Sidebar

es pav 1

Projektas: Vienalyčių optinių gaudyklių sukūrimas šaltiesiems atomams
Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0110
Projektas bendrai finansuotas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2022-03-31
Projekto studento vadovas: prof. Gediminas Juzeliūnas
Studentas: Edvinas Gvozdiovas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Efektinio magnetinio lauko ir periodinių potencinių barjerų įtaka šaltiesiems atomams
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0114
Projektas bendrai finansuotas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-05 iki 2021-08-31
Projekto studento vadovas: prof. Gediminas Juzeliūnas
Studentas: Edvinas Gvozdiovas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Neklasikinės sukinių būsenos labai šaltų atomų dujose
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0035
Finansuojama iš Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto Nr 09.3.3-LMT-K-712-23-0035 pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-01 – 2023-07-01
Podoktorantūros stažuotoja: dr. Mažena Mackoit-Sinkevičienė
Stažuotės vadovas: habil. dr. Gediminas Juzeliūnas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Toroidinių kvantinių grupių reprezentacijų tyrimas
Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-21-0077
Projektas bendrai finansuotas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-09 iki 2021-03-17
Projekto vykdytojas: dr. Vidas Regelskis
Plačiau apie projektą.

Plačiau apie projektą.Projektas: Dvimačių optinių gardelių, pasižyminčių siauresniais negu optinis bangos ilgis barjerais, teorinis tyrimas
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0078
Projektas bendrai finansuotas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30
Projekto studento vadovas: prof. Gediminas Juzeliūnas
Studentas: Edvinas Gvozdiovas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Grimus-Neufeld modelio tyrimas (09.3.3-LMT-K-712-19-0013)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0013 pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-09-14 – 2022-09-13
Stažuotojas: dr. Vytautas Dūdėnas
Stažuotės vadovas: doc. dr. Thomas Gajdosik
Plačiau apie projektą.

Projektas: Erdvėje nevienalytės atomų sąveikos su šviesa reiškiniai (09.3.3-LMT-K-712-19-0031)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto Nr 09.3.3-LMT-K-712-19-0031 pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-09-14 – 2024-09-13
Stažuotojas: dr. Hamid Reza Hamedi
Stažuotės vadovas: prof. Gediminas Juzeliūnas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Ilgos atminties tyrimas sudėtingose kelių būsenų stochastinėse agentų sistemose (09.3.3-LMT-K-712-19-0017)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-08-31
Stažuotojas: dr. Rytis Kazakevičius
Stažuotės vadovas: habil. dr. Vygintas Gontis
Plačiau apie projektą.

Projektas: Bario ir stroncio gausa mažiausio metalingumo žvaigždžių atmosferose kaip sunkiųjų elementų nukleosintezės ankstyvoje Visatoje indikatorius (09.3.3-LMT-K-712-19-0172)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2022-08-31
Stažuotojas: dr. Jonas Klevas
Stažuotės vadovas: dr. Arūnas Kučinskas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Teorinis multipolių interferencijos tyrimas skirtas gravitacinių bangų šaltiniams (09.3.3-LMT-K-712-19-0080)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Projekto trukmė: nuo 2020-08-10 iki 2022-08-09
Stažuotoja: dr. Laima Radžiūtė
Stažuotės vadovas: prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas
Plačiau apie projektą.

Projektas: VU studentės Kotrynos Šiškauskaitės vasaros praktika “Kintamo šviesio žvaigždžių šviesos kreivių analizė” (09.3.3-LMT-K-712-15-0311)
Praktikos trukmė: 2019-07-01 – 2019-08-31
Praktiką atliko: VU studentė Kotryna Šiškauskaitė
Praktikos vadovė: dr. Erika Pakštienė
Plačiau apie praktiką.


Projektas:
 Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Patras Universitete Graikijoje (09.3.3-LMT-K-712-14-0044)
Stažuotės trukmė: 2019-06-12 - 2019-06-25
Projekto tyrėjas: dr. Hamid Reza Hamedi
Plačiau apie stažuotę.


Projektas:
 Mokslinės kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant CERn CMS eksperimento GEM detektorių techninėje patikroje (09.3.3-LMT-K-712-14-0080)
Stažuotės trukmė: 2019-06-02 - 2019-06-15
Projekto tyrėjas: dr. Andrius Juodagalvis
Plačiau apie stažuotę.


Projektas:
 Jaunojo mokslininko kompetencijos kėlimas konferencijoje "Stochastic and Analytic Methods in Mathematical Physics" (09.3.3-LMT-K-712-13-0025)
Projekto trukmė: 2019-05-07 – 2019-09-07
Projekto dalyvis: doktorantas Rytis Juršėnas
Plačiau apie projektą.


Projektas:
 He sekos jonų dvigubos fotojonizacijos tyrimas taikant kelių procesų artinį (09.3.3-LMT-K-712-13-0406)
Projekto trukmė: 2019-05-06 – 2019-07-31
Projekto dalyvė: doktorantė Jurgita Koncevičiūtė
Plačiau apie projektą.


Projektas:
 Tiesioginės viengubos jonizacijos elektronu indėlis aukštesnių jonizacijos laipsnių susidarymui (09.3.3-LMT-K-712-13-0402)
Projekto trukmė: 2019-05-06 – 2019-07-31
Projekto dalyvis: doktorantas Saulius Pakalka
Plačiau apie projektą.


Projektas:
Drell-Yan proceso tyrimas analizuojant CERN CMS eksperimento 2016 metų protonų susidūrimų duomenis (09.3.3-LMT-K-712-10-0128)
Projekto trukmė: 6 mėnesiai (2018 10 01 - 2019 04 01)
Projekto tyrėjas: Marijus Ambrozas
Tyrėjo vadovas: dr. Andrius Juodagalvis
Plačiau apie projektą.


Projektas:
Kvantinė inžinerija šaltųjų atomų dujose (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0051)
Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.
Projekto trukmė: 4 metai (2018 01 08 - 2022 01 07)
Projekto vadovas: habil. dr. Egidijus Anisinimovas
Plačiau apie projektą.


Projektas:
Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų TESS ir JWST kontekste (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0103)
Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“
Projekto trukmė: 4 metai (2018 01 08 - 2022 01 07)
Projekto vadovė: habil. dr. Gražina Tautvaišienė
Plačiau apie projektą.


Projektas:
 Funkcionalizuotų nanodeimantų magnetinių savybių tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0077)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Projekto trukmė: 2 metai (pradžia 2017 m. gruodis)
Podoktorantūros stažuotojas: dr. Šarūnas Masys
Stažuotės vadovė: dr. Jelena Tamulienė
Plačiau apie projektą.


Projektas: Atominių parametrų teorinis tyrimas ir jų taikymas astrofizikoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0072)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Podoktorantūros stažuotojas: dr. Pavel Rynkun
Stažuotės vadovas: prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas
Plačiau apie projektą.


Projektas: Periodiškai žadinamų sistemų topologinės savybės (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0065)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Podoktorantūros stažuotojas: dr. Viktor Novičenko
Stažuotės vadovas: habil. dr. Gediminas Juzeliūnas
Plačiau apie projektą.


Projektas: Sandorių knygos ir nuomonių dinamikos modeliavimas fizikos metodais (09.3.3-LMT-K-712-02-0026)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Podoktorantūros stažuotojas: dr. Aleksejus Kononovičius
Stažuotės vadovas: dr. Julius Ruseckas
Plačiau apie projektą.


Projektas: Stipriai susietų sistemų algebrinė analizė (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0017)
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Podoktorantūros stažuotojas: dr. Vidas Regelskis
Stažuotės vadovas: dr. Artūras Acus
Plačiau apie projektą.


Projektas:
Spektroskopinių duomenų bazės astrofizikinės, technologinės ir laboratorinės plazmos modeliavimui sukūrimas ir pildymas
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Projekto trukmė:
2012-2015 m.
Projekto vadovas: prof. Pavelas Bogdanovičius
Plačiau apie projektą.


Projektas: Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Projekto trukmė: 2012-2015 m.
Projekto vadovas: dr. Valdas Jonauskas
Plačiau apie projektą.


Projektas:
Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Projekto trukmė: 2012-2015 m.
Projekto vadovas: prof. Egidijus Anisimovas
Plačiau apie projektą.

Projektas: Mokslas verslui ir visuomenei
Plačiau apie projektą.


Projektas: Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą
Finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis.
Projekto trukmė: 2006 06 01 - 2008 05 21
Projekto veiklų koordinatorius: dr. Algirdas Kazlauskas
Plačiau apie projektą.


Projektas: Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė
Finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšomis.
Plačiau apie projektą.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos