Sidebar

Programos pavadinimas ar akronimas: EK: Horizon 2020 projektas
Projektas: „EUROPLANET2024 – mokslinių tyrimų infrastruktūra“ (2020 - 2024)
Koordinuojanti institucija, šalis: Kento universitetas, Didžioji Britanija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): 53
Skaityti plačiau.

Programos pavadinimas ar akronimas: EK: Horizon 2020 projektas
Projektas: ES H2020-MSCA-IF-2015 “Sukinių pernaša sąveikaujančių dalelių sistemose su sukinio-orbitos sąveika”, (2016-2018), vadovas dr. J. Armaitis, prižiūrintis mokslininkas habil. dr. G. Juzeliūnas.
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva

Programos pavadinimas ar akronimas: LMT: Bendra Lietuvos, Latvijos, Kinijos (Taivano) programa
Projektas: Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus (2016-2018)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Taivanas

Programos pavadinimas ar akronimas: EK: Horizon 2020 projektas
Projektas: “EUROPLANET2020 – mokslinių tyrimų infrastruktūra” (2015 - 2019)
Koordinuojanti institucija, šalis: Didžioji Britarnija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos):
Skaityti plačiau:
EUROPLANET2020 – mokslinių tyrimų infrastruktūra

Programos pavadinimas ar akronimas: LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Projektas: Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą abinitio metodais (2015-2016)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva, Baltarusija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos):

Programos pavadinimas ar akronimas: LMT bendradarbiavimo su JAV / mokslininkų grupių projektas
Projektas: Naujoviškos optinės gardelės (2015 - 2018)
Koordinuojanti institucija, šalis: JAV
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): JAV

Programos pavadinimas ar akronimas: EK Erasmus+ strateginės partnerystės projektas
Projektas: Europos astrobiologijos slėnis (2014 - 2016)
Koordinuojanti institucija, šalis: Estija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos):

Programos pavadinimas ar akronimas: CERN'o ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimas
Projektas: Subatominių dalelių fizika CERN CMS eksperimente (nuo 2014)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos):

Programos pavadinimas ar akronimas: EK FP7
Projektas: Struktūriniai pokyčiai skatinantys lyčių lygybę mokslo organizacijose“ (SAPGERIC) (2014-2015)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Norvegija, Islandija, Liuksemburgas

Programos pavadinimas ar akronimas: Bendradarbiavimas su JAV
Projektas: Tarpžvaigždinė ekstinkcija atrinktuose dulkių debesyse ir žvaigždėdaros rajonuose (2013-2015)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): JAV

Programos pavadinimas ar akronimas: "Žiliberas"
Projektas: Konvekcija ir spinduliuotes pernaša žvaigždžiu atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų (2013 - 2014)
Koordinuojanti institucija, šalis: VU TFAI, Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Prancūzija

Programos pavadinimas ar akronimas: COST CM1301
Projektas: Chemija elektronų indukuotai nano gamybai (2013-2017)
Koordinuojanti institucija, šalis:
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): 31 šalis ir Lietuva

Programos pavadinimas ar akronimas: COST MP1208
Projektas: Inercinės išlaikymo sintezės fizikos ir mokslinės bendruomenės vystymas NIF (Nacionalinio uždegimo įrenginio) paleidimo laikotarpiu (2013-2017)
Koordinuojanti institucija, šalis:
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): 18 šalių ir Lietuva

Programos pavadinimas ar akronimas: Bendradarbiavimas su JAV
Projektas: Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams (2012-2014)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): JAV

Programos pavadinimas ar akronimas: COST TA1201
Projektas: Lytiškumas, mokslas, technologijos ir aplinka (GenderSTE)(2012-2016)
Koordinuojanti institucija, šalis: Ispanija, Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): 32 šalys ir Lietuva

Programos pavadinimas ar akronimas: JAV Nacionalinis mokslo fondas
Projektas: Sunkiųjų elementų spektrinė diagnostika esant stipriam raudonajam poslinkiui (2012-2015)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lawrence Berkeley Nacionalinė laboratorija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): JAV

Programos pavadinimas ar akronimas: Taiwan-Baltic scientific cooperation
Projektas: Koherentinis medžiagos šviesa ir šviesos medžiaga valdymas" (2012-2014)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lietuva, Latvija Taivanis
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Taivanis

Programos pavadinimas ar akronimas: COST MP1006
Projektas: Fundamentalios problemos kvantinėje fizikoje (2011-2014)
Koordinuojanti institucija, šalis:
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): 10 šalių ir Lietuva

Programos pavadinimas ar akronimas: NordForsk aukštieji kursai
Projektas: Šiaurės ir Baltijos šalių astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (Nordic-Baltic Research Course in Astrophysics) (2011 10 29 - 2012 11 21)
Koordinuojanti institucija, šalis: VU TFAI
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Šiaurės ir Baltijos šalys
Skaityti plačiau: http://mao.tfai.vu.lt/schools/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=108

Programos pavadinimas ar akronimas: VISBY
Projektas: „Grafeno sluoksnių ir nanojuostų elektronų, transporto ir elektromagnetinės savybės” (2009-2011)
Koordinuojanti institucija, šalis: Švedija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Švedija

Programos pavadinimas ar akronimas: 7 Bendroji ES programa
Projektas: „Atomo duomenų ir analizės struktūra termobranduolinei sintezei Europoje“ (2010–2013 m.)
Koordinuojanti institucija, šalis: Strathclyde universitetas, Didžioji Britanija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Didžioji Britanija

Programos pavadinimas ar akronimas: 7 Bendroji ES programa
Projektas: COLIMA “Koherentinis šviesos ir medžiagos manipuliavimas lazeriais modifikuotų būsenų interferencijos pagalba” (2011–2015 m.)
Koordinuojanti institucija, šalis: Latvijos Universitetas, Ryga, Latvija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Rusija, Taivanis

Programos pavadinimas ar akronimas: VISBY project
Projektas: Atominės struktūros skaičiavimai astronomijos ir plazmos fizikos taikymams.` (2011–2013 m.)
Koordinuojanti institucija, šalis: Švedija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Švedija, Lietuva, Lenkija

Programos pavadinimas ar akronimas: 7 Bendroji ES programa
Projektas: Atominių ir molekulinių kvantinių terpių nanodizainas - išplėsta Europos sajunga (2010-2012)
Koordinuojanti institucija, šalis: CNR-INFM - Consiglio Nazionale delle Ricerche/ Istituto Nazionale per la Fisica della Materia Pisa, Italija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Italija, Vokietija, Austrija, Sveicarija, Ispanija, Lenkija

Programos pavadinimas ar akronimas: NEON aukštieji kursai
Projektas: NEON astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (NEON Research Course in Astrophysics) (2011)
Koordinuojanti institucija, šalis: VU TFAI, OPTICON
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Europos sąjunga
Skaityti plačiau: http://mao.tfai.vu.lt/schools/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=77

Programos pavadinimas ar akronimas: "Žiliberas"
Projektas: Šviesos sukurti kalibruotiniai potencialai labai šaltų atomų dujose (2009 - 2010)
Koordinuojanti institucija, šalis: VU TFAI, Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Prancūzija

Programos pavadinimas ar akronimas: Lietuva-Ukraina
Projektas: Elektronais sužadintų sudėtingų atomų ir molekulių eksperimentinis ir teorinis tyrimas (2009 - 2010)
Koordinuojanti institucija, šalis: Elektronų fizikos institutas, Užgorodas
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Ukraina

Programos pavadinimas ar akronimas: Lietuva-Ukraina
Projektas: Lengvųjų ir neutronų pagavimo reakcijų metu sintezuojamų cheminių elementų gausa kamuolinių spiečių žvaigždžių milžinių atmosferose kaip žvaigždžių ir spiečių raidos indikatorius (2009 - 2010)
Koordinuojanti institucija, šalis: VU TFAI, Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Ukraina

Programos pavadinimas ar akronimas: JRC-II
Projektas: Supersunkių atomų ir jonų su atomo numeriu Z=122 spektroskopinių savybių teorinis tyrimas (2010)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos jungtinių tyrimų centro Transuraninių elementų institutas
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Vokietija

Programos pavadinimas ar akronimas: JRC
Projektas: Cm+4 ir Am+3 spektroskopinių savybių teorinis tyrimas (2009)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos jungtinių tyrimų centro Transuraninių elementų institutas
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Vokietija

Programos pavadinimas ar akronimas: 7 Bendroji ES programa
Projektas: Tarptautinis Baltijos šalių kompiuterių tinklo ir paskirstytųjų skaičiavimų projektas (The BalticGrid project-II)(2008 05 01 - 2010 04 30).
Koordinuojanti institucija, šalis: Karališkasis Technologijos institutas (KTH). Švedija.
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija, Švedija ir Šveicarija (CERN)
Skaityti plačiau: http://www.balticgrid.org/

Programos pavadinimas ar akronimas: NordForsk aukštieji kursai
Projektas: Šiaurės ir Baltijos šalių astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (Nordic-Baltic Research Course in Astrophysics) (2007 10 29 - 2008 11 21)
Koordinuojanti institucija, šalis: VU TFAI
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Šiaurės ir Baltijos šalys
Skaityti plačiau: http://mao.tfai.vu.lt/schools/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26

Programos pavadinimas ar akronimas: 7 Bendroji programa, 6 Bendroji programa
Projektas: EURATOM projektas ITER tyrimams (2007 01 01 - 2013 12 31)
Koordinuojanti institucija, šalis: EURATOM/LEI asociacija, Lietuvos energijos institutas
Dalyviai (šalys, be Lietuvos):

Programos pavadinimas ar akronimas: Taiwan-Baltic scientific cooperation
Projektas: Taivanio ir Baltijos atomų spektroskopijos ir jų elgesio stipriuose lazerio laukuose teoriniai tyrimai (Taiwan-Baltic theoretical studies of spectroscopy of atoms and their behaviour in strong laser fields) 2006 08 01 - 2009 07 31)
Koordinuojanti institucija, šalis: Atomų ir molekulių mokslų institutas, Taivanis
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Taivanis

Programos pavadinimas ar akronimas: 6 bendroji ES programa
Projektas: Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose (Women in sciences and high technology, BASNET) (2006 01 01 - 2007 12 31)
Koordinuojanti institucija, šalis: Vilniaus universitetas, Lietuva
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija
Skaityti plačiau: https://www.basnetforumas.eu/

Programos pavadinimas ar akronimas: 6 bendroji ES programa
Projektas: Tarptautinis Baltijos šalių kompiuterių tinklo ir paskirstytųjų skaičiavimų projektas (The BalticGrid project)(2005 11 01 - 2008 04 30).
Koordinuojanti institucija, šalis: Karališkasis Technologijos institutas (KTH). Švedija.
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Latvija, Estija, Lenkija, Švedija ir Šveicarija (CERN)

Programos pavadinimas ar akronimas: 6 bendroji ES programa
Projektas: Europos Komisijos iniciatyva visoje Europoje buvo organizuojama “Tyrėjų naktis – 2006”.
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos komisija (ES), VU TFAI (Lietuvoje)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): 22 Europos šalys

Programos pavadinimas ar akronimas: 6 bendroji ES programa
Projektas: Programuojama dirbtinių ląstelių evoliucija (Programmable Artificial Cell Evolution, PACE, Contract No. 002035) (2004 04 01 - 2008 03 31)
Koordinuojanti institucija, šalis: Rūro universitetas Bochume, Vokietija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Italija, Danija, Švedija, Ispanija, Airija, JAV

Programos pavadinimas ar akronimas: COST MP0801
Projektas: Konkurencijos ir konfliktų fizika (Physics of Competition and Conflicts) (2008 – 2012) 2009m. veiklos ataskaita
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Austrija, Belgija, Bulgarija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Izraelis, Lenkija, Ispanija, Serbija, Suomija, Didžioji Britanija, Vokietija, Ukraina
Skaityti plačiau: http://www.itpa.lt/files/cost_2009_metine_ataskaita.doc

Programos pavadinimas ar akronimas: COST MP0802
Projektas: Saviasocijuojančios guanozino struktūros molekuliniams elektroniniams prietaisams (Self-assembled guanose structures for molecular electronic devices) (2008 – 2012)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Belgija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Slovėnija, Ispanija, Didžioji Britanija

Programos pavadinimas ar akronimas: COST P19
Projektas: Medžiagų daugiapakopis modeliavimas (Multiscale modeling of materials) (2005 – 2010)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Izraelis, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Didžioji Britanija

Programos pavadinimas ar akronimas: COST D37
Projektas: Grid Computing in Chemistry (2006 05 31-2010 07 31)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Astrija, Belgija, Čekija, Danija,Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija Airija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Didžioji Britanija
Skaityti plačiau: http://www.itpa.lt/%7Eavekt/

Programos pavadinimas ar akronimas: COST D35
Projektas: Nuo molekulės iki molekulinių prietaisų (2005 01 21-2010 02 21)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Astrija, Belgija, Čekija, Danija,Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija Airija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Didžioji Britanija

Programos pavadinimas ar akronimas: COST D27
Projektas: Ikibiotinė chemija ir ankstyvoji evoliucija (Prebiotic Chemistry and Early Evolution) (2002-2007)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Olandija, Lenkija, Rusijos Federacija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

Programos pavadinimas ar akronimas: COST P10
Projektas: Rizikos fizika (Physics of Risk)(2004-2007)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomij, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija ir Juodkalnija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė

Programos pavadinimas ar akronimas: COST D26
Projektas: Integruojanti skaičiuojamoji chemija (Integrative Computational Chemistry) (2004 05 27-2006 10 25)
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos mokslo fondas (ESF)
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Austrija, Belgija, Kroatija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Olandija, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

Programos pavadinimas ar akronimas: Taiwan-Baltic scientific cooperation
Projektas: Taivanio - Baltijos padrikųjų žvaigždžių spiečių tyrimai (Taiwan Baltic Open Cluster Study) (2002 08 01 - 2005 07 31)
Koordinuojanti institucija, šalis: Taivanio Nacionalinis centrinis universitetas
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Taivanis, Latvija

Programos pavadinimas ar akronimas: WET
Projektas: Visos Žemės teleskopas (Whole Earth Telescope, WET)
Koordinuojanti institucija, šalis: Daugiašalė
Dalyviai (šalys, be Lietuvos):

Programos pavadinimas ar akronimas: Amerikos astronomų draugijos Kretjeno tarptautinių tyrimų programa
Projektas: Strömvil fotometrinės sistemos kalibracija
Koordinuojanti institucija, šalis: Daugiašalė
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): JAV, Vatikanas

Programos pavadinimas ar akronimas: Europos kosmoso agentūros (ESA) tema
Projektas: ESA orbitinės observatorijos GAIA instrumentinės bazės optimizavimas
Koordinuojanti institucija, šalis: Europos kosmoso agentūra
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Belgija, Danija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Olandija, Norvegija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

Programos pavadinimas ar akronimas: Crafoord fondo grantų programa
Projektas: Bendradarbiavimas „Lundas – Vilnius“ (2003 - 2005)
Koordinuojanti institucija, šalis: Lundo universitetas, Švedija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Švedija

Programos pavadinimas ar akronimas: Alexander von Humboldt Stiftungs Forschungskooperation
Projektas: A. fon Humbolto fondo Institucijų partnerystės programos parama (2004 07 01 - 2007 06 30)
Koordinuojanti institucija, šalis: A. fon Humbolto fondas, Vokietija
Dalyviai (šalys, be Lietuvos): Vokietija

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos