Sidebar

Fizikos fakulteto studentai kviečiami į dirbtinio intelekto nuotolinę vasaros mokyklą, kurią organizuoja CentraleSupélec - Université Paris-Saclay. 

Vasaros mokykla vyks 2021 m. birželio 28 - liepos 9 d.

Vasaros mokykla skirta studentams, kurie jau yra baigę dvejus metus studijų ir kurie susipažinę su Python programa. Registracija į vasaros mokyklą vyks iki gegužės 31 d. Daugiau informacijos: https://www.summerschoolcentralesupelec.fr/

Gerbiami Fiziko fakulteto studentai, darbuotojai,
Remiantis VU darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete posėdžio nutarimu (protokolas 2021 m. kovo 26 d. Nr. 24), nustatau, kad visos 2020–2021 studijų metų pavasario semestro studijų veiklos iki gegužės 1 d. ir toliau vykdomos nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į Vilniaus universiteto senato 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. SPN-91 „Dėl 2020–2021 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo“ .
Nenuotoliniu būdu gali būti vykdomos veiklos, reikalingos studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimui, kurių vykdymas nuotoliniu būdu yra neįmanomas. Atsižvelgiant į esamą koronaviruso situaciją, šiuo metu Fizikos fakultete visos studijų pasiekimų vertinimo veiklos vykdomos tik nuotoliniu būdu.
 
Kai studijų veiklos vykdomos nenuotoliniu būdu, jos turi būti vykdomos užtikrinant visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų laikymąsi.
Pagrindiniai darbo Fizikos fakultete iki 2021 m. gegužės 1 d. organizavimo principai:
  • visą veiklą Fizikos fakultete pagal galimybes būtina tęsti nuotoliniu būdu, o tais atvejais, kai funkcijų, atsižvelgiant į jų pobūdį, vykdymas nuotoliniu būdu yra apsunkintas, rekomenduojama organizuoti darbą daliniu nuotoliniu būdu, t. y. pamainomis;
  • nenuotoliniu būdu leidžiama vykdyti baigiamųjų darbų rengimą, kurių atlikimui reikalinga Universiteto patalpose esanti įranga; 
  • daktaro disertacijų gynimo procedūros vyksta nuotoliniu būdu;
  • visiems, norintiems stebėti disertacijos gynimą, turi būti sudaryta galimybė tai daryti nuotoliniu būdu;
  • visi renginiai, susitikimai, posėdžiai, susirinkimai Fizikos fakultete gali vykdyti tik nuotoliniu būdu, nesant galimybės vykdyti nuotoliniu būdu – turi būti nukelti arba atšaukti.
Už šios tvarkos įgyvendinimą fakulteto institutuose atsakingi institutų direktoriai. Už tvarkos laikymąsi studijų procese, Fizikos fakultete atsakinga prodekanė studijoms ir dėstantys dėstytojai.
Fizikos fakulteto dekanato darbo tvarka:
Fizikos fakulteto dekanato darbas iki semestro 2021 gegužės 1 dienosorganizuojamas nuotoliniu būdu.
Visais klausimais į fizikos fakulteto dekanatą galima kreiptis el. paštu arba darbo telefonais:
(8 5) 236 6000 – fakulteto dekanato administratorė, 
(8 5) 236 6001 (+370 682 25742) – fakulteto dekanas,
(8 5) 236 6002 – fakulteto prodekanė studijoms,
(8 5) 236 6066 - studijų vadovas, akademinis konsultantas.
Esant būtinybei, susitarus iš anksto, lankytojai priimami dekanate laikantis būtinų saugumo priemonių.
Fizikos fakulteto dekanas prof. Juozas Šulskus

VU FF Fotonikos ir nanotechnologijų instituto Organinės optoelektronikos grupės mokslininkus pasiekė džiugi žinia – jų mokslinis darbas, publikuotas Karališkosios chemikų draugijos (RSC) žurnale Journal of Materials Chemistry C 2020 metų gegužės mėnesį, įtrauktas į 50 populiariausių šio leidinio straipsnių rinkinį. Šį rinkinį galima rasti čia. Per vienerius metus šiame žurnale yra publikuojami maždaug du tūkstančiai mokslinių darbų, tad patekimas į 50 populiariausių straipsnių rinkinį yra labai svarbus pasiekimas.

OLED ekranų pramonė reikalauja naujų siauro spektro giliai mėlynos spalvos organinių spinduolių, tačiau aukšto našumo ir ilgaamžių mėlynos spalvos spinduolių plėtra vis dar kelia daug iššūkių. Dr. Karolio Kazlausko vadovaujamos grupės darbe, pavadinimu Realization of deep-blue TADF in sterically controlled naphthyridines for vacuum- and solution-processed OLEDs, tyrinėjami du šiluma aktyvuota uždelstąja fluorescencija (TADF) pasižymintys mėlyni organiniai spinduoliai. Pademonstruota, kad paprastas molekulinės struktūros pakeitimas įvedant metil funkcines grupes leidžia tris kartus pagreitinti atgalinę interkombinacinę konversiją – procesą, nuo kurio spartos priklauso organinio šviestuko našumas, efektyvumo nuokrytis ir, svarbiausia, veikimo ilgaamžiškumas.

1 


Pritaikę naujus organinius spinduolius mokslininkai pademonstravo mėlynus ir giliai mėlynus organinius šviestukus su 17% išoriniu kvantiniu našumu ir labai mažu našumo nuokryčiu. Apibendrinus visų šioje srityje dirbančių mokslinių grupių rezultatus, buvo įsitikinta, kad FNI mokslininkų OLED prototipai yra tarp geriausių, naudojančių TADF organinius spinduolius. 

Daugiau informacijos:

G. Kreiza, D. Banevičius, J. Jovaišaitė, S. Juršėnas, T. Javorskis, V. Vaitkevičius, E. Orentas and K. Kazlauskas, Realization of deep-blue TADF in sterically controlled naphthyridines for vacuum- and solution-processed OLEDs, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 8560–8566.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tc/d0tc01637c

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0084) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Moksleiviai, kviečiame dalyvauti studijų mugėje, kuri šiemet pirmą kartą vyks kitaip – virtualiai! 
 

Kovo 26 d. turėsite galimybę susipažinti su studijomis Fizikos fakultetuose, dalyvauti pirmosiose paskaitose ir informatyviose diskusijose.

Norintieji daugiau sužinoti apie konkrečias studijų programas, susipažinti su būsimais dėstytojais ir jų dėstomais dalykais ar pasikalbėti apie priėmimo reikalavimus turės galimybę prisijungti į atskiras konsultavimo erdves. Šiose erdvėse jūsų lauks ir esami VU studentai, kurie ne tik atvirai papasakos apie studentiško gyvenimo ypatumus, bet ir pristatys laisvalaikio bei savirealizacijos galimybes universiteto bendruomenėje.
 
 
Studijų mugės metu kviesime klausytis Fizikos fakulteto pristatymo, diskusijos su fakulteto absolventais ir studijų programų pristatymo. Mugės metu taip pat turėsite galimybę konsultuotis su studijų prodekane, fakulteto studentais ir doktorantais.
 
Plačiau kvietime.
 
Susitikime Fizikos fakulteto studijų mugėje!

Fizikos fakulteto studentai turi išskirtinę galimybę pretenduoti į daugelį fakulteto studentams įsteigtų vardinių stipendijų .

Viena tokių stipendijų yra dr. Remio Gaškos vardinė stipendija. Ši stipendija skiriama už geriausius baigiamuosius bakalauro darbus Fizikos fakultete. Stipendija yra vienkartinė. Per diplomų įteikimo ceremoniją šios stipendijos laureatai pagerbiami įteikiant stipendijos gavimą patvirtinantį pažymėjimą.

Šią stipendiją yra įsteigęs ir savo asmeninėmis lėšomis finansuoja Fizikos fakulteto auklėtinis Dr. Remis Gaška. Apgynęs daktaro disertaciją mūsų universitete Dr. R. Gaška dirbo keletoje JAV universitetų, o dirbdamas seniausiame JAV techniškajame universitete  Rensselaer Polytechnic Institute su dviem kolegomis įsteigė startuolį Sensor Electronic Technology, Inc. ir daugiau nei dešimtmetį buvo šio startuolio prezidentas ir vykdantysis direktorius. Per tą laiką buvo sukuti ir ištobulinti didelės galios gilaus ultravioleto šviestukai, o ši įmonė tapo pirmąja pasaulyje, gaminančia tokius šviestukus pramoniniu mastu. 

Stipendijos tikslas – skatinti Fizikos fakulteto gabius studentus siekti geresnių studijų rezultatų, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros fizikos ir fizikinių prietaisų kūrimo srityse.

Prašymus gauti dr. Remio Gaškos vardinę stipendiją reikia pateikti per tris dienas po baigiamųjų darbų gynimo pabaigos. Paraišką teikiančio studento baigiamasis darbas turi įvertintas puikiai. Kiekvienais metais įprastai skiriamos viena arba dvi 500 Eur dydžio stipendijos.

Stipendiją skiria Fizikos fakulteto dekano suformuota komisija. Komisija priimdama sprendimą atsižvelgia į darbo originalumą, aktualumą, reikšmę ir kokybę bei studijų rezultatų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje.

Kviečiame studentus iš anksto susipažinti su galimybe gauti dr. Remio Gaškos stipendiją bei ruošiant baigiamąjį darbą apsvarstyti galimybę teikti savo darbą šios stipendijos konkursui.

Daugiau informacijos: https://www.ff.vu.lt/studentams/vardines-stipendijos#dr-remio-gaskos-vardine-stipendija

 

Gaška 
 Dr. Remis Gaška teikia stipendijos pažymėjimą 

 

Sveikiname Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto profesorių Gediminą Niaurą su 2020 m. Lietuvos mokslo premija!

Premija įteikta už FIZINIŲ MOKSLŲ SRITIES Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbus Gediminui Niaurai ir Albertui Malinauskui už darbų ciklą „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais (2005–2019)“.

Niaura2

Geriausi linkėjimai gerbiamas profesoriau!

Sveikiname Fizikos fakulteto jaunuosius mokslininkus su Lietuvos mokslo akademijos apdovanojimais!

2021 m. vasario 23 d. LMA prezidiumo nutarimu paskirtos 2020 m. premijos LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimai raštai konkursų dalyviams.

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE premija paskirta Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto dr. Sergejui Balčiūnui už mokslo darbą „Perovskito struktūros medžiagų plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos tyrimai“. Pagyrimo raštas paskirtas Lazerinių tyrimų centro dr. Juliui Vengeliui už mokslo darbą „Superkontinumo generacijos specifinių dispersinių savybių šviesolaidžiuose tyrimas“.

Fakulteto sveikinimai jums kolegos!

julius vengelis

Balčiūnas

dr. Julius Vengelis         dr. Sergejus Balčiūnas

 

2021 Lietuvos daleli fizikos susitikimas LPPM2021 HD

Šiais metais stipriname pasaulinį Lietuvos dalelių fizikos tinklą ir kviečiame visus į Lietuvos dalelių fizikos susitikimą (Lithuanian Particle Physics Meeting 2021).

2021 Open Readings

Kviečiame Jus į 64-ąją tarptautinę fizinių bei gamtos mokslų studentų ir jaunųjų mokslininkų konferenciją Open Readings 2021, vyksiančią 2021 m. kovo 16-19 d.

Pokategorės

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos