valkūno kandidatūros patvirtinimo profesoriaus emerito vardo statuso suteikimui 120000-TPN-27

 

2018 m. balandžio 25 d. posėdis

Dėl FF sui generis padalinio Bendradarbiavimo su CERN centro 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 120000-TPN-24
Dėl FF sui generis padalinio Bendradarbiavimo su CERN centro steigiamų stipendijų nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-25
Dėl UAB Wilibox steigiamų stipendijų nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-26

 

2018 m. balandžio 20 d. posėdis

Dė FF bakalauro studijų programos Fizika komiteto sudėties pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-20
Dėl FF akademinės etikos komisijos pavaduotojo bei kreipimosi tvarkos patvirtinimo 120000-TPN-21
Dėl FF pridėtinių lėšų administravimo tvarkos patvirtinimo 120000-TPN-22
Dėl FF magistrantūros studijų programos Lazerinė fizika ir optinės technologijos pakeitimų patvirtinimo 120000-TPN-23
120000-TPN-23 priedas Biofotonika dalyko aprašymas
120000-TPN-23 priedas Studijų programos planas

 

2018 m. balandžio 13 d. posėdis

Dėl FF dekano metinės ataskaitos patvirtinimo 120000-TPN-16
Fizikos fakulteto 2017 metų dekano ataskaita
Dėl FF studijų programų komitetų patvirtinimo 120000-TPN-17
Dėl FF baigiamųjų darbų gynimo tvarkos patvirtinimo 120000-TPN-18
Dėl FF akademinės etikos komisijos patvirtinimo 120000-TPN-19

 

2018 m. balandžio 6 d. posėdis

Dėl išrinktų FF ŠAP direktorių patvirtinimo 120000-TPN-13
Dėl FF paskaitų koeficiento dydžio taikomo krūvio skaičiavimui pakeitimo patvirtinimo 120000-TPN-14
Dėl FF giminingų magistrantūros studijų programų grupavimo principų patvirtinimo 120000-TPN-15

 

2018 m. kovo 27 d. posėdis

Dėl UAB Lidaris vardinių stipendijų nuostatų patvirtinimo 120000-TPN-12
UAB "Lidaris" vardinės stipendijos nuostatai

 

2018 m. kovo 15 d. posėdis

Dėl VU FF skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo nauja redakcija 120000-TPN-11
VU FF skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

 

2018 m. kovo 9 d. posėdis

Dėl VU FF priėmimo-atestacinės komisijos sudėties atnaujinimo 120000-TPN-9
Dėl doc. dr. Dalios Šatkovskienės afiliacijos VU pratęsimo 120000-TPN-10

 

2018 m. kovo 5 d. posėdis

Dėl mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus 120000-TPN-6
Dėl skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo 120000-TPN-7
VU FF skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas
Dėl šakinių akademinių padalinių nuostatų tvirtinimo 120000-TPN-8
Cheminės fizikos instituto nuostatai
Fotonikos ir nanotechnologijų instituto nuostatai
Lazerinių tyrimų centro nuostatai
Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto nuostatai
Teorinės fizikos ir astronomijos instituto nuostatai

 

2018 m. vasario 26 d. posėdis

Dėl VU Fizikos fakulteto biudžeto patvirtinimo 120000-TPN-5
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto 2018 metų biudžetas

 

2018 m. vasario 21 d. posėdis

Dėl paskirto dekano veiklos plano tvirtinimo 120000-TPN-2
Dėl prodekanų kandidatūrų ir funkcijų tvirtinimo 120000-TPN-3
Dėl leidinio Radiofizikos katedros istorija II dalis 120000-TPN-4

 

2018 m. sausio 18 d. posėdis

Dėl Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekano rinkimų 120000-TPN-1

 

2017 m. gruodžio 14 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto ŠAP mokslo tiriamųjų darbų planų 2018 metams patvirtinimo_FFT-2017-04-1

ChFI 2018 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

FNI 2018 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

LTC 2018 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

TETI 2018 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas

TFAI 2018 m. vykdomųjų mokslo tiriamųjų darbų sąrašas


2017 m. gruodžio 4 d. posėdis

Dėl Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto kandidatų Lietuvos mokslų akademijos organizuojamam konkursui_FFT-03-1
Dėl Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Dekano rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo_FFT-03-2
Fizikos fakulteto Dekano rinkimų tvarkos aprašas
Dėl Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Dekano rinkimų paskelbimo_FFT-2017-03-3

 

2017 m lapkričio 30 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto Tarybos pirmininko pavaduotojo patvirtinimo_FFT-2017-02-1
Dėl Fizikos fakulteto Tarybos darbo reglamento patvirtinimo_FFT-2017-02-2
Fizikos fakulteto Tarybos darbo reglamentas_priimtas 2017-11-30

 

2017 m. lapkričio 24 d. posėdis

Dėl Fizikos fakulteto Tarybos pirmininko rinkimų reglamento patvirtinimo_FFT-2017-01-1
FF tarybos pirmininko rinkimų reglamentas
Dėl Fizikos fakulteto Tarybos pirmininko patvirtinimo_FFT-2017-01-2

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos